Office 365: Bind and manipulate data in a SharePoint Access app

This project shows how to create an app for Office that binds to an Access table in a SharePoint Access app.

C# (3.9 MB)
 
 
 
 
 
5 Star
(1)
1,026 times
Add to favorites
7/18/2014
E-mail Twitter del.icio.us Digg Facebook

Solution explorer

C#
Type.registerNamespace("Strings");Strings.OfficeOM=function(){};Strings.OfficeOM.registerClass("Strings.OfficeOM");Strings.OfficeOM.L_InvalidNamedItemForBindingType="Belirtilen bağlama türü sağlanan adlandırılmış öğe ile uyumlu değil.";Strings.OfficeOM.L_EventHandlerNotExist="Belirtilen olay türü bu nesne üzerinde desteklenmiyor.";Strings.OfficeOM.L_UnknownBindingType="Bağlama türü desteklenmiyor.";Strings.OfficeOM.L_InvalidNode="Geçersiz Düğüm";Strings.OfficeOM.L_NotImplemented="{0} işlevi uygulanmadı.";Strings.OfficeOM.L_NoCapability="Bu eylem için yeterli izne sahip değilsiniz.";Strings.OfficeOM.L_SettingsCannotSave="Ayarlar kaydedilemedi.";Strings.OfficeOM.L_InvalidBinding="Geçersiz Bağlama";Strings.OfficeOM.L_InvalidSetColumns="Belirtilen sütunlar geçersiz.";Strings.OfficeOM.L_BindingCreationError="Bağlama Oluşturma Hatası";Strings.OfficeOM.L_FormatValueOutOfRange="Değer izin verilen aralığın dışında.";Strings.OfficeOM.L_SelectionNotSupportCoercionType="Geçerli seçim belirtilen zorlama türüyle uyumlu değil.";Strings.OfficeOM.L_InvalidBindingError="Geçersiz Bağlama Hatası";Strings.OfficeOM.L_InvalidGetStartRowColumn="Belirtilen satırBaşlat veya sütunBaşlat değerleri geçersiz.";Strings.OfficeOM.L_InvalidSetRows="Belirtilen satırlar geçersiz.";Strings.OfficeOM.L_CannotWriteToSelection="Geçerli seçime yazılamıyor.";Strings.OfficeOM.L_MissingParameter="Eksik Parametre";Strings.OfficeOM.L_IndexOutOfRange="Dizin aralık dışında.";Strings.OfficeOM.L_SettingsStaleError="Eski Ayar Hatası";Strings.OfficeOM.L_CannotNavigateTo="Nesne, gezintinin desteklenmediği bir yerde bulunuyor.";Strings.OfficeOM.L_ReadSettingsError="Ayarları Oku Hatası";Strings.OfficeOM.L_InvalidGetColumns="Belirtilen sütunlar geçersiz.";Strings.OfficeOM.L_CoercionTypeNotSupported="Belirtilen zorlama türü desteklenmiyor.";Strings.OfficeOM.L_AppNotExistInitializeNotCalled="{0} uygulaması mevcut değil. Microsoft.Office.WebExtension.initialize(reason) çağrılamadı.";Strings.OfficeOM.L_OverwriteWorksheetData="Sağlanan veri nesnesi verilerin üzerine yazılacağından veya veriler değişeceğinden ayarlama işlemi başarısız oldu.";Strings.OfficeOM.L_RowIndexOutOfRange="Satır dizini değeri izin verilen aralığın dışında. Satır sayısından az bir değer (0 veya daha yüksek) kullanın.";Strings.OfficeOM.L_ColIndexOutOfRange="Sütun dizini değeri izin verilen aralığın dışında. Sütun sayısından az bir değer (0 veya daha yüksek) kullanın.";Strings.OfficeOM.L_UnsupportedEnumeration="Desteklenmeyen Listeleme";Strings.OfficeOM.L_InvalidParameters="{0} işlevi geçersiz parametrelere sahip.";Strings.OfficeOM.L_SetDataParametersConflict="Belirtilen parametreler çakışıyor.";Strings.OfficeOM.L_DataNotMatchCoercionType="Belirtilen veri nesnesi türü geçerli seçimle uyumlu değil.";Strings.OfficeOM.L_UnsupportedEnumerationMessage="Sabit listesi geçerli ana bilgisayar uygulamasında desteklenmiyor.";Strings.OfficeOM.L_InvalidCoercion="Geçersiz