Office 365: Bind and manipulate data in a SharePoint Access app

This project shows how to create an app for Office that binds to an Access table in a SharePoint Access app.

C# (3.9 MB)
 
 
 
 
 
5 Star
(1)
1,026 times
Add to favorites
7/18/2014
E-mail Twitter del.icio.us Digg Facebook

Solution explorer

C#

Type.registerNamespace("Strings");
Strings.OfficeOM = function()
{
};
Strings.OfficeOM.registerClass("Strings.OfficeOM");
Strings.OfficeOM.L_InvalidNamedItemForBindingType = "Указаний тип зв’язування несумісний із наданим іменованим елементом.";
Strings.OfficeOM.L_EventHandlerNotExist = "Цей об’єкт не підтримує вказаний тип події.";
Strings.OfficeOM.L_UnknownBindingType = "Тип зв’язування не підтримується.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidNode = "Неприпустимий вузол";
Strings.OfficeOM.L_NotImplemented = "Функцію {0} не виконано.";
Strings.OfficeOM.L_NoCapability = "У вас недостатньо дозволів для виконання цієї дії.";
Strings.OfficeOM.L_SettingsCannotSave = "Не вдалося зберегти настройки.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidBinding = "Неприпустиме зв’язування";
Strings.OfficeOM.L_InvalidSetColumns = "Указані стовпці неприпустимі.";
Strings.OfficeOM.L_BindingCreationError = "Помилка створення зв’язування";
Strings.OfficeOM.L_FormatValueOutOfRange = "Значення перебуває за межами припустимого діапазону.";
Strings.OfficeOM.L_SelectionNotSupportCoercionType = "Поточне виділення несумісне з указаним типом приведення.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidBindingError = "Помилка неприпустимого зв’язування";
Strings.OfficeOM.L_InvalidGetStartRowColumn = "Указані значення startRow або startColumn неприпустимі.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidSetRows = "Указані рядки неприпустимі.";
Strings.OfficeOM.L_CannotWriteToSelection = "Не вдалося записати до поточного виділення.";
Strings.OfficeOM.L_MissingParameter = "Відсутній параметр";
Strings.OfficeOM.L_IndexOutOfRange = "Індекс перебуває за межами діапазону.";
Strings.OfficeOM.L_SettingsStaleError = "Помилка застарілих настройок";
Strings.OfficeOM.L_CannotNavigateTo = "Об’єкт розташовано там, де не підтримується навігація.";
Strings.OfficeOM.L_ReadSettingsError = "Помилка читання настройок";
Strings.OfficeOM.L_InvalidGetColumns = "Указані стовпці неприпустимі.";
Strings.OfficeOM.L_CoercionTypeNotSupported = "Указаний тип приведення не підтримується.";
Strings.OfficeOM.L_AppNotExistInitializeNotCalled = "Застосунок {0} не існує. Не вдалося викликати службу Microsoft.Office.WebExtension.initialize(reason).";
Strings.OfficeOM.L_OverwriteWorksheetData = "Операція встановлення не вдалася, тому що наданий об’єкт даних перезапише або перемістить дані.";
Strings.OfficeOM.L_RowIndexOutOfRange = "Значення індексу рядка перебуває за межами припустимого діапазону. Укажіть значення (0 або більше), менше кількості рядків.";
Strings.OfficeOM.L_ColIndexOutOfRange = "Значення індексу стовпця перебуває за межами припустимого діапазону. Укажіть значення (0 або більше), менше кількості стовпців.";
Strings.OfficeOM.L_UnsupportedEnumeration = "Непідтримуване перелічення";
Strings.OfficeOM.L_InvalidParameters = "Функція {0} має неприпустимі параметри.";
Strings.OfficeOM.L_SetDataParametersConflict = "Указані параметри конфліктують.";
Strings.OfficeOM.L_DataNotMatchCoercionType = "Тип даних указаного об’єкта несумісний із поточним виділенням.";
Strings.OfficeOM.L_UnsupportedEnumerationMessage = "Перелічення не підтримується в поточному хост-застосунку.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidCoercion = "Неприпустимий тип приведення";
