Office 365: Bind and manipulate data in a SharePoint Access app

This project shows how to create an app for Office that binds to an Access table in a SharePoint Access app.

C# (3.9 MB)
 
 
 
 
 
5 Star
(1)
1,026 times
Add to favorites
7/18/2014
E-mail Twitter del.icio.us Digg Facebook

Solution explorer

C#
Type.registerNamespace("Strings");Strings.OfficeOM=function(){};Strings.OfficeOM.registerClass("Strings.OfficeOM");Strings.OfficeOM.L_InvalidNamedItemForBindingType="Norādītais saistīšanas tips nav saderīgs ar norādīto nosaukto vienumu.";Strings.OfficeOM.L_EventHandlerNotExist="Norādītais notikuma tips šajā objektā netiek atbalstīts.";Strings.OfficeOM.L_UnknownBindingType="Šis saistīšanas tips netiek atbalstīts.";Strings.OfficeOM.L_InvalidNode="Nederīgs mezgls";Strings.OfficeOM.L_NotImplemented="Funkcija {0} nav ieviesta.";Strings.OfficeOM.L_NoCapability="Jums nav pietiekamu atļauju, lai veiktu šo darbību.";Strings.OfficeOM.L_SettingsCannotSave="Iestatījumus nevarēja saglabāt.";Strings.OfficeOM.L_InvalidBinding="Nederīgs saistījums";Strings.OfficeOM.L_InvalidSetColumns="Norādītās kolonnas ir nederīgas.";Strings.OfficeOM.L_BindingCreationError="Saistījuma izveides kļūda";Strings.OfficeOM.L_FormatValueOutOfRange="Vērtība ir ārpus atļautā diapazona.";Strings.OfficeOM.L_SelectionNotSupportCoercionType="Pašreizējā atlase nav saderīga ar norādīto piespiedu pārvēršanas tipu.";Strings.OfficeOM.L_InvalidBindingError="Nederīga saistījuma kļūda";Strings.OfficeOM.L_InvalidGetStartRowColumn="Norādītās startRow vai startColumn vērtības nav derīgas.";Strings.OfficeOM.L_InvalidSetRows="Norādītās rindas ir nederīgas.";Strings.OfficeOM.L_CannotWriteToSelection="Nevar rakstīt pašreizējā atlasē.";Strings.OfficeOM.L_MissingParameter="Trūkst parametra";Strings.OfficeOM.L_IndexOutOfRange="Indekss ir ārpus diapazona.";Strings.OfficeOM.L_SettingsStaleError="Iestatījumu novecošanas kļūda";Strings.OfficeOM.L_CannotNavigateTo="Objekts atrodas vietā, kur navigācija netiek atbalstīta.";Strings.OfficeOM.L_ReadSettingsError="Iestatījumu lasīšanas kļūda";Strings.OfficeOM.L_InvalidGetColumns="Norādītās kolonnas ir nederīgas.";Strings.OfficeOM.L_CoercionTypeNotSupported="Norādītais piespiedu pārvēršanas tips netiek atbalstīts.";Strings.OfficeOM.L_AppNotExistInitializeNotCalled="Lietojumprogramma {0} nepastāv. Microsoft.Office.WebExtension.Initialize(reason) nav izsaukts.";Strings.OfficeOM.L_OverwriteWorksheetData="Iestatītā operācija neizdevās, jo nodrošinātais datu objekts pārrakstīs vai pārbīdīs datus dokumentā.";Strings.OfficeOM.L_RowIndexOutOfRange="Rindas indeksa vērtība ir ārpus atļautā diapazona. Izmantojiet vērtību (0 vai lielāku), kas ir mazāka par rindu skaitu.";Strings.OfficeOM.L_ColIndexOutOfRange="Kolonnas indeksa vērtība ir ārpus atļautā diapazona. Izmantojiet vērtību (0 vai lielāku), kas ir mazāka par kolonnu skaitu.";Strings.OfficeOM.L_UnsupportedEnumeration="Neatbalstīta numerācija";Strings.OfficeOM.L_InvalidParameters="Funkcijas {0} parametri nav derīgi.";Strings.OfficeOM.L_SetDataParametersConflict="Norādītie parametri konfliktē.";Strings.OfficeOM.L_DataNotMatchCoercionType="Norādītā datu objekta tips nav saderīgs ar pašreizējo atlasi.";Strings.OfficeOM.L_UnsupportedEnumerationMessage="Pašreizējā resursdatora programmā numerācija netiek atbalstīta.";Strings.OfficeOM.L_InvalidCoercion="Nederīgs piespiešanas