Office 365: Bind and manipulate data in a SharePoint Access app

This project shows how to create an app for Office that binds to an Access table in a SharePoint Access app.

C# (3.9 MB)
 
 
 
 
 
5 Star
(1)
1,026 times
Add to favorites
7/18/2014
E-mail Twitter del.icio.us Digg Facebook

Solution explorer

C#

Type.registerNamespace("Strings");
Strings.OfficeOM = function()
{
};
Strings.OfficeOM.registerClass("Strings.OfficeOM");
Strings.OfficeOM.L_InvalidNamedItemForBindingType = "Norādītais saistīšanas tips nav saderīgs ar norādīto nosaukto vienumu.";
Strings.OfficeOM.L_EventHandlerNotExist = "Norādītais notikuma tips šajā objektā netiek atbalstīts.";
Strings.OfficeOM.L_UnknownBindingType = "Šis saistīšanas tips netiek atbalstīts.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidNode = "Nederīgs mezgls";
Strings.OfficeOM.L_NotImplemented = "Funkcija {0} nav ieviesta.";
Strings.OfficeOM.L_NoCapability = "Jums nav pietiekamu atļauju, lai veiktu šo darbību.";
Strings.OfficeOM.L_SettingsCannotSave = "Iestatījumus nevarēja saglabāt.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidBinding = "Nederīgs saistījums";
Strings.OfficeOM.L_InvalidSetColumns = "Norādītās kolonnas ir nederīgas.";
Strings.OfficeOM.L_BindingCreationError = "Saistījuma izveides kļūda";
Strings.OfficeOM.L_FormatValueOutOfRange = "Vērtība ir ārpus atļautā diapazona.";
Strings.OfficeOM.L_SelectionNotSupportCoercionType = "Pašreizējā atlase nav saderīga ar norādīto piespiedu pārvēršanas tipu.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidBindingError = "Nederīga saistījuma kļūda";
Strings.OfficeOM.L_InvalidGetStartRowColumn = "Norādītās startRow vai startColumn vērtības nav derīgas.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidSetRows = "Norādītās rindas ir nederīgas.";
Strings.OfficeOM.L_CannotWriteToSelection = "Nevar rakstīt pašreizējā atlasē.";
Strings.OfficeOM.L_MissingParameter = "Trūkst parametra";
Strings.OfficeOM.L_IndexOutOfRange = "Indekss ir ārpus diapazona.";
Strings.OfficeOM.L_SettingsStaleError = "Iestatījumu novecošanas kļūda";
Strings.OfficeOM.L_CannotNavigateTo = "Objekts atrodas vietā, kur navigācija netiek atbalstīta.";
Strings.OfficeOM.L_ReadSettingsError = "Iestatījumu lasīšanas kļūda";
Strings.OfficeOM.L_InvalidGetColumns = "Norādītās kolonnas ir nederīgas.";
Strings.OfficeOM.L_CoercionTypeNotSupported = "Norādītais piespiedu pārvēršanas tips netiek atbalstīts.";
Strings.OfficeOM.L_AppNotExistInitializeNotCalled = "Lietojumprogramma {0} nepastāv. Microsoft.Office.WebExtension.Initialize(reason) nav izsaukts.";
Strings.OfficeOM.L_OverwriteWorksheetData = "Iestatītā operācija neizdevās, jo nodrošinātais datu objekts pārrakstīs vai pārbīdīs datus dokumentā.";
Strings.OfficeOM.L_RowIndexOutOfRange = "Rindas indeksa vērtība ir ārpus atļautā diapazona. Izmantojiet vērtību (0 vai lielāku), kas ir mazāka par rindu skaitu.";
Strings.OfficeOM.L_ColIndexOutOfRange = "Kolonnas indeksa vērtība ir ārpus atļautā diapazona. Izmantojiet vērtību (0 vai lielāku), kas ir mazāka par kolonnu skaitu.";
Strings.OfficeOM.L_UnsupportedEnumeration = "Neatbalstīta numerācija";
Strings.OfficeOM.L_InvalidParameters = "Funkcijas {0} parametri nav derīgi.";
Strings.OfficeOM.L_SetDataParametersConflict = "Norādītie parametri konfliktē.";
Strings.OfficeOM.L_DataNotMatchCoercionType = "Norādītā datu objekta tips nav saderīgs ar pašreizējo atlasi.";
Strings.OfficeOM.L_UnsupportedEnumerationMessage = "Pašreizējā resursdatora programmā numerācija netiek atbalstīta.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidCoercion = "Nederīgs piespiešanas tips";