Zorlama Türü";Strings.OfficeOM.L_NotSupportedEventType="Belirtilen olay türü {0} desteklenmiyor.";Strings.OfficeOM.L_UnsupportedDataObject="Sağlanan veri nesnesi türü desteklenmiyor.";Strings.OfficeOM.L_GetDataIsTooLarge="İstenen veri kümesi çok büyük.";Strings.OfficeOM.L_AppNameNotExist="{0} için Uygulama Adı mevcut değil.";Strings.OfficeOM.L_AddBindingFromPromptDefaultText="Lütfen seçim yapın.";Strings.OfficeOM.L_MultipleNamedItemFound="Aynı ada sahip birden çok nesne bulundu.";Strings.OfficeOM.L_InvalidCellsValue="Bir veya daha fazla hücre parametresi izin verilmeyen değerler içeriyor. Değerleri bir daha kontrol edin ve yeniden deneyin.";Strings.OfficeOM.L_DataNotMatchBindingType="Belirtilen veri nesnesi bağlama türü ile uyumlu değil.";Strings.OfficeOM.L_InvalidFormatValue="Bir veya daha fazla biçim parametresi izin verilmeyen değerler içeriyor. Değerleri bir daha kontrol edin ve yeniden deneyin.";Strings.OfficeOM.L_NotSupportedBindingType="Belirtilen bağlama türü {0} desteklenmiyor.";Strings.OfficeOM.L_InitializeNotReady="Office.js henüz tam olarak yüklenmedi. Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya Office.initialize işlevine başlatma kodunuzu eklediğinizden emin olun.";Strings.OfficeOM.L_ShuttingDown="Sunucudaki veriler güncel olmadığından, işlem başarısız oldu.";Strings.OfficeOM.L_OperationNotSupported="İşlem desteklenmiyor.";Strings.OfficeOM.L_DocumentReadOnly="Geçerli belge modunda istenen işleme izin verilmiyor.";Strings.OfficeOM.L_NamedItemNotFound="Adlandırılmış öğe mevcut değil.";Strings.OfficeOM.L_InvalidApiCallInContext="Geçerli bağlamda geçersiz API çağrısı.";Strings.OfficeOM.L_InvalidGetRows="Belirtilen satırlar geçersiz.";Strings.OfficeOM.L_SetDataIsTooLarge="Belirtilen veri nesnesi çok büyük.";Strings.OfficeOM.L_DataWriteError="Veri Yazma Hatası";Strings.OfficeOM.L_InvalidBindingOperation="Geçersiz Bağlama İşlemi";Strings.OfficeOM.L_SpecifiedIdNotExist="Belirtilen kimlik yok.";Strings.OfficeOM.L_FunctionCallFailed="{0} işlev çağrısı başarısız oldu, hata kodu: {1}.";Strings.OfficeOM.L_DataNotMatchBindingSize="Sağlanan veri nesnesi geçerli seçim boyutuyla eşleşmiyor.";Strings.OfficeOM.L_SaveSettingsError="Ayarları Kaydet Hatası";Strings.OfficeOM.L_InvalidSetStartRowColumn="Belirtilen satırBaşlat veya sütunBaşlat değerleri geçersiz.";Strings.OfficeOM.L_InvalidFormat="Geçersiz Biçim Hatası";Strings.OfficeOM.L_BindingNotExist="Belirtilen bağlama mevcut değil.";Strings.OfficeOM.L_SettingNameNotExist="Belirtilen ayar adı mevcut değil.";Strings.OfficeOM.L_EventHandlerAdditionFailed="Olay işleyicisi eklenemedi.";Strings.OfficeOM.L_InvalidAPICall="Geçersiz API Çağrısı";Strings.OfficeOM.L_EventRegistrationError="Olay Kayıt Hatası";Strings.OfficeOM.L_ElementMissing="Bazı parametre değerleri eksik olduğu için tablo hücresini biçimlendiremedik. Parametreleri bir daha kontrol edin ve yeniden deneyin.";Strings.OfficeOM.L_NonUniformPartialSetNotSupported="Tablo birleştirilmiş hücreler içerdiğinde koordinasyon parametreleri, zorlama türü Tablo ile kullanılamaz.";Strings.OfficeOM.L_NavOutOfBound="Dizin aralık dışında olduğundan işlem başarısız oldu.";Strings.OfficeOM.L_RedundantCallbackSpecification="Geri arama, hem değişken