tips";Strings.OfficeOM.L_NotSupportedEventType="Norādītais notikuma tips {0} netiek atbalstīts.";Strings.OfficeOM.L_UnsupportedDataObject="Nodrošinātais datu objekta tips netiek atbalstīts.";Strings.OfficeOM.L_GetDataIsTooLarge="Pieprasīto datu kopa ir pārāk liela.";Strings.OfficeOM.L_AppNameNotExist="AppName, kas paredzēts {0}, nepastāv.";Strings.OfficeOM.L_AddBindingFromPromptDefaultText="Lūdzu, veiciet atlasi.";Strings.OfficeOM.L_MultipleNamedItemFound="Atrasti vairāki objekti ar vienādiem nosaukumiem.";Strings.OfficeOM.L_InvalidCellsValue="Vismaz viena šūnu parametra vērtības nav atļautas. Rūpīgi pārbaudiet vērtības un mēģiniet vēlreiz.";Strings.OfficeOM.L_DataNotMatchBindingType="Norādītais datu objekts nav saderīgs ar šo saistījuma tipu.";Strings.OfficeOM.L_InvalidFormatValue="Vismaz viena formāta parametra vērtības nav atļautas. Rūpīgi pārbaudiet vērtības un mēģiniet vēlreiz.";Strings.OfficeOM.L_NotSupportedBindingType="Norādītais saistījuma tips {0} netiek atbalstīts.";Strings.OfficeOM.L_InitializeNotReady="Office.js vēl nav pilnībā ielādēts. Lūdzu, vēlāk mēģiniet vēlreiz vai nodrošiniet, lai jūsu inicializācijas kods būtu pievienots Office.initialize funkcijai.";Strings.OfficeOM.L_ShuttingDown="Operācija neizdevās, jo dati serverī ir novecojuši.";Strings.OfficeOM.L_OperationNotSupported="Operācija netiek atbalstīta.";Strings.OfficeOM.L_DocumentReadOnly="Pieprasītā operācija nav atļauta pašreizējā dokumenta režīmā.";Strings.OfficeOM.L_NamedItemNotFound="Nosauktais vienums nepastāv.";Strings.OfficeOM.L_InvalidApiCallInContext="Pašreizējā kontekstā nederīgs API izsaukums.";Strings.OfficeOM.L_InvalidGetRows="Norādītās rindas ir nederīgas.";Strings.OfficeOM.L_SetDataIsTooLarge="Norādītais datu objekts ir pārāk liels.";Strings.OfficeOM.L_DataWriteError="Datu rakstīšanas kļūda";Strings.OfficeOM.L_InvalidBindingOperation="Nederīga saistījuma operācija";Strings.OfficeOM.L_SpecifiedIdNotExist="Norādītais ID nepastāv.";Strings.OfficeOM.L_FunctionCallFailed="Funkcijas {0} izsaukums neizdevās, kļūdas kods: {1}.";Strings.OfficeOM.L_DataNotMatchBindingSize="Nodrošinātais datu objekts neatbilst pašreizējās atlases lielumam.";Strings.OfficeOM.L_SaveSettingsError="Iestatījumu saglabāšanas kļūda";Strings.OfficeOM.L_InvalidSetStartRowColumn="Norādītās startRow vai startColumn vērtības nav derīgas.";Strings.OfficeOM.L_InvalidFormat="Nederīga formāta kļūda";Strings.OfficeOM.L_BindingNotExist="Norādītais saistījums nepastāv.";Strings.OfficeOM.L_SettingNameNotExist="Norādītais iestatījuma nosaukums nepastāv.";Strings.OfficeOM.L_EventHandlerAdditionFailed="Neizdevās pievienot notikumu apdarinātāju.";Strings.OfficeOM.L_InvalidAPICall="Nederīgs API izsaukums";Strings.OfficeOM.L_EventRegistrationError="Notikuma reģistrācijas kļūda";Strings.OfficeOM.L_ElementMissing="Mums neizdevās formatēt tabulas šūnu, jo trūkst dažu parametru vērtību. Rūpīgi pārbaudiet parametrus un mēģiniet vēlreiz.";Strings.OfficeOM.L_NonUniformPartialSetNotSupported="Koordinātu parametri nevar tikt lietoti ar piespiedu tipu Tabula, ja tabulā ir sapludinātas šūnas.";Strings.OfficeOM.L_NavOutOfBound="Darbība neizdevās, jo indekss neietilpst diapazonā.";Strings.OfficeOM.L_RedundantCallbackSpecification="Atzvanīšana nevar būt norādīta gan argumentu sarakstā, gan neobligātajā objektā.";Strings.OfficeOM.L_CustomXmlError="Pielāgota XML kļūda.";Strings.OfficeOM.L_SettