Office 365: Bind and manipulate data in a SharePoint Access app

This project shows how to create an app for Office that binds to an Access table in a SharePoint Access app.

C# (3.9 MB)
 
 
 
 
 
5 Star
(1)
1,026 times
Add to favorites
7/18/2014
E-mail Twitter del.icio.us Digg Facebook

Solution explorer

C#

Type.registerNamespace("Strings");
Strings.OfficeOM = function()
{
};
Strings.OfficeOM.registerClass("Strings.OfficeOM");
Strings.OfficeOM.L_InvalidNamedItemForBindingType = "Nurodytas susiejimo tipas nesuderinamas su pateiktu įvardytuoju elementu.";
Strings.OfficeOM.L_EventHandlerNotExist = "Nurodyto tipo įvykis šiame objekte nepalaikomas.";
Strings.OfficeOM.L_UnknownBindingType = "Susiejimo tipas nepalaikomas.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidNode = "Neleistinas mazgas";
Strings.OfficeOM.L_NotImplemented = "Funkcija {0} neįgyvendinta.";
Strings.OfficeOM.L_NoCapability = "Neturite pakankamai teisių šiam veiksmui atlikti.";
Strings.OfficeOM.L_SettingsCannotSave = "Nepavyko įrašyti parametrų.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidBinding = "Neleistinas susiejimas";
Strings.OfficeOM.L_InvalidSetColumns = "Nurodyti stulpeliai yra neleistini.";
Strings.OfficeOM.L_BindingCreationError = "Susiejimo kūrimo klaida";
Strings.OfficeOM.L_FormatValueOutOfRange = "Reikšmė nepatenka į leidžiamą diapazoną.";
Strings.OfficeOM.L_SelectionNotSupportCoercionType = "Dabartinis žymėjimas nesuderinamas su nurodytu privertimo tipu.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidBindingError = "Neleistino susiejimo klaida";
Strings.OfficeOM.L_InvalidGetStartRowColumn = "Nurodytos „startRow“ arba „startColumn“ reikšmės yra neteisingos.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidSetRows = "Nurodytos eilutės yra neleistinos.";
Strings.OfficeOM.L_CannotWriteToSelection = "Negalima rašyti į dabartinį žymėjimą.";
Strings.OfficeOM.L_MissingParameter = "Trūkstamas parametras";
Strings.OfficeOM.L_IndexOutOfRange = "Indeksas yra už diapazono ribų.";
Strings.OfficeOM.L_SettingsStaleError = "Pasenusių parametrų klaida";
Strings.OfficeOM.L_CannotNavigateTo = "Objektas yra vietoje, kurioje nepalaikomas naršymas.";
Strings.OfficeOM.L_ReadSettingsError = "Parametrų skaitymo klaida";
Strings.OfficeOM.L_InvalidGetColumns = "Nurodyti stulpeliai yra neleistini.";
Strings.OfficeOM.L_CoercionTypeNotSupported = "Nurodytas konvertavimo tipas nepalaikomas.";
Strings.OfficeOM.L_AppNotExistInitializeNotCalled = "Taikomosios programos {0} nėra. Microsoft.Office.WebExtension.Initialize(reason) neiškviesta.";
Strings.OfficeOM.L_OverwriteWorksheetData = "Nustatymo operacija nepavyko, nes pateiktas duomenų objektas perrašys arba pakeis duomenis.";
Strings.OfficeOM.L_RowIndexOutOfRange = "Eilučių indekso reikšmė nepriklauso leidžiamam diapazonui. Naudokite reikšmę (0 arba didesnę), kuri būtų mažesnė už eilučių skaičių.";
Strings.OfficeOM.L_ColIndexOutOfRange = "Stulpelių indekso reikšmė nepriklauso leidžiamam diapazonui. Naudokite reikšmę (0 arba didesnę), kuri būtų mažesnė už stulpelių skaičių.";
Strings.OfficeOM.L_UnsupportedEnumeration = "Nepalaikomas išvardijimas";
Strings.OfficeOM.L_InvalidParameters = "Funkcija {0} turi netinkamų parametrų.";
Strings.OfficeOM.L_SetDataParametersConflict = "Nurodyti parametrai nesuderinami.";
Strings.OfficeOM.L_DataNotMatchCoercionType = "Nurodyto duomenų objekto tipas nesuderinamas su dabartiniu žymėjimu.";
Strings.OfficeOM.L_UnsupportedEnumerationMessage = "Dabartinė pagrindinio kompiuterio taikomoji programa išvardijimo nepalaiko.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidCoercion = "Neleistinas privertimo tipas";
