Office 365: Bind and manipulate data in a SharePoint Access app

This project shows how to create an app for Office that binds to an Access table in a SharePoint Access app.

C# (3.9 MB)
 
 
 
 
 
5 Star
(1)
1,026 times
Add to favorites
7/18/2014
E-mail Twitter del.icio.us Digg Facebook

Solution explorer

C#
Type.registerNamespace("Strings");Strings.OfficeOM=function(){};Strings.OfficeOM.registerClass("Strings.OfficeOM");Strings.OfficeOM.L_InvalidNamedItemForBindingType="Den angitte bindingstypen er ikke kompatibel med angitt navngitt element.";Strings.OfficeOM.L_EventHandlerNotExist="Den angitte hendelsestypen støttes ikke for dette objektet.";Strings.OfficeOM.L_UnknownBindingType="Bindingstypen støttes ikke.";Strings.OfficeOM.L_InvalidNode="Ugyldig node";Strings.OfficeOM.L_NotImplemented="Funksjonen {0} er ikke implementert.";Strings.OfficeOM.L_NoCapability="Du har ikke tilstrekkelige tillatelser for denne handlingen.";Strings.OfficeOM.L_SettingsCannotSave="Kan ikke lagre innstillingene.";Strings.OfficeOM.L_InvalidBinding="Ugyldig binding";Strings.OfficeOM.L_InvalidSetColumns="De angitte kolonnene er ugyldige.";Strings.OfficeOM.L_BindingCreationError="Feil under oppretting av binding";Strings.OfficeOM.L_FormatValueOutOfRange="Verdien er utenfor det tillatte området.";Strings.OfficeOM.L_SelectionNotSupportCoercionType="Gjeldende utvalg er ikke kompatibelt med angitt rangeringstype.";Strings.OfficeOM.L_InvalidBindingError="Feil på grunn av ugyldig binding";Strings.OfficeOM.L_InvalidGetStartRowColumn="De angitte verdiene for startRow/startColumn er ugyldige.";Strings.OfficeOM.L_InvalidSetRows="De angitte radene er ugyldige.";Strings.OfficeOM.L_CannotWriteToSelection="Kan ikke skrive til gjeldende utvalg.";Strings.OfficeOM.L_MissingParameter="Mangler parameter";Strings.OfficeOM.L_IndexOutOfRange="Indeksen er utenfor området.";Strings.OfficeOM.L_SettingsStaleError="Feil for foreldede innstillinger";Strings.OfficeOM.L_CannotNavigateTo="Objektet er plassert på et sted der navigasjon ikke støttes.";Strings.OfficeOM.L_ReadSettingsError="Feil for leseinnstillinger";Strings.OfficeOM.L_InvalidGetColumns="De angitte kolonnene er ugyldige.";Strings.OfficeOM.L_CoercionTypeNotSupported="Den angitte konverteringstypen støttes ikke.";Strings.OfficeOM.L_AppNotExistInitializeNotCalled="Programmet {0} finnes ikke. Microsoft.Office.WebExtension.Initialize(årsak) er ikke kalt.";Strings.OfficeOM.L_OverwriteWorksheetData="Set-operasjonen mislyktes fordi det angitte dataobjektet vil overskrive eller flytte data.";Strings.OfficeOM.L_RowIndexOutOfRange="Indeksverdien for rad er utenfor det tillatte området. Bruk en verdi (0 eller høyere) som er lavere enn antall rader.";Strings.OfficeOM.L_ColIndexOutOfRange="Indeksverdien for kolonne er utenfor det tillatte området. Bruk en verdi (0 eller høyere) som er lavere enn antall kolonner.";Strings.OfficeOM.L_UnsupportedEnumeration="Opplisting som ikke støttes";Strings.OfficeOM.L_InvalidParameters="Funksjonen {0} har ugyldige parametere.";Strings.OfficeOM.L_SetDataParametersConflict="De angitte parameterne er i konflikt.";Strings.OfficeOM.L_DataNotMatchCoercionType="Typen for det angitte dataobjektet er ikke kompatibel med gjeldende utvalg.";Strings.OfficeOM.L_UnsupportedEnumerationMessage="Opplistingen