Office 365: Bind and manipulate data in a SharePoint Access app

This project shows how to create an app for Office that binds to an Access table in a SharePoint Access app.

C# (3.9 MB)
 
 
 
 
 
5 Star
(1)
1,026 times
Add to favorites
7/18/2014
E-mail Twitter del.icio.us Digg Facebook

Solution explorer

C#

Type.registerNamespace("_u");
_u.ExtensibilityStrings = function()
{
};
_u.ExtensibilityStrings.registerClass("_u.ExtensibilityStrings");
_u.ExtensibilityStrings.l_DeleteAttachmentDoesNotExist_Text = "A melléklet nem törölhető, mert nem található a megadott indexű melléklet.";
_u.ExtensibilityStrings.l_EwsRequestOversized_Text = "A kérés túllépi az 1 MB-os méretkorlátot. Módosítsa az EWS-kérést.";
_u.ExtensibilityStrings.l_ElevatedPermissionNeededForMethod_Text = "Emelt szintű engedély szükséges a következő metódus hívásához: {0}.";
_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentErrorName_Text = "Melléklethiba";
_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidEventDates_Text = "A befejezési időpont megelőzi a kezdési időpontot.";
_u.ExtensibilityStrings.l_DisplayNameTooLong_Text = "Egy vagy több megadott megjelenítendő név túl hosszú.";
_u.ExtensibilityStrings.l_NumberOfRecipientsExceeded_Text = "A címzettek teljes száma a mezőben nem lehet több, mint {0}.";
_u.ExtensibilityStrings.l_HtmlSanitizationFailure_Text = "Nem sikerült a HTML-tisztítás.";
_u.ExtensibilityStrings.l_DataWriteErrorName_Text = "Adatírási hiba";
_u.ExtensibilityStrings.l_ElevatedPermissionNeeded_Text = "Emelt szintű engedély szükséges az Office JavaScript API védett tagjainak eléréséhez.";
_u.ExtensibilityStrings.l_ExceededMaxNumberOfAttachments_Text = "Nem vehetők fel mellékletek, mert az üzenethez már a maximális számú melléklet van csatolva";
_u.ExtensibilityStrings.l_InternalProtocolError_Text = "Belső protokollhiba: {0}.";
_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentDeletedBeforeUploadCompletes_Text = "A felhasználó eltávolította a mellékletet, mielőtt a feltöltés befejeződött volna.";
_u.ExtensibilityStrings.l_OffsetNotfound_Text = "Nem található eltérési érték az időbélyeghez.";
_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentExceededSize_Text = "A melléklet nem vehető fel, mert túl nagy a mérete.";
_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidEndTime_Text = "A záró időpont nem lehet korábbi a kezdő időpontnál.";
_u.ExtensibilityStrings.l_ParametersNotAsExpected_Text = "A megadott paraméterek nem felelnek meg a várt formátumnak.";
_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentUploadGeneralFailure_Text = "A melléklet nem vehető fel az elembe.";
_u.ExtensibilityStrings.l_NoValidRecipientsProvided_Text = "Nincs érvényes címzett megadva.";
_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidAttachmentId_Text = "Érvénytelen a mellékletazonosító.";
_u.ExtensibilityStrings.l_CannotAddAttachmentBeforeUpgrade_Text = "Nem vehetők fel mellékletek, amíg a válaszok vagy továbbított üzenetek teljes készletének lekérése folyik a kiszolgálóról.";
_u.ExtensibilityStrings.l_EmailAddressTooLong_Text = "Egy vagy több megadott e-mail cím túl hosszú.";
_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidAttachmentPath_Text = "Érvénytelen a melléklet elérési útja.";
_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentDeleteGeneralFailure_Text = "A melléklet nem törölhető az elemből.";
_u.ExtensibilityStrings.l_InternalFormatError_Text = "Belső formátumhiba történt.";
_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidDate_Text = "A beírt adat nem értelmezhető érvényes dátumként.";
_u.ExtensibilityStrings.l_CursorPositionChanged_Text = "A felhasználó az adatok beszúrása közben megváltoztatta a kurzor pozícióját."