Strings.OfficeOM.L_NotSupportedEventType = "Nurodytas įvykio tipas {0} nepalaikomas.";
Strings.OfficeOM.L_UnsupportedDataObject = "Pateiktas duomenų objekto tipas nepalaikomas.";
Strings.OfficeOM.L_GetDataIsTooLarge = "Norimas duomenų rinkinys per didelis.";
Strings.OfficeOM.L_AppNameNotExist = "{0} AppName nėra.";
Strings.OfficeOM.L_AddBindingFromPromptDefaultText = "Pažymėkite.";
Strings.OfficeOM.L_MultipleNamedItemFound = "Rasti keli objektai tuo pačiu pavadinimu.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidCellsValue = "Vieno arba kelių langelių parametrų reikšmės nėra leistinos. Dar kartą patikrinkite reikšmes ir bandykite vėl.";
Strings.OfficeOM.L_DataNotMatchBindingType = "Nurodytas duomenų objektas nesuderinamas su susiejimo tipu.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidFormatValue = "Vieno arba kelių formato parametrų reikšmės nėra leistinos. Dar kartą patikrinkite reikšmes ir bandykite vėl.";
Strings.OfficeOM.L_NotSupportedBindingType = "Nurodytas susiejimo tipas {0} nepalaikomas.";
Strings.OfficeOM.L_InitializeNotReady = "Office.js dar ne visiškai įkeltas. Bandykite vėliau arba įtraukite savo inicijavimo kodą Office.initialize funkcijoje.";
Strings.OfficeOM.L_ShuttingDown = "Operacija nepavyko, nes duomenys serveryje neatnaujinti.";
Strings.OfficeOM.L_OperationNotSupported = "Operacija nepalaikoma.";
Strings.OfficeOM.L_DocumentReadOnly = "Dabartiniu dokumento režimu pageidaujama operacija neleidžiama.";
Strings.OfficeOM.L_NamedItemNotFound = "Įvardytojo elemento nėra.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidApiCallInContext = "Neleistinas API iškvietimas dabartiniame kontekste.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidGetRows = "Nurodytos eilutės yra neleistinos.";
Strings.OfficeOM.L_SetDataIsTooLarge = "Nurodytas duomenų objektas per didelis.";
Strings.OfficeOM.L_DataWriteError = "Duomenų rašymo klaida";
Strings.OfficeOM.L_InvalidBindingOperation = "Neleistina susiejimo operacija";
Strings.OfficeOM.L_SpecifiedIdNotExist = "Nurodyto ID nėra.";
Strings.OfficeOM.L_FunctionCallFailed = "Funkcijos {0} iškvietimas nepavyko, klaidos kodas: {1}.";
Strings.OfficeOM.L_DataNotMatchBindingSize = "Pateiktas duomenų objektas neatitinka dabartinio žymėjimo dydžio.";
Strings.OfficeOM.L_SaveSettingsError = "Parametrų įrašymo klaida";
Strings.OfficeOM.L_InvalidSetStartRowColumn = "Nurodytos „startRow“ arba „startColumn“ reikšmės yra neteisingos.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidFormat = "Neleistina formato klaida";
Strings.OfficeOM.L_BindingNotExist = "Nurodyto susiejimo nėra.";
Strings.OfficeOM.L_SettingNameNotExist = "Nėra nurodyto parametro pavadinimo.";
Strings.OfficeOM.L_EventHandlerAdditionFailed = "Nepavyko įtraukti įvykių apdorojimo programos.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidAPICall = "Neleistinas API iškvietimas";
Strings.OfficeOM.L_EventRegistrationError = "Įvykio registracijos klaida";
Strings.OfficeOM.L_ElementMissing = "Negalėjome suformatuoti lentelės langelio, nes trūksta kai kurių parametrų reikšmių. Dar kartą patikrinkite parametrus ir bandykite vėl.";
Strings.OfficeOM.L_NonUniformPartialSetNotSupported = "Koordinuotų parametrų negalima naudoti su privertimo tipu Lentelė, kai lentelėje yra sulietų langelių.";
Strings.OfficeOM.L_NavOutOfBound = "Operacija nepavyko, nes indeksas yra už diapazono ribų.";
Strings.OfficeOM.L_RedundantCallbackSpecification = "Atgalinio iškvietimo negalima nurodyti tiek argumentų sąraše, tiek pasirinktiniame objekte.";
