Office 365: Bind and manipulate data in a SharePoint Access app

This project shows how to create an app for Office that binds to an Access table in a SharePoint Access app.

C# (3.9 MB)
 
 
 
 
 
5 Star
(1)
1,026 times
Add to favorites
7/18/2014
E-mail Twitter del.icio.us Digg Facebook

Solution explorer

C#
Type.registerNamespace("_u");_u.ExtensibilityStrings=function(){};_u.ExtensibilityStrings.registerClass("_u.ExtensibilityStrings");_u.ExtensibilityStrings.l_DeleteAttachmentDoesNotExist_Text="Manust ei saa kustutada, kuna selle manuseindeksiga manust ei leitud.";_u.ExtensibilityStrings.l_EwsRequestOversized_Text="Taotlus ületab 1 MB mahupiirangu. Muutke oma EWS-i taotlust.";_u.ExtensibilityStrings.l_ElevatedPermissionNeededForMethod_Text="Meetodi {0} kutsumiseks on nõutavad administraatoriõigused.";_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentErrorName_Text="Manusetõrge";_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidEventDates_Text="Lõppkuupäev on varasem kui alguskuupäev.";_u.ExtensibilityStrings.l_DisplayNameTooLong_Text="Vähemalt üks sisestatud kuvatav nimi on liiga pikk.";_u.ExtensibilityStrings.l_NumberOfRecipientsExceeded_Text="Väljal olevate adressaatide koguarv ei tohi olla suurem kui {0}.";_u.ExtensibilityStrings.l_HtmlSanitizationFailure_Text="HTML-i puhastus nurjus.";_u.ExtensibilityStrings.l_DataWriteErrorName_Text="Andmete kirjutamise tõrge";_u.ExtensibilityStrings.l_ElevatedPermissionNeeded_Text="Office'i JavaScripti API kaitstud liikmetele juurdepääsemiseks on nõutavad administraatoriõigused.";_u.ExtensibilityStrings.l_ExceededMaxNumberOfAttachments_Text="Manuseid ei saa lisada, kuna sõnumile on juba lisatud suurim lubatud arv manuseid";_u.ExtensibilityStrings.l_InternalProtocolError_Text="Sisemine protokollitõrge: {0}.";_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentDeletedBeforeUploadCompletes_Text="Kasutaja eemaldas manuse enne üleslaadimise lõpulejõudmist.";_u.ExtensibilityStrings.l_OffsetNotfound_Text="Selle ajatempli nihet ei leitud.";_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentExceededSize_Text="Manust ei saa lisada, kuna selle maht on liiga suur.";_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidEndTime_Text="Lõppaeg ei saa olla algusajast varasem.";_u.ExtensibilityStrings.l_ParametersNotAsExpected_Text="Sisestatud parameetrite vorming ei vasta eeldatule.";_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentUploadGeneralFailure_Text="Manust ei saa üksusele lisada.";_u.ExtensibilityStrings.l_NoValidRecipientsProvided_Text="Sobivaid adressaate ei sisestatud.";_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidAttachmentId_Text="Manuse ID ei sobinud.";_u.ExtensibilityStrings.l_CannotAddAttachmentBeforeUpgrade_Text="Manuseid ei saa lisada serverist täielike vastussõnumite või edasisaadetavate sõnumite toomise ajal.";_u.ExtensibilityStrings.l_EmailAddressTooLong_Text="Vähemalt üks sisestatud meiliaadress on liiga pikk.";_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidAttachmentPath_Text="Manuse tee ei sobinud.";_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentDeleteGeneralFailure_Text="Manust ei saa üksusest kustutada.";_u.ExtensibilityStrings.l_InternalFormatError_Text="Ilmnes sisemine vormingutõrge.";_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidDate_Text="Sisend ei lahene sobivaks kuupäevaks.";_u.ExtensibilityStrings.l_CursorPositionChanged_Text="Kasutaja muutis andmete sisestamise ajal kursori asukohta."