Office 365: Bind and manipulate data in a SharePoint Access app

This project shows how to create an app for Office that binds to an Access table in a SharePoint Access app.

C# (3.9 MB)
 
 
 
 
 
5 Star
(1)
1,026 times
Add to favorites
7/18/2014
E-mail Twitter del.icio.us Digg Facebook

Solution explorer

C#
Type.registerNamespace("_u");_u.ExtensibilityStrings=function(){};_u.ExtensibilityStrings.registerClass("_u.ExtensibilityStrings");_u.ExtensibilityStrings.l_DeleteAttachmentDoesNotExist_Text="Вкладення не можна видалити, оскільки вкладення з індексом не вдалося знайти.";_u.ExtensibilityStrings.l_EwsRequestOversized_Text="Розмір запиту перевищує максимально дозволений – 1 МБ. Змініть свій запит EWS.";_u.ExtensibilityStrings.l_ElevatedPermissionNeededForMethod_Text='Для виклику методу "{0}" потрібен дозвіл вищого рівня.';_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentErrorName_Text="Помилка вкладення";_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidEventDates_Text="Дата завершення передує даті початку.";_u.ExtensibilityStrings.l_DisplayNameTooLong_Text="Принаймні одне вказане коротке ім’я задовге.";_u.ExtensibilityStrings.l_NumberOfRecipientsExceeded_Text="Загальна кількість одержувачів у полі не має перевищувати {0}.";_u.ExtensibilityStrings.l_HtmlSanitizationFailure_Text="Не вдалося очистити HTML.";_u.ExtensibilityStrings.l_DataWriteErrorName_Text="Помилка записування даних";_u.ExtensibilityStrings.l_ElevatedPermissionNeeded_Text="Для доступу до захищених учасників інтерфейсу API JavaScript для Office потрібен дозвіл вищого рівня.";_u.ExtensibilityStrings.l_ExceededMaxNumberOfAttachments_Text="Вкладення не можна додати, оскільки повідомлення вже містить максимальну кількість вкладень";_u.ExtensibilityStrings.l_InternalProtocolError_Text="Помилка внутрішнього протоколу: {0}.";_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentDeletedBeforeUploadCompletes_Text="Користувач видалив вкладення до завершення передавання.";_u.ExtensibilityStrings.l_OffsetNotfound_Text="Зміщення для цієї позначки часу не знайдено.";_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentExceededSize_Text="Вкладення не можна додати, оскільки воно завелике.";_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidEndTime_Text="Час завершення не може передувати часу початку.";_u.ExtensibilityStrings.l_ParametersNotAsExpected_Text="Указані параметри не відповідають припустимому формату.";_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentUploadGeneralFailure_Text="Вкладення не можна додати до цього елемента.";_u.ExtensibilityStrings.l_NoValidRecipientsProvided_Text="Не вказано жодного припустимого одержувача.";_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidAttachmentId_Text="Неприпустимий ідентифікатор вкладення.";_u.ExtensibilityStrings.l_CannotAddAttachmentBeforeUpgrade_Text="Вкладення не можна додавати, коли із сервера отримуються повна відповідь або переслане повідомлення.";_u.ExtensibilityStrings.l_EmailAddressTooLong_Text="Принаймні одна вказана адреса електронної пошти задовга.";_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidAttachmentPath_Text="Неприпустимий шлях до вкладення.";_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentDeleteGeneralFailure_Text="Вкладення не можна видалити з елемента.";_u.ExtensibilityStrings.l_InternalFormatError_Text="Сталася помилка, пов’язана із внутрішнім форматом.";_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidDate_Text="Введене значення не відповідає припустимій даті.";_u.ExtensibilityStrings.l_CursorPositionChanged_Text="Вставляючи дані, користувач змінив положення курсору."