Strings.OfficeOM.L_CustomXmlError = "Pasirinktinio XML klaida.";
Strings.OfficeOM.L_SettingsAreStale = "Parametrų įrašyti nepavyko, nes jie neatnaujinti.";
Strings.OfficeOM.L_TooManyOptionalFunction = "kelios pasirinktinės funkcijos parametrų sąraše";
Strings.OfficeOM.L_MissingRequiredArguments = "trūksta kai kurių būtinų argumentų";
Strings.OfficeOM.L_NonUniformPartialGetNotSupported = "Koordinuotų parametrų negalima naudoti su konvertavimo tipu Lentelė, kai lentelėje yra sulietų langelių.";
Strings.OfficeOM.L_HostError = "Pagrindinio kompiuterio klaida";
Strings.OfficeOM.L_OutOfRange = "Už diapazono ribų";
Strings.OfficeOM.L_InvalidSelectionForBindingType = "Negalima sukurti susiejimo su dabartiniu žymėjimu ir nurodytu susiejimo tipu.";
Strings.OfficeOM.L_TooManyOptionalObjects = "keli pasirinktiniai objektai parametrų sąraše";
Strings.OfficeOM.L_OperationNotSupportedOnMatrixData = "Pasirinktas turinys turi būti lentelės formatu. Suformatuokite duomenis kaip lentelę ir bandykite dar kartą.";
Strings.OfficeOM.L_EventHandlerRemovalFailed = "Nepavyko pašalinti įvykių apdorojimo programos.";
Strings.OfficeOM.L_BindingToMultipleSelection = "Negretimų elementų žymėjimas nepalaikomas.";
Strings.OfficeOM.L_DataReadError = "Duomenų skaitymo klaida";
Strings.OfficeOM.L_InternalErrorDescription = "Įvyko vidinė klaida.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidDataFormat = "Nurodyto duomenų objekto formatas neleistinas.";
Strings.OfficeOM.L_DataStale = "Duomenys neatnaujinti";
Strings.OfficeOM.L_GetSelectionNotSupported = "Dabartinis žymėjimas nepalaikomas.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidTableOptionValue = "Vieno arba kelių „tableOptions“ parametrų reikšmės nėra leistinos. Dar kartą patikrinkite reikšmes ir bandykite vėl.";
Strings.OfficeOM.L_PermissionDenied = "Teisė nesuteikta";
Strings.OfficeOM.L_InvalidDataObject = "Neleistinas duomenų objektas";
Strings.OfficeOM.L_SelectionCannotBound = "Negalima susieti su dabartiniu žymėjimu.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidColumnsForBinding = "Nurodyti stulpeliai yra neleistini.";
Strings.OfficeOM.L_BadSelectorString = "Į išrinkiklį perduota eilutė yra netinkamai suformatuota arba nepalaikoma.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidGetRowColumnCounts = "Nurodytos „rowCount“ arba „columnCount“ reikšmės yra neteisingos.";
Strings.OfficeOM.L_OsfControlTypeNotSupported = "OsfControl tipas nepalaikomas.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidValue = "Neleistina reikšmė";
Strings.OfficeOM.L_DataNotMatchSelection = "Pateiktas duomenų objektas nesuderinamas su dabartinio žymėjimo forma ar matmenimis.";
Strings.OfficeOM.L_InternalError = "Vidinė klaida";
Strings.OfficeOM.L_NotSupported = "Funkcija {0} nepalaikoma.";
Strings.OfficeOM.L_CustomXmlNodeNotFound = "Nurodytas mazgas nerastas.";
Strings.OfficeOM.L_CoercionTypeNotMatchBinding = "Nurodytas konvertavimo tipas nesuderinamas su šiuo susiejimo tipu.";
Strings.OfficeOM.L_TooManyArguments = "per daug argumentų";
Strings.OfficeOM.L_OperationNotSupportedOnThisBindingType = "Operacija nepalaikoma šiam susiejimo tipui.";
Strings.OfficeOM.L_InValidOptionalArgument = "neleistinas pasirinktinis argumentas";
Strings.OfficeOM.L_FileTypeNotSupported = "Nurodytas failo tipas nepalaikomas.";
Strings.OfficeOM.L_GetDataParametersConflict = "Nurodyti parametrai nesuderinami.";
Strings.OfficeOM.L_CallbackNotAFunction = "Atgalinis iškvietimas turi būti funkcijos tipo, o buvo tipo {0}."