Strings.OfficeOM.L_NotSupportedEventType = "Указаний тип події {0} не підтримується.";
Strings.OfficeOM.L_UnsupportedDataObject = "Наданий тип об’єкта даних не підтримується.";
Strings.OfficeOM.L_GetDataIsTooLarge = "Запитаний набір даних завеликий.";
Strings.OfficeOM.L_AppNameNotExist = "Застосунок для {0} не існує.";
Strings.OfficeOM.L_AddBindingFromPromptDefaultText = "Зробіть вибір.";
Strings.OfficeOM.L_MultipleNamedItemFound = "Знайдено кілька об’єктів з однаковим іменем.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidCellsValue = "Принаймні один параметр клітинок має неприпустимі значення. Перевірте значення ще раз і повторіть спробу.";
Strings.OfficeOM.L_DataNotMatchBindingType = "Указаний об’єкт даних несумісний із типом зв’язування.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidFormatValue = "Принаймні один параметр формату має неприпустимі значення. Перевірте значення ще раз і повторіть спробу.";
Strings.OfficeOM.L_NotSupportedBindingType = "Указаний тип зв’язування {0} не підтримується.";
Strings.OfficeOM.L_InitializeNotReady = "Office.js ще не повністю завантажено. Повторіть спробу пізніше або переконайтеся, що ви додали код ініціалізації до функції Office.initialize.";
Strings.OfficeOM.L_ShuttingDown = "Не вдалося виконати операцію, тому що дані на сервері застаріли.";
Strings.OfficeOM.L_OperationNotSupported = "Операція не підтримується.";
Strings.OfficeOM.L_DocumentReadOnly = "Запитана операція заборонена для поточного режиму документа. ";
Strings.OfficeOM.L_NamedItemNotFound = "Іменований елемент не існує.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidApiCallInContext = "Неприпустимий виклик API в поточному вмісті.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidGetRows = "Указані рядки неприпустимі.";
Strings.OfficeOM.L_SetDataIsTooLarge = "Указаний об’єкт даних завеликий.";
Strings.OfficeOM.L_DataWriteError = "Помилка записування даних";
Strings.OfficeOM.L_InvalidBindingOperation = "Неприпустима операція зв’язування";
Strings.OfficeOM.L_SpecifiedIdNotExist = "Указаного ідентифікатора не існує.";
Strings.OfficeOM.L_FunctionCallFailed = "Не вдалося викликати функцію {0}. Код помилки: {1}.";
Strings.OfficeOM.L_DataNotMatchBindingSize = "Наданий об’єкт даних не відповідає розміру поточного виділення.";
Strings.OfficeOM.L_SaveSettingsError = "Помилка збереження настройок";
Strings.OfficeOM.L_InvalidSetStartRowColumn = "Указані значення startRow або startColumn неприпустимі.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidFormat = "Помилка неприпустимого формату";
Strings.OfficeOM.L_BindingNotExist = "Указане зв’язування не існує.";
Strings.OfficeOM.L_SettingNameNotExist = "Указана назва параметра не існує.";
Strings.OfficeOM.L_EventHandlerAdditionFailed = "Не вдалося додати обробник подій.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidAPICall = "Неприпустимий виклик API";
Strings.OfficeOM.L_EventRegistrationError = "Помилка реєстрації події";
Strings.OfficeOM.L_ElementMissing = "Не вдалося відформатувати клітинку таблиці, оскільки не вистачає деяких значень параметрів. Перевірте параметри ще раз і повторіть спробу.";
Strings.OfficeOM.L_NonUniformPartialSetNotSupported = "Параметри координати не підлягають використанню з таблицею типу приведення, коли вона містить злиті клітинки.";
Strings.OfficeOM.L_NavOutOfBound = "Не вдалося виконати операцію, оскільки індекс перебуває за межами діапазону.";