støttes ikke i gjeldende vertsprogram.";Strings.OfficeOM.L_InvalidCoercion="Ugyldig konverteringstype";Strings.OfficeOM.L_NotSupportedEventType="Den angitte hendelsestypen {0} støttes ikke.";Strings.OfficeOM.L_UnsupportedDataObject="Den angitte dataobjekttypen støttes ikke.";Strings.OfficeOM.L_GetDataIsTooLarge="Det forespurte datasettet er for stort.";Strings.OfficeOM.L_AppNameNotExist="AppName for {0} finnes ikke.";Strings.OfficeOM.L_AddBindingFromPromptDefaultText="Vennligst velg.";Strings.OfficeOM.L_MultipleNamedItemFound="Finner flere objekter med samme navn.";Strings.OfficeOM.L_InvalidCellsValue="En eller flere av cellenes parametere har verdier som ikke er tillatt. Dobbeltsjekk verdiene, og prøv på nytt.";Strings.OfficeOM.L_DataNotMatchBindingType="Det angitte dataobjektet er ikke kompatibelt med bindingstypen.";Strings.OfficeOM.L_InvalidFormatValue="En eller flere av formatparameterne har verdier som ikke er tillatt. Dobbeltsjekk verdiene, og prøv på nytt.";Strings.OfficeOM.L_NotSupportedBindingType="Den angitte bindingstypen {0} støttes ikke.";Strings.OfficeOM.L_InitializeNotReady="Office.js er ikke fullstendig lastet inn ennå. Prøv på nytt senere, eller kontroller at du legger til initialiseringskoden din i Office.initialize-funksjonen.";Strings.OfficeOM.L_ShuttingDown="Operasjonen mislyktes fordi dataene på serveren ikke er oppdaterte.";Strings.OfficeOM.L_OperationNotSupported="Operasjonen støttes ikke.";Strings.OfficeOM.L_DocumentReadOnly="Den forespurte operasjonen er ikke tillatt i gjeldende dokumentmodus.";Strings.OfficeOM.L_NamedItemNotFound="Det navngitte elementet finnes ikke.";Strings.OfficeOM.L_InvalidApiCallInContext="Ugyldig API-kall i gjeldende kontekst.";Strings.OfficeOM.L_InvalidGetRows="De angitte radene er ugyldige.";Strings.OfficeOM.L_SetDataIsTooLarge="Det angitte dataobjektet er for stort.";Strings.OfficeOM.L_DataWriteError="Dataskrivefeil";Strings.OfficeOM.L_InvalidBindingOperation="Ugyldig bindingsoperasjon";Strings.OfficeOM.L_SpecifiedIdNotExist="Den angitte IDen finnes ikke.";Strings.OfficeOM.L_FunctionCallFailed="Funksjonen {0} mislyktes, feilkode: {1}.";Strings.OfficeOM.L_DataNotMatchBindingSize="Det angitte dataobjektet samsvarer ikke med størrelsen på gjeldende utvalg.";Strings.OfficeOM.L_SaveSettingsError="Feil under lagring av innstillinger";Strings.OfficeOM.L_InvalidSetStartRowColumn="De angitte verdiene for startRow/startColumn er ugyldige.";Strings.OfficeOM.L_InvalidFormat="Feil for ugyldig format";Strings.OfficeOM.L_BindingNotExist="Den angitte bindingen finnes ikke.";Strings.OfficeOM.L_SettingNameNotExist="Det angitte innstillingsnavnet finnes ikke.";Strings.OfficeOM.L_EventHandlerAdditionFailed="Kan ikke legge til hendelsesbehandlingen.";Strings.OfficeOM.L_InvalidAPICall="Ugyldig API-kall";Strings.OfficeOM.L_EventRegistrationError="Feil under registrering av hendelsen";Strings.OfficeOM.L_ElementMissing="Vi kunne ikke formatere tabellcellen fordi det mangler noen parameterverdier. Dobbeltsjekk parameterne, og prøv på nytt.";Strings.OfficeOM.L_NonUniformPartialSetNotSupported="Koordinatparametere kan ikke brukes med rangeringstypetabell når tabellen inneholder sammenslåtte celler.";Strings.OfficeOM.L_NavOutOfBound="Operasjonen mislyktes fordi indeksen er utenfor