Office 365: Bind and manipulate data in a SharePoint Access app

This project shows how to create an app for Office that binds to an Access table in a SharePoint Access app.

C# (3.9 MB)
 
 
 
 
 
5 Star
(1)
1,026 times
Add to favorites
7/18/2014
E-mail Twitter del.icio.us Digg Facebook

Solution explorer

C#
Type.registerNamespace("Strings");Strings.OfficeOM=function(){};Strings.OfficeOM.registerClass("Strings.OfficeOM");Strings.OfficeOM.L_InvalidNamedItemForBindingType="A megadott kötési típus nem kompatibilis a megadott névvel ellátott elemmel.";Strings.OfficeOM.L_EventHandlerNotExist="A megadott eseménytípus nem támogatott ezen az objektumon.";Strings.OfficeOM.L_UnknownBindingType="A kötési típus nem támogatott.";Strings.OfficeOM.L_InvalidNode="Érvénytelen csomópont";Strings.OfficeOM.L_NotImplemented="A(z) {0} függvény nincs implementálva.";Strings.OfficeOM.L_NoCapability="Nincs megfelelő engedélye a művelet végrehajtására.";Strings.OfficeOM.L_SettingsCannotSave="Nem sikerült menteni a beállításokat.";Strings.OfficeOM.L_InvalidBinding="Érvénytelen kötés";Strings.OfficeOM.L_InvalidSetColumns="A megadott oszlopok érvénytelenek.";Strings.OfficeOM.L_BindingCreationError="Kötés-létrehozási hiba";Strings.OfficeOM.L_FormatValueOutOfRange="Az érték kívül esik a megengedett tartományon.";Strings.OfficeOM.L_SelectionNotSupportCoercionType="A jelenlegi kijelölés nem kompatibilis a megadott típuskonverzióval.";Strings.OfficeOM.L_InvalidBindingError="Hiba: érvénytelen kötés";Strings.OfficeOM.L_InvalidGetStartRowColumn="A kezdő sorként vagy kezdő oszlopként megadott érték érvénytelen.";Strings.OfficeOM.L_InvalidSetRows="A megadott sorok érvénytelenek.";Strings.OfficeOM.L_CannotWriteToSelection="A jelenlegi kijelölés nem írható.";Strings.OfficeOM.L_MissingParameter="Hiányzó paraméter";Strings.OfficeOM.L_IndexOutOfRange="Az index kívül esik az engedélyezett tartományon.";Strings.OfficeOM.L_SettingsStaleError="Hiba: elavult beállítások";Strings.OfficeOM.L_CannotNavigateTo="Az objektum olyan helyen található, ahol a navigálás nem támogatott.";Strings.OfficeOM.L_ReadSettingsError="Beállításolvasási hiba";Strings.OfficeOM.L_InvalidGetColumns="A megadott oszlopok érvénytelenek.";Strings.OfficeOM.L_CoercionTypeNotSupported="A megadott típuskonverzió nem támogatott.";Strings.OfficeOM.L_AppNotExistInitializeNotCalled="A(z) {0} alkalmazás nem létezik. A Microsoft.Office.WebExtension.initialize(reason) elem hívása nem történik meg.";Strings.OfficeOM.L_OverwriteWorksheetData="A beállítási művelet nem sikerült, mert a megadott adatobjektum felülírná vagy eltolná az adatokat.";Strings.OfficeOM.L_RowIndexOutOfRange="A sorindex értéke kívül esik a megengedett tartományon. Olyan értéket használjon (0-t vagy nagyobbat), amely kisebb, mint a sorok száma.";Strings.OfficeOM.L_ColIndexOutOfRange="Az oszlopindex értéke kívül esik a megengedett tartományon. Olyan értéket használjon (0-t vagy nagyobbat), amely kisebb, mint az oszlopok száma.";Strings.OfficeOM.L_UnsupportedEnumeration="Nem támogatott számbavétel";Strings.OfficeOM.L_InvalidParameters="A(z) {0} függvénynek érvénytelen paraméterei vannak.";Strings.OfficeOM.L_SetDataParametersConflict="A megadott paraméterek ütköznek.";Strings.OfficeOM.L_DataNotMatchCoercionType="A megadott adatobjektum típusa nem kompatibilis a jelenlegi kijelöléssel.";Strings.OfficeOM.L_UnsupportedEnumerationMessage="A számbavétel