Office 365: Bind and manipulate data in a SharePoint Access app

This project shows how to create an app for Office that binds to an Access table in a SharePoint Access app.

C# (3.9 MB)
 
 
 
 
 
5 Star
(1)
1,026 times
Add to favorites
7/18/2014
E-mail Twitter del.icio.us Digg Facebook

Solution explorer

C#

Type.registerNamespace("_u");
_u.ExtensibilityStrings = function()
{
};
_u.ExtensibilityStrings.registerClass("_u.ExtensibilityStrings");
_u.ExtensibilityStrings.l_DeleteAttachmentDoesNotExist_Text = "Manust ei saa kustutada, kuna selle manuseindeksiga manust ei leitud.";
_u.ExtensibilityStrings.l_EwsRequestOversized_Text = "Taotlus ületab 1 MB mahupiirangu. Muutke oma EWS-i taotlust.";
_u.ExtensibilityStrings.l_ElevatedPermissionNeededForMethod_Text = "Meetodi {0} kutsumiseks on nõutavad administraatoriõigused.";
_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentErrorName_Text = "Manusetõrge";
_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidEventDates_Text = "Lõppkuupäev on varasem kui alguskuupäev.";
_u.ExtensibilityStrings.l_DisplayNameTooLong_Text = "Vähemalt üks sisestatud kuvatav nimi on liiga pikk.";
_u.ExtensibilityStrings.l_NumberOfRecipientsExceeded_Text = "Väljal olevate adressaatide koguarv ei tohi olla suurem kui {0}.";
_u.ExtensibilityStrings.l_HtmlSanitizationFailure_Text = "HTML-i puhastus nurjus.";
_u.ExtensibilityStrings.l_DataWriteErrorName_Text = "Andmete kirjutamise tõrge";
_u.ExtensibilityStrings.l_ElevatedPermissionNeeded_Text = "Office'i JavaScripti API kaitstud liikmetele juurdepääsemiseks on nõutavad administraatoriõigused.";
_u.ExtensibilityStrings.l_ExceededMaxNumberOfAttachments_Text = "Manuseid ei saa lisada, kuna sõnumile on juba lisatud suurim lubatud arv manuseid";
_u.ExtensibilityStrings.l_InternalProtocolError_Text = "Sisemine protokollitõrge: {0}.";
_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentDeletedBeforeUploadCompletes_Text = "Kasutaja eemaldas manuse enne üleslaadimise lõpulejõudmist.";
_u.ExtensibilityStrings.l_OffsetNotfound_Text = "Selle ajatempli nihet ei leitud.";
_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentExceededSize_Text = "Manust ei saa lisada, kuna selle maht on liiga suur.";
_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidEndTime_Text = "Lõppaeg ei saa olla algusajast varasem.";
_u.ExtensibilityStrings.l_ParametersNotAsExpected_Text = "Sisestatud parameetrite vorming ei vasta eeldatule.";
_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentUploadGeneralFailure_Text = "Manust ei saa üksusele lisada.";
_u.ExtensibilityStrings.l_NoValidRecipientsProvided_Text = "Sobivaid adressaate ei sisestatud.";
_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidAttachmentId_Text = "Manuse ID ei sobinud.";
_u.ExtensibilityStrings.l_CannotAddAttachmentBeforeUpgrade_Text = "Manuseid ei saa lisada serverist täielike vastussõnumite või edasisaadetavate sõnumite toomise ajal.";
_u.ExtensibilityStrings.l_EmailAddressTooLong_Text = "Vähemalt üks sisestatud meiliaadress on liiga pikk.";
_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidAttachmentPath_Text = "Manuse tee ei sobinud.";
_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentDeleteGeneralFailure_Text = "Manust ei saa üksusest kustutada.";
_u.ExtensibilityStrings.l_InternalFormatError_Text = "Ilmnes sisemine vormingutõrge.";
_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidDate_Text = "Sisend ei lahene sobivaks kuupäevaks.";
_u.ExtensibilityStrings.l_CursorPositionChanged_Text = "Kasutaja muutis andmete sisestamise ajal kursori asukohta."