Strings.OfficeOM.L_RedundantCallbackSpecification = "Зворотній виклик не можна вказати одночасно у списку аргументів і як додатковий об’єкт.";
Strings.OfficeOM.L_CustomXmlError = "Помилка настроюваного XML.";
Strings.OfficeOM.L_SettingsAreStale = "Не вдалося зберегти настройки, тому що вони застаріли.";
Strings.OfficeOM.L_TooManyOptionalFunction = "у списку параметрів кілька необов’язкових функцій";
Strings.OfficeOM.L_MissingRequiredArguments = "відсутні кілька обов’язкових аргументів";
Strings.OfficeOM.L_NonUniformPartialGetNotSupported = "Параметри координати не підлягають використанню з таблицею типу приведення, коли вона містить злиті клітинки.";
Strings.OfficeOM.L_HostError = "Помилка хоста";
Strings.OfficeOM.L_OutOfRange = "За межами діапазону";
Strings.OfficeOM.L_InvalidSelectionForBindingType = "Неможливо створити зв’язування з поточним виділенням і вказаним типом.";
Strings.OfficeOM.L_TooManyOptionalObjects = "у списку параметрів кілька необов’язкових об’єктів";
Strings.OfficeOM.L_OperationNotSupportedOnMatrixData = "Вибраний вміст має бути у форматі таблиці. Відформатуйте дані як таблицю та повторіть спробу.";
Strings.OfficeOM.L_EventHandlerRemovalFailed = "Не вдалося видалити обробник подій.";
Strings.OfficeOM.L_BindingToMultipleSelection = "Переривчасті виділення не підтримуються.";
Strings.OfficeOM.L_DataReadError = "Помилка читання даних";
Strings.OfficeOM.L_InternalErrorDescription = "Сталася внутрішня помилка.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidDataFormat = "Неприпустимий формат указаного об’єкта даних.";
Strings.OfficeOM.L_DataStale = "Дані застаріли";
Strings.OfficeOM.L_GetSelectionNotSupported = "Поточне виділення не підтримується.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidTableOptionValue = "Принаймні один параметр таблиці має неприпустимі значення. Перевірте значення ще раз і повторіть спробу.";
Strings.OfficeOM.L_PermissionDenied = "Відмовлено в дозволі";
Strings.OfficeOM.L_InvalidDataObject = "Неприпустимий об’єкт даних";
Strings.OfficeOM.L_SelectionCannotBound = "Не вдалося зв’язати з поточним виділенням.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidColumnsForBinding = "Указані стовпці неприпустимі.";
Strings.OfficeOM.L_BadSelectorString = "Переданий у селектор рядок має неприпустимий формат або не підтримується.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidGetRowColumnCounts = "Указані значення rowCount або columnCount неприпустимі.";
Strings.OfficeOM.L_OsfControlTypeNotSupported = "Тип OsfControl не підтримується.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidValue = "Неприпустиме значення";
Strings.OfficeOM.L_DataNotMatchSelection = "Наданий об’єкт даних несумісний із фігурою або розмірами поточного виділення.";
Strings.OfficeOM.L_InternalError = "Внутрішня помилка";
Strings.OfficeOM.L_NotSupported = "Функція {0} не підтримується.";
Strings.OfficeOM.L_CustomXmlNodeNotFound = "Не вдалося знайти вказаний вузол.";
Strings.OfficeOM.L_CoercionTypeNotMatchBinding = "Указаний тип приведення несумісний з указаним типом зв’язування.";
Strings.OfficeOM.L_TooManyArguments = "забагато аргументів";
Strings.OfficeOM.L_OperationNotSupportedOnThisBindingType = "Операція не підтримується цим типом зв’язування.";
Strings.OfficeOM.L_InValidOptionalArgument = "неприпустимий необов’язковий аргумент";
Strings.OfficeOM.L_FileTypeNotSupported = "Указаний типу файлу не підтримується.";
Strings.OfficeOM.L_GetDataParametersConflict = "Указані параметри конфліктують.";
Strings.OfficeOM.L_CallbackNotAFunction = "Зворотній виклик має бути функцією, а не {0}."