Office 365: Bind and manipulate data in a SharePoint Access app

This project shows how to create an app for Office that binds to an Access table in a SharePoint Access app.

C# (3.9 MB)
 
 
 
 
 
5 Star
(1)
1,026 times
Add to favorites
7/18/2014
E-mail Twitter del.icio.us Digg Facebook

Solution explorer

C#

Type.registerNamespace("_u");
_u.ExtensibilityStrings = function()
{
};
_u.ExtensibilityStrings.registerClass("_u.ExtensibilityStrings");
_u.ExtensibilityStrings.l_DeleteAttachmentDoesNotExist_Text = "Nije moguće izbrisati prilog zato što nije moguće naći prilog sa indeksom priloga.";
_u.ExtensibilityStrings.l_EwsRequestOversized_Text = "Zahtev premašuje ograničenje veličine od 1 MB. Izmenite EWS zahtev.";
_u.ExtensibilityStrings.l_ElevatedPermissionNeededForMethod_Text = "Puna dozvola je potrebna za pozivanje ovog metoda: '{0}'.";
_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentErrorName_Text = "Greška u prilogu";
_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidEventDates_Text = "Datum završetka je pre datuma početka.";
_u.ExtensibilityStrings.l_DisplayNameTooLong_Text = "Neka od datih imena za prikaz su predugačka.";
_u.ExtensibilityStrings.l_NumberOfRecipientsExceeded_Text = "Ukupan broj primalaca u polju ne sme da premaši {0}.";
_u.ExtensibilityStrings.l_HtmlSanitizationFailure_Text = "HTML čišćenje nije uspelo.";
_u.ExtensibilityStrings.l_DataWriteErrorName_Text = "Greška u pisanju podataka";
_u.ExtensibilityStrings.l_ElevatedPermissionNeeded_Text = "Puna dozvola je potrebna za pristup zaštićenim članovima aplikacije JavaScript API za Office.";
_u.ExtensibilityStrings.l_ExceededMaxNumberOfAttachments_Text = "Nije moguće dodati priloge zato što poruka već ima maksimalan broj priloga";
_u.ExtensibilityStrings.l_InternalProtocolError_Text = "Interna greška protokola: '{0}'.";
_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentDeletedBeforeUploadCompletes_Text = "Korisnik je uklonio prilog pre nego što je otpremanje dovršeno.";
_u.ExtensibilityStrings.l_OffsetNotfound_Text = "Nije moguće pronaći pomak za ovu vremensku oznaku.";
_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentExceededSize_Text = "Nije moguće dodati prilog zato što je prevelik.";
_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidEndTime_Text = "Vreme završetka ne može biti pre vremena početka.";
_u.ExtensibilityStrings.l_ParametersNotAsExpected_Text = "Dati parametri ne odgovaraju očekivanom formatu.";
_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentUploadGeneralFailure_Text = "Nije moguće dodati prilog stavci.";
_u.ExtensibilityStrings.l_NoValidRecipientsProvided_Text = "Nisu dati važeći primaoci.";
_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidAttachmentId_Text = "ID priloga je nevažeći.";
_u.ExtensibilityStrings.l_CannotAddAttachmentBeforeUpgrade_Text = "Nije moguće dodati priloge dok se pun odgovor preuzima sa servera.";
_u.ExtensibilityStrings.l_EmailAddressTooLong_Text = "Neke od datih e-adresa su predugačke.";
_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidAttachmentPath_Text = "Putanja priloga je nevažeća.";
_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentDeleteGeneralFailure_Text = "Nije moguće izbrisati prilog iz stavke.";
_u.ExtensibilityStrings.l_InternalFormatError_Text = "Došlo je do interne greške u formatiranju.";
_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidDate_Text = "Unos se ne razrešava na važeći datum.";
_u.ExtensibilityStrings.l_CursorPositionChanged_Text = "Korisnik je promenio poziciju kursora dok je trajalo umetanje podataka."