nem támogatott az aktuális gazdaalkalmazásban.";Strings.OfficeOM.L_InvalidCoercion="Érvénytelen típuskonverzió";Strings.OfficeOM.L_NotSupportedEventType="A megadott eseménytípus ({0}) nem támogatott.";Strings.OfficeOM.L_UnsupportedDataObject="A megadott adatobjektum típusa nem támogatott.";Strings.OfficeOM.L_GetDataIsTooLarge="A kért adatkészlet túl nagy.";Strings.OfficeOM.L_AppNameNotExist="A(z) {0} alkalmazásneve nem létezik.";Strings.OfficeOM.L_AddBindingFromPromptDefaultText="Válasszon a lehetőségek közül.";Strings.OfficeOM.L_MultipleNamedItemFound="Több azonos nevű objektum található.";Strings.OfficeOM.L_InvalidCellsValue="Legalább egy cellaparaméterhez érvénytelen értéket adott meg. Ellenőrizze az értékeket, és próbálkozzon újra.";Strings.OfficeOM.L_DataNotMatchBindingType="A megadott adatobjektum nem kompatibilis a kötéstípussal.";Strings.OfficeOM.L_InvalidFormatValue="Legalább egy formátumparaméterhez érvénytelen értéket adott meg. Ellenőrizze az értékeket, és próbálkozzon újra.";Strings.OfficeOM.L_NotSupportedBindingType="A megadott kötéstípus ({0}) nem támogatott.";Strings.OfficeOM.L_InitializeNotReady="Az Office.js fájl betöltése még nem fejeződött be. Próbálkozzon újra később, vagy ellenőrizze, hogy hozzáadta-e az inicializálási kódot az Office.initialize függvényhez.";Strings.OfficeOM.L_ShuttingDown="A művelet nem sikerült, mert a kiszolgálón lévő adatok nem naprakészek.";Strings.OfficeOM.L_OperationNotSupported="A művelet nem támogatott.";Strings.OfficeOM.L_DocumentReadOnly="A kért művelet nem engedélyezett a jelenlegi dokumentummódban.";Strings.OfficeOM.L_NamedItemNotFound="A névvel ellátott elem nem létezik.";Strings.OfficeOM.L_InvalidApiCallInContext="Érvénytelen API-hívás az aktuális környezetben.";Strings.OfficeOM.L_InvalidGetRows="A megadott sorok érvénytelenek.";Strings.OfficeOM.L_SetDataIsTooLarge="A megadott adatobjektum túl nagy.";Strings.OfficeOM.L_DataWriteError="Adatírási hiba";Strings.OfficeOM.L_InvalidBindingOperation="Érvénytelen kötési művelet";Strings.OfficeOM.L_SpecifiedIdNotExist="A megadott azonosító nem létezik.";Strings.OfficeOM.L_FunctionCallFailed="A(z) {0} függvény hívása sikertelen, hibakód: {1}.";Strings.OfficeOM.L_DataNotMatchBindingSize="A megadott adatobjektum nem egyezik a jelenlegi kijelölés méretével.";Strings.OfficeOM.L_SaveSettingsError="Beállításmentési hiba";Strings.OfficeOM.L_InvalidSetStartRowColumn="A kezdő sorként vagy kezdő oszlopként megadott érték érvénytelen.";Strings.OfficeOM.L_InvalidFormat="Hiba: érvénytelen formátum";Strings.OfficeOM.L_BindingNotExist="A megadott kötés nem létezik.";Strings.OfficeOM.L_SettingNameNotExist="A megadott beállításnév nem létezik.";Strings.OfficeOM.L_EventHandlerAdditionFailed="Nem sikerült hozzáadni az eseménykezelőt.";Strings.OfficeOM.L_InvalidAPICall="Érvénytelen API-hívás";Strings.OfficeOM.L_EventRegistrationError="Eseményregisztrációs hiba";Strings.OfficeOM.L_ElementMissing="Nem sikerült a táblázatcella formázása, mert hiányzik néhány paraméterérték. Ellenőrizze a paramétereket, és próbálkozzon újra.";Strings.OfficeOM.L_NonUniformPartialSetNotSupported="Koordinátaparaméterek nem használhatók a Táblázat fajtájú típuskonverzióhoz, ha a táblázat egyesített cellákat tartalmaz.";Strings.OfficeOM.L_NavOutOfBound="A művelet megszakadt, mert az index a tartományon kívülre esik.";Strings.OfficeOM.L_RedundantCallbackSpecification="A