Strings.OfficeOM.L_NotSupportedEventType = "Norādītais notikuma tips {0} netiek atbalstīts.";
Strings.OfficeOM.L_UnsupportedDataObject = "Nodrošinātais datu objekta tips netiek atbalstīts.";
Strings.OfficeOM.L_GetDataIsTooLarge = "Pieprasīto datu kopa ir pārāk liela.";
Strings.OfficeOM.L_AppNameNotExist = "AppName, kas paredzēts {0}, nepastāv.";
Strings.OfficeOM.L_AddBindingFromPromptDefaultText = "Lūdzu, veiciet atlasi.";
Strings.OfficeOM.L_MultipleNamedItemFound = "Atrasti vairāki objekti ar vienādiem nosaukumiem.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidCellsValue = "Vismaz viena šūnu parametra vērtības nav atļautas. Rūpīgi pārbaudiet vērtības un mēģiniet vēlreiz.";
Strings.OfficeOM.L_DataNotMatchBindingType = "Norādītais datu objekts nav saderīgs ar šo saistījuma tipu.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidFormatValue = "Vismaz viena formāta parametra vērtības nav atļautas. Rūpīgi pārbaudiet vērtības un mēģiniet vēlreiz.";
Strings.OfficeOM.L_NotSupportedBindingType = "Norādītais saistījuma tips {0} netiek atbalstīts.";
Strings.OfficeOM.L_InitializeNotReady = "Office.js vēl nav pilnībā ielādēts. Lūdzu, vēlāk mēģiniet vēlreiz vai nodrošiniet, lai jūsu inicializācijas kods būtu pievienots Office.initialize funkcijai.";
Strings.OfficeOM.L_ShuttingDown = "Operācija neizdevās, jo dati serverī ir novecojuši.";
Strings.OfficeOM.L_OperationNotSupported = "Operācija netiek atbalstīta.";
Strings.OfficeOM.L_DocumentReadOnly = "Pieprasītā operācija nav atļauta pašreizējā dokumenta režīmā.";
Strings.OfficeOM.L_NamedItemNotFound = "Nosauktais vienums nepastāv.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidApiCallInContext = "Pašreizējā kontekstā nederīgs API izsaukums.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidGetRows = "Norādītās rindas ir nederīgas.";
Strings.OfficeOM.L_SetDataIsTooLarge = "Norādītais datu objekts ir pārāk liels.";
Strings.OfficeOM.L_DataWriteError = "Datu rakstīšanas kļūda";
Strings.OfficeOM.L_InvalidBindingOperation = "Nederīga saistījuma operācija";
Strings.OfficeOM.L_SpecifiedIdNotExist = "Norādītais ID nepastāv.";
Strings.OfficeOM.L_FunctionCallFailed = "Funkcijas {0} izsaukums neizdevās, kļūdas kods: {1}.";
Strings.OfficeOM.L_DataNotMatchBindingSize = "Nodrošinātais datu objekts neatbilst pašreizējās atlases lielumam.";
Strings.OfficeOM.L_SaveSettingsError = "Iestatījumu saglabāšanas kļūda";
Strings.OfficeOM.L_InvalidSetStartRowColumn = "Norādītās startRow vai startColumn vērtības nav derīgas.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidFormat = "Nederīga formāta kļūda";
Strings.OfficeOM.L_BindingNotExist = "Norādītais saistījums nepastāv.";
Strings.OfficeOM.L_SettingNameNotExist = "Norādītais iestatījuma nosaukums nepastāv.";
Strings.OfficeOM.L_EventHandlerAdditionFailed = "Neizdevās pievienot notikumu apdarinātāju.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidAPICall = "Nederīgs API izsaukums";
Strings.OfficeOM.L_EventRegistrationError = "Notikuma reģistrācijas kļūda";
Strings.OfficeOM.L_ElementMissing = "Mums neizdevās formatēt tabulas šūnu, jo trūkst dažu parametru vērtību. Rūpīgi pārbaudiet parametrus un mēģiniet vēlreiz.";
Strings.OfficeOM.L_NonUniformPartialSetNotSupported = "Koordinātu parametri nevar tikt lietoti ar piespiedu tipu Tabula, ja tabulā ir sapludinātas šūnas.";
Strings.OfficeOM.L_NavOutOfBound = "Darbība neizdevās, jo indekss neietilpst diapazonā.";