området.";Strings.OfficeOM.L_RedundantCallbackSpecification="Tilbakekall kan ikke angis både i argumentlisten og valgfrie objektet.";Strings.OfficeOM.L_CustomXmlError="Egendefinerte XML-feil.";Strings.OfficeOM.L_SettingsAreStale="Innstillingene kan ikke lagres fordi de ikke er oppdaterte.";Strings.OfficeOM.L_TooManyOptionalFunction="flere valgfrie funksjoner i parameterliste";Strings.OfficeOM.L_MissingRequiredArguments="mangler noen nødvendige argumenter";Strings.OfficeOM.L_NonUniformPartialGetNotSupported="Koordinatparametere kan ikke brukes med rangeringstypetabell når tabellen inneholder sammenslåtte celler.";Strings.OfficeOM.L_HostError="Vertsfeil";Strings.OfficeOM.L_OutOfRange="Utenfor området";Strings.OfficeOM.L_InvalidSelectionForBindingType="Kan ikke opprette en binding med gjeldende utvalg og angitt bindingstype.";Strings.OfficeOM.L_TooManyOptionalObjects="flere valgfrie objekter i parameterliste";Strings.OfficeOM.L_OperationNotSupportedOnMatrixData="Merket innhold må være i tabellformat. Formater dataene som en tabell, og prøv på nytt.";Strings.OfficeOM.L_EventHandlerRemovalFailed="Kan ikke fjerne hendelsesbehandlingen.";Strings.OfficeOM.L_BindingToMultipleSelection="Ikke-sammenhengende utvalg støttes ikke.";Strings.OfficeOM.L_DataReadError="Datalesefeil";Strings.OfficeOM.L_InternalErrorDescription="Det har oppstått en intern feil";Strings.OfficeOM.L_InvalidDataFormat="Formatet på det angitte dataobjektet er ugyldig.";Strings.OfficeOM.L_DataStale="Dataene er ikke oppdaterte";Strings.OfficeOM.L_GetSelectionNotSupported="Gjeldende utvalg støttes ikke.";Strings.OfficeOM.L_InvalidTableOptionValue="En eller flere av tableOptions-parameterne har verdier som ikke er tillatt. Dobbeltsjekk verdiene, og prøv på nytt.";Strings.OfficeOM.L_PermissionDenied="Ingen tilgang";Strings.OfficeOM.L_InvalidDataObject="Ugyldig dataobjekt";Strings.OfficeOM.L_SelectionCannotBound="Kan ikke binde til gjeldende utvalg.";Strings.OfficeOM.L_InvalidColumnsForBinding="De angitte kolonnene er ugyldige.";Strings.OfficeOM.L_BadSelectorString="Strengen som ble sendt til velgeren, er feil formatert eller støttes ikke.";Strings.OfficeOM.L_InvalidGetRowColumnCounts="De angitte verdiene for rowCount eller columnCount er ugyldige.";Strings.OfficeOM.L_OsfControlTypeNotSupported="OsfControl-typen støttes ikke.";Strings.OfficeOM.L_InvalidValue="Ugyldig verdi";Strings.OfficeOM.L_DataNotMatchSelection="Det angitte dataobjektet er ikke kompatibelt med figuren eller dimensjonene for utvalget.";Strings.OfficeOM.L_InternalError="Intern feil";Strings.OfficeOM.L_NotSupported="Funksjonen {0} støttes ikke.";Strings.OfficeOM.L_CustomXmlNodeNotFound="Finner ikke den angitte noden.";Strings.OfficeOM.L_CoercionTypeNotMatchBinding="Den angitte konverteringstypen er ikke kompatibel med bindingstypen.";Strings.OfficeOM.L_TooManyArguments="for mange argumenter";Strings.OfficeOM.L_OperationNotSupportedOnThisBindingType="Operasjonen støttes ikke for denne bindingstypen.";Strings.OfficeOM.L_InValidOptionalArgument="ugyldig valgfritt argument";Strings.OfficeOM.L_FileTypeNotSupported="Den angitte filtypen støttes ikke.";Strings.OfficeOM.L_GetDataParametersConflict="De angitte parameterne er i konflikt.";Strings.OfficeOM.L_CallbackNotAFunction="Tilbakekall må være av typen function. Var av typen {0}."