Office 365: Bind and manipulate data in a SharePoint Access app

This project shows how to create an app for Office that binds to an Access table in a SharePoint Access app.

C# (3.9 MB)
 
 
 
 
 
5 Star
(1)
1,026 times
Add to favorites
7/18/2014
E-mail Twitter del.icio.us Digg Facebook

Solution explorer

C#

Type.registerNamespace("_u");
_u.ExtensibilityStrings = function()
{
};
_u.ExtensibilityStrings.registerClass("_u.ExtensibilityStrings");
_u.ExtensibilityStrings.l_DeleteAttachmentDoesNotExist_Text = "Atașarea nu poate fi ștearsă pentru că atașarea cu index de atașare nu poate fi găsită.";
_u.ExtensibilityStrings.l_EwsRequestOversized_Text = "Cererea depășește limita de 1 MB. Modificați cererea EWS.";
_u.ExtensibilityStrings.l_ElevatedPermissionNeededForMethod_Text = "Sunt necesare permisiuni cu drepturi sporite pentru a accesa metoda: „{0}”";
_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentErrorName_Text = "Eroare de atașare";
_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidEventDates_Text = "Data de sfârșit are loc înainte de data de început.";
_u.ExtensibilityStrings.l_DisplayNameTooLong_Text = "Unul sau mai multe nume de afișat furnizate sunt prea lungi.";
_u.ExtensibilityStrings.l_NumberOfRecipientsExceeded_Text = "Numărul total de destinatari din câmp nu poate depăși {0}.";
_u.ExtensibilityStrings.l_HtmlSanitizationFailure_Text = "Sterilizarea HTML nu a reușit.";
_u.ExtensibilityStrings.l_DataWriteErrorName_Text = "Eroare de scriere a datelor";
_u.ExtensibilityStrings.l_ElevatedPermissionNeeded_Text = "Sunt necesare permisiuni cu drepturi sporite pentru a accesa membrii protejați ai JavaScript API for Office.";
_u.ExtensibilityStrings.l_ExceededMaxNumberOfAttachments_Text = "Atașările nu pot fi adăugate pentru că mesajul are deja numărul maxim de atașări";
_u.ExtensibilityStrings.l_InternalProtocolError_Text = "Eroare internă de protocol: „{0}”.";
_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentDeletedBeforeUploadCompletes_Text = "Utilizatorul a eliminat atașarea înainte de terminarea încărcării.";
_u.ExtensibilityStrings.l_OffsetNotfound_Text = "Nu s-a găsit un decalaj pentru această marcă de timp.";
_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentExceededSize_Text = "Atașarea nu poate fi adăugată pentru că este prea mare.";
_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidEndTime_Text = "Ora de sfârșit nu poate fi înaintea orei de începere.";
_u.ExtensibilityStrings.l_ParametersNotAsExpected_Text = "Parametrii furnizați nu corespund formatului așteptat.";
_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentUploadGeneralFailure_Text = "Atașarea nu poate fi adăugată la element.";
_u.ExtensibilityStrings.l_NoValidRecipientsProvided_Text = "Nu a fost furnizat niciun destinatar valid.";
_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidAttachmentId_Text = "ID-ul atașării a fost nevalid.";
_u.ExtensibilityStrings.l_CannotAddAttachmentBeforeUpgrade_Text = "Atașările nu pot fi adăugate în timp ce răspunsul sau redirecționarea completă sunt în curs de regăsire de la server.";
_u.ExtensibilityStrings.l_EmailAddressTooLong_Text = "Una sau mai multe adrese de e-mail furnizate sunt prea lungi.";
_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidAttachmentPath_Text = "Calea atașării a fost nevalidă.";
_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentDeleteGeneralFailure_Text = "Atașarea nu poate fi ștearsă din element.";
_u.ExtensibilityStrings.l_InternalFormatError_Text = "A apărut o eroare internă de format.";
_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidDate_Text = "Intrarea nu are ca rezultat o dată corectă.";
_u.ExtensibilityStrings.l_CursorPositionChanged_Text = "Utilizatorul a modificat poziția cursorului în timp ce erau inserate datele."