Office 365: Bind and manipulate data in a SharePoint Access app

This project shows how to create an app for Office that binds to an Access table in a SharePoint Access app.

C# (3.9 MB)
 
 
 
 
 
5 Star
(1)
1,026 times
Add to favorites
7/18/2014
E-mail Twitter del.icio.us Digg Facebook

Solution explorer

C#
Type.registerNamespace("_u");_u.ExtensibilityStrings=function(){};_u.ExtensibilityStrings.registerClass("_u.ExtensibilityStrings");_u.ExtensibilityStrings.l_DeleteAttachmentDoesNotExist_Text="Atașarea nu poate fi ștearsă pentru că atașarea cu index de atașare nu poate fi găsită.";_u.ExtensibilityStrings.l_EwsRequestOversized_Text="Cererea depășește limita de 1 MB. Modificați cererea EWS.";_u.ExtensibilityStrings.l_ElevatedPermissionNeededForMethod_Text="Sunt necesare permisiuni cu drepturi sporite pentru a accesa metoda: „{0}”";_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentErrorName_Text="Eroare de atașare";_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidEventDates_Text="Data de sfârșit are loc înainte de data de început.";_u.ExtensibilityStrings.l_DisplayNameTooLong_Text="Unul sau mai multe nume de afișat furnizate sunt prea lungi.";_u.ExtensibilityStrings.l_NumberOfRecipientsExceeded_Text="Numărul total de destinatari din câmp nu poate depăși {0}.";_u.ExtensibilityStrings.l_HtmlSanitizationFailure_Text="Sterilizarea HTML nu a reușit.";_u.ExtensibilityStrings.l_DataWriteErrorName_Text="Eroare de scriere a datelor";_u.ExtensibilityStrings.l_ElevatedPermissionNeeded_Text="Sunt necesare permisiuni cu drepturi sporite pentru a accesa membrii protejați ai JavaScript API for Office.";_u.ExtensibilityStrings.l_ExceededMaxNumberOfAttachments_Text="Atașările nu pot fi adăugate pentru că mesajul are deja numărul maxim de atașări";_u.ExtensibilityStrings.l_InternalProtocolError_Text="Eroare internă de protocol: „{0}”.";_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentDeletedBeforeUploadCompletes_Text="Utilizatorul a eliminat atașarea înainte de terminarea încărcării.";_u.ExtensibilityStrings.l_OffsetNotfound_Text="Nu s-a găsit un decalaj pentru această marcă de timp.";_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentExceededSize_Text="Atașarea nu poate fi adăugată pentru că este prea mare.";_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidEndTime_Text="Ora de sfârșit nu poate fi înaintea orei de începere.";_u.ExtensibilityStrings.l_ParametersNotAsExpected_Text="Parametrii furnizați nu corespund formatului așteptat.";_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentUploadGeneralFailure_Text="Atașarea nu poate fi adăugată la element.";_u.ExtensibilityStrings.l_NoValidRecipientsProvided_Text="Nu a fost furnizat niciun destinatar valid.";_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidAttachmentId_Text="ID-ul atașării a fost nevalid.";_u.ExtensibilityStrings.l_CannotAddAttachmentBeforeUpgrade_Text="Atașările nu pot fi adăugate în timp ce răspunsul sau redirecționarea completă sunt în curs de regăsire de la server.";_u.ExtensibilityStrings.l_EmailAddressTooLong_Text="Una sau mai multe adrese de e-mail furnizate sunt prea lungi.";_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidAttachmentPath_Text="Calea atașării a fost nevalidă.";_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentDeleteGeneralFailure_Text="Atașarea nu poate fi ștearsă din element.";_u.ExtensibilityStrings.l_InternalFormatError_Text="A apărut o eroare internă de format.";_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidDate_Text="Intrarea nu are ca rezultat o dată corectă.";_u.ExtensibilityStrings.l_CursorPositionChanged_Text="Utilizatorul a modificat poziția cursorului în timp ce erau inserate datele."