listesinde hem de isteğe bağlı nesnede belirtilemiyor.";Strings.OfficeOM.L_CustomXmlError="Özel XML Hatası.";Strings.OfficeOM.L_SettingsAreStale="Ayarlar güncel olmadığından kaydedilemedi.";Strings.OfficeOM.L_TooManyOptionalFunction="parametre listesinde birden fazla isteğe bağlı nesne";Strings.OfficeOM.L_MissingRequiredArguments="gerekli olan bazı bağımsız değişkenler eksik";Strings.OfficeOM.L_NonUniformPartialGetNotSupported="Tablo birleştirilmiş hücreler içerdiğinde koordinasyon parametreleri, zorlama türü Tablo ile kullanılamaz.";Strings.OfficeOM.L_HostError="Ana Bilgisayar Hatası";Strings.OfficeOM.L_OutOfRange="Aralık Dışında";Strings.OfficeOM.L_InvalidSelectionForBindingType="Bağlama, geçerli seçim ve belirtilen bağlama türüyle oluşturulamıyor.";Strings.OfficeOM.L_TooManyOptionalObjects="parametre listesinde birden fazla isteğe bağlı nesne";Strings.OfficeOM.L_OperationNotSupportedOnMatrixData="Seçili içeriğin tablo biçiminde olması gerekir. Verileri tablo olarak biçimlendirin ve yeniden deneyin.";Strings.OfficeOM.L_EventHandlerRemovalFailed="Olay işleyicisi kaldırılamadı.";Strings.OfficeOM.L_BindingToMultipleSelection="Bitişik olmayan seçimler desteklenmiyor.";Strings.OfficeOM.L_DataReadError="Veri Okuma Hatası";Strings.OfficeOM.L_InternalErrorDescription="Dahili bir hata oluştu.";Strings.OfficeOM.L_InvalidDataFormat="Belirtilen veri nesnesi biçimi geçerli değil.";Strings.OfficeOM.L_DataStale="Veriler Güncel Değil";Strings.OfficeOM.L_GetSelectionNotSupported="Geçerli seçim desteklenmiyor.";Strings.OfficeOM.L_InvalidTableOptionValue="Bir veya daha fazla tableOptions parametresi izin verilmeyen değerler içeriyor. Değerleri bir daha kontrol edin ve yeniden deneyin.";Strings.OfficeOM.L_PermissionDenied="İzin Reddedildi";Strings.OfficeOM.L_InvalidDataObject="Geçersiz Veri Nesnesi";Strings.OfficeOM.L_SelectionCannotBound="Geçerli seçime bağlanılamıyor.";Strings.OfficeOM.L_InvalidColumnsForBinding="Belirtilen sütunlar geçersiz.";Strings.OfficeOM.L_BadSelectorString="Seçiciye iletilen dize yanlış biçimlendirilmiş veya desteklenmiyor.";Strings.OfficeOM.L_InvalidGetRowColumnCounts="Belirtilen satırSayısı veya sütunSayısı değerleri geçersiz.";Strings.OfficeOM.L_OsfControlTypeNotSupported="OsfControl türü desteklenmiyor.";Strings.OfficeOM.L_InvalidValue="Geçersiz Değer";Strings.OfficeOM.L_DataNotMatchSelection="Sağlanan veri nesnesi geçerli seçimin şekil ve boyutlarıyla uyumlu değil.";Strings.OfficeOM.L_InternalError="İç Hata";Strings.OfficeOM.L_NotSupported="{0} işlevi desteklenmiyor.";Strings.OfficeOM.L_CustomXmlNodeNotFound="Belirtilen düğüm bulunamadı.";Strings.OfficeOM.L_CoercionTypeNotMatchBinding="Belirtilen zorlama türü bu bağlama türü ile uyumlu değil.";Strings.OfficeOM.L_TooManyArguments="çok fazla bağımsız değişken";Strings.OfficeOM.L_OperationNotSupportedOnThisBindingType="İşlem bu bağlama türünde desteklenmiyor.";Strings.OfficeOM.L_InValidOptionalArgument="geçersiz isteğe bağlı bağımsız değişken";Strings.OfficeOM.L_FileTypeNotSupported="Belirtilen dosya türü desteklenmiyor.";Strings.OfficeOM.L_GetDataParametersConflict="Belirtilen parametreler çakışıyor.";Strings.OfficeOM.L_CallbackNotAFunction="{0} türünde olan geri arama, işlev türünde olmalıdır."