Office 365: Bind and manipulate data in a SharePoint Access app

This project shows how to create an app for Office that binds to an Access table in a SharePoint Access app.

C# (3.9 MB)
 
 
 
 
 
5 Star
(1)
1,026 times
Add to favorites
7/18/2014
E-mail Twitter del.icio.us Digg Facebook

Solution explorer

C#

Type.registerNamespace("_u");
_u.ExtensibilityStrings = function()
{
};
_u.ExtensibilityStrings.registerClass("_u.ExtensibilityStrings");
_u.ExtensibilityStrings.l_DeleteAttachmentDoesNotExist_Text = "Ek dizini bulunamadığı için ek silinemiyor.";
_u.ExtensibilityStrings.l_EwsRequestOversized_Text = "İstek, 1 MB'lık boyut sınırını aşıyor. Lütfen EWS isteğinizi değiştirin.";
_u.ExtensibilityStrings.l_ElevatedPermissionNeededForMethod_Text = "Şu yöntemi çağırmak için yükseltilmiş izin gerekir: '{0}'.";
_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentErrorName_Text = "Ek Hatası";
_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidEventDates_Text = "Bitiş tarihi başlangıç tarihinden önce girilmiş.";
_u.ExtensibilityStrings.l_DisplayNameTooLong_Text = "Sağlanan bir veya daha fazla sayıda görünen ad çok uzun.";
_u.ExtensibilityStrings.l_NumberOfRecipientsExceeded_Text = "Alana eklenen toplam alıcı sayısı {0} değerinden fazla olamaz.";
_u.ExtensibilityStrings.l_HtmlSanitizationFailure_Text = "HTML temizlemesi başarısız oldu.";
_u.ExtensibilityStrings.l_DataWriteErrorName_Text = "Veri Yazma Hatası";
_u.ExtensibilityStrings.l_ElevatedPermissionNeeded_Text = "Office için JavaScript API'sinin korumalı üyelerine erişmek amacıyla yükseltilmiş izinler gerekir:.";
_u.ExtensibilityStrings.l_ExceededMaxNumberOfAttachments_Text = "İletide izin verilen en fazla ek sayısına ulaşıldığı için ek eklenemez";
_u.ExtensibilityStrings.l_InternalProtocolError_Text = "İç protokol hatası: '{0}'.";
_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentDeletedBeforeUploadCompletes_Text = "Kullanıcı yükleme tamamlanmadan önce eki kaldırdı.";
_u.ExtensibilityStrings.l_OffsetNotfound_Text = "Bu zaman damgası için bir uzaklık bulunamadı.";
_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentExceededSize_Text = "Ek çok büyük olduğu için eklenemiyor.";
_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidEndTime_Text = "Bitiş saati başlangıç saatinden önce olamaz.";
_u.ExtensibilityStrings.l_ParametersNotAsExpected_Text = "Belirtilen parametreler beklenen biçimle eşleşmiyor.";
_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentUploadGeneralFailure_Text = "Öğeye ek eklenemiyor.";
_u.ExtensibilityStrings.l_NoValidRecipientsProvided_Text = "Geçerli alıcı bilgisi sağlanmadı.";
_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidAttachmentId_Text = "Ek kimliği geçersiz.";
_u.ExtensibilityStrings.l_CannotAddAttachmentBeforeUpgrade_Text = "Sunucudan tam yanıt veya ilet metni alınırken ek eklenemez.";
_u.ExtensibilityStrings.l_EmailAddressTooLong_Text = "Sağlanan bir veya daha fazla e-posta adresi çok uzun.";
_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidAttachmentPath_Text = "Ek yolu geçersiz.";
_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentDeleteGeneralFailure_Text = "Ek öğeden silinemiyor.";
_u.ExtensibilityStrings.l_InternalFormatError_Text = "Dahili biçim hatası oluştu.";
_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidDate_Text = "Giriş, geçerli bir tarihe çözümlenemiyor.";
_u.ExtensibilityStrings.l_CursorPositionChanged_Text = "Kullanıcı, veriler eklenirken imlecin yerini değiştirdi."