Office 365: Bind and manipulate data in a SharePoint Access app

This project shows how to create an app for Office that binds to an Access table in a SharePoint Access app.

C# (3.9 MB)
 
 
 
 
 
5 Star
(1)
1,026 times
Add to favorites
7/18/2014
E-mail Twitter del.icio.us Digg Facebook

Solution explorer

C#

Type.registerNamespace("_u");
_u.ExtensibilityStrings = function()
{
};
_u.ExtensibilityStrings.registerClass("_u.ExtensibilityStrings");
_u.ExtensibilityStrings.l_DeleteAttachmentDoesNotExist_Text = "Lampiran tidak boleh dipadam kerana lampiran dengan indeks lampiran tidak dapat ditemui.";
_u.ExtensibilityStrings.l_EwsRequestOversized_Text = "Permintaan melebihi had saiz 1 MB. Sila ubah permintaan EWS anda.";
_u.ExtensibilityStrings.l_ElevatedPermissionNeededForMethod_Text = "Kebenaran dipertingkat diperlukana untuk menentukan kaedah tersebut: '{0}'.";
_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentErrorName_Text = "Ralat Lampiran";
_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidEventDates_Text = "Tarikh akhir berlaku sebelum tarikh mula.";
_u.ExtensibilityStrings.l_DisplayNameTooLong_Text = "Satu atau lebih nama paparan yang diberikan adalah terlalu panjang.";
_u.ExtensibilityStrings.l_NumberOfRecipientsExceeded_Text = "Jumlah penerima dalam medan tidak boleh melebihi {0}.";
_u.ExtensibilityStrings.l_HtmlSanitizationFailure_Text = "Sanitasi HTML gagal.";
_u.ExtensibilityStrings.l_DataWriteErrorName_Text = "Ralat Penulisan Data";
_u.ExtensibilityStrings.l_ElevatedPermissionNeeded_Text = "Kebenaran dipertingkat diperlukan untuk mencapai ahli dilindungi JavaScript API untuk Office.";
_u.ExtensibilityStrings.l_ExceededMaxNumberOfAttachments_Text = "Lampiran tidak boleh ditambah kerana mesej sudah mencapai jumlah lampiran maksimum";
_u.ExtensibilityStrings.l_InternalProtocolError_Text = "Ralat protokol dalaman: '{0}'.";
_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentDeletedBeforeUploadCompletes_Text = "Pengguna mengalih keluar lampiran sebelum muat naik selesai.";
_u.ExtensibilityStrings.l_OffsetNotfound_Text = "Ofset bagi cap masa ini tidak dapat dijumpai.";
_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentExceededSize_Text = "Lampiran tidak boleh ditambah kerana terlalu besar.";
_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidEndTime_Text = "Masa tamat tidak boleh lebih awal daripada masa mula.";
_u.ExtensibilityStrings.l_ParametersNotAsExpected_Text = "Parameter yang diberikan tidak sepadan dengan format yang dijangka.";
_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentUploadGeneralFailure_Text = "Lampiran tidak boleh ditambahkan pada item.";
_u.ExtensibilityStrings.l_NoValidRecipientsProvided_Text = "Tiada penerima sah diberikan.";
_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidAttachmentId_Text = "ID lampiran tidak sah.";
_u.ExtensibilityStrings.l_CannotAddAttachmentBeforeUpgrade_Text = "Lampiran tidak boleh ditambah apabila balasan atau pemajuan lengkap sedang diambil dari pelayan.";
_u.ExtensibilityStrings.l_EmailAddressTooLong_Text = "Satu atau lebih alamat e-mel yang diberikan adalah terlalu panjang.";
_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidAttachmentPath_Text = "Laluan lampiran tidak sah.";
_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentDeleteGeneralFailure_Text = "Lampiran tidak boleh dipadam daripada item.";
_u.ExtensibilityStrings.l_InternalFormatError_Text = "Terdapat ralat format dalaman.";
_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidDate_Text = "Input tidak diselesaikan kepada tarikh yang sah.";
_u.ExtensibilityStrings.l_CursorPositionChanged_Text = "Pengguna mengubah kedudukan kursor semasa data diselitkan."