visszahívás nem adható meg az argumentumlistában és a választható objektumban is.";Strings.OfficeOM.L_CustomXmlError="Egyéni XML-hiba.";Strings.OfficeOM.L_SettingsAreStale="Nem sikerült menteni a beállításokat, mert nem naprakészek.";Strings.OfficeOM.L_TooManyOptionalFunction="több választható függvény van a paraméterlistában";Strings.OfficeOM.L_MissingRequiredArguments="hiányzik néhány kötelező argumentum";Strings.OfficeOM.L_NonUniformPartialGetNotSupported="Koordinátaparaméterek nem használhatók a Táblázat fajtájú típuskonverzióhoz, ha a táblázat egyesített cellákat tartalmaz.";Strings.OfficeOM.L_HostError="Állomáshiba";Strings.OfficeOM.L_OutOfRange="Tartományon kívüli érték";Strings.OfficeOM.L_InvalidSelectionForBindingType="A jelenlegi kijelöléssel és a megadott kötéstípussal nem hozható létre kötés.";Strings.OfficeOM.L_TooManyOptionalObjects="több választható objektum van a paraméterlistában";Strings.OfficeOM.L_OperationNotSupportedOnMatrixData="A kijelölt tartalomnak táblázatformátumúnak kell lennie. Formázza az adatokat táblázatként, és próbálkozzon újra.";Strings.OfficeOM.L_EventHandlerRemovalFailed="Nem sikerült eltávolítani az eseménykezelőt.";Strings.OfficeOM.L_BindingToMultipleSelection="A nem összefüggő kijelölések használata nem támogatott.";Strings.OfficeOM.L_DataReadError="Adatolvasási hiba";Strings.OfficeOM.L_InternalErrorDescription="Belső hiba történt.";Strings.OfficeOM.L_InvalidDataFormat="A megadott adatobjektum formátuma érvénytelen.";Strings.OfficeOM.L_DataStale="Az adatok nem naprakészek";Strings.OfficeOM.L_GetSelectionNotSupported="A jelenlegi kijelölés nem támogatott.";Strings.OfficeOM.L_InvalidTableOptionValue="Legalább egy tableOptions paraméterhez érvénytelen értéket adott meg. Ellenőrizze az értékeket, és próbálkozzon újra.";Strings.OfficeOM.L_PermissionDenied="Engedély megtagadva";Strings.OfficeOM.L_InvalidDataObject="Érvénytelen adatobjektum";Strings.OfficeOM.L_SelectionCannotBound="A jelenlegi kijelöléshez nem lehet kötni.";Strings.OfficeOM.L_InvalidColumnsForBinding="A megadott oszlopok érvénytelenek.";Strings.OfficeOM.L_BadSelectorString="A választónak átadott karakterlánc helytelenül van formázva vagy nem támogatott.";Strings.OfficeOM.L_InvalidGetRowColumnCounts="A sorok vagy oszlopok számának megadott értéke érvénytelen.";Strings.OfficeOM.L_OsfControlTypeNotSupported="Az OsfControl típus nem támogatott.";Strings.OfficeOM.L_InvalidValue="Érvénytelen érték";Strings.OfficeOM.L_DataNotMatchSelection="A megadott adatobjektum nem kompatibilis a jelenlegi kijelölés alakjával vagy méreteivel.";Strings.OfficeOM.L_InternalError="Belső hiba";Strings.OfficeOM.L_NotSupported="A(z) {0} függvény nem támogatott.";Strings.OfficeOM.L_CustomXmlNodeNotFound="A megadott csomópont nem található.";Strings.OfficeOM.L_CoercionTypeNotMatchBinding="A megadott típuskonverzió nem kompatibilis ezzel a kötéstípussal.";Strings.OfficeOM.L_TooManyArguments="túl sok argumentum";Strings.OfficeOM.L_OperationNotSupportedOnThisBindingType="Ezen a kötéstípuson nem támogatott a művelet.";Strings.OfficeOM.L_InValidOptionalArgument="érvénytelen választható argumentum";Strings.OfficeOM.L_FileTypeNotSupported="A megadott fájltípus nem támogatott.";Strings.OfficeOM.L_GetDataParametersConflict="A megadott paraméterek ütköznek.";Strings.OfficeOM.L_CallbackNotAFunction="A visszahívás típusa csak függvény lehet, de ehelyett {0} típusú volt."