Strings.OfficeOM.L_RedundantCallbackSpecification = "Atzvanīšana nevar būt norādīta gan argumentu sarakstā, gan neobligātajā objektā.";
Strings.OfficeOM.L_CustomXmlError = "Pielāgota XML kļūda.";
Strings.OfficeOM.L_SettingsAreStale = "Iestatījumus nevarēja saglabāt, jo tie ir novecojuši.";
Strings.OfficeOM.L_TooManyOptionalFunction = "vairākas neobligātas funkcijas parametru sarakstā";
Strings.OfficeOM.L_MissingRequiredArguments = "trūkst dažu obligāto argumentu";
Strings.OfficeOM.L_NonUniformPartialGetNotSupported = "Koordinātu parametri nevar tikt lietoti ar piespiedu tipu Tabula, ja tabulā ir sapludinātas šūnas.";
Strings.OfficeOM.L_HostError = "Resursdatora kļūda";
Strings.OfficeOM.L_OutOfRange = "Ārpus diapazona";
Strings.OfficeOM.L_InvalidSelectionForBindingType = "Izmantojot pašreizējo atlasi un norādīto saistījuma tipu, saistījumu nevar izveidot.";
Strings.OfficeOM.L_TooManyOptionalObjects = "vairāki neobligāti objekti parametru sarakstā";
Strings.OfficeOM.L_OperationNotSupportedOnMatrixData = "Atlasītajam saturam ir jābūt tabulas formātā. Formatējiet datus kā tabulu un mēģiniet vēlreiz.";
Strings.OfficeOM.L_EventHandlerRemovalFailed = "Neizdevās noņemt notikumu apdarinātāju.";
Strings.OfficeOM.L_BindingToMultipleSelection = "Attālu vienumu atlase netiek atbalstīta.";
Strings.OfficeOM.L_DataReadError = "Datu lasīšanas kļūda";
Strings.OfficeOM.L_InternalErrorDescription = "Ir radusies iekšēja kļūda.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidDataFormat = "Norādītā datu objekta formāts nav derīgs.";
Strings.OfficeOM.L_DataStale = "Dati ir novecojuši";
Strings.OfficeOM.L_GetSelectionNotSupported = "Pašreizējā atlase netiek atbalstīta.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidTableOptionValue = "Vismaz viena tableOptions parametra vērtības nav atļautas. Rūpīgi pārbaudiet vērtības un mēģiniet vēlreiz.";
Strings.OfficeOM.L_PermissionDenied = "Atļauja liegta";
Strings.OfficeOM.L_InvalidDataObject = "Nederīgs datu objekts";
Strings.OfficeOM.L_SelectionCannotBound = "Nevar sasaistīt ar pašreizējo atlasi.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidColumnsForBinding = "Norādītās kolonnas ir nederīgas.";
Strings.OfficeOM.L_BadSelectorString = "Atlasītājā ievadītā virkne nav pareizi formatēta vai netiek atbalstīta.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidGetRowColumnCounts = "Norādītās rowCount vai columnCount vērtības nav derīgas.";
Strings.OfficeOM.L_OsfControlTypeNotSupported = "OsfControl tips netiek atbalstīts.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidValue = "Nederīga vērtība";
Strings.OfficeOM.L_DataNotMatchSelection = "Norādītais datu objekts nav saderīgs ar pašreizējās atlases formu vai dimensijām.";
Strings.OfficeOM.L_InternalError = "Iekšēja kļūda";
Strings.OfficeOM.L_NotSupported = "Funkcija {0} netiek atbalstīta.";
Strings.OfficeOM.L_CustomXmlNodeNotFound = "Norādītais mezgls nav atrasts.";
Strings.OfficeOM.L_CoercionTypeNotMatchBinding = "Norādītais piespiedu pārvēršanas tips nav saderīgs ar šo saistīšanas tipu.";
Strings.OfficeOM.L_TooManyArguments = "pārāk daudz argumentu";
Strings.OfficeOM.L_OperationNotSupportedOnThisBindingType = "Operācija šī tipa saistījumā nav atbalstīta.";
Strings.OfficeOM.L_InValidOptionalArgument = "nederīgs neobligātais arguments";
Strings.OfficeOM.L_FileTypeNotSupported = "Norādītais faila tips netiek atbalstīts.";
Strings.OfficeOM.L_GetDataParametersConflict = "Norādītie parametri konfliktē.";
Strings.OfficeOM.L_CallbackNotAFunction = "Atzvanīšanai jābūt funkcijas tipa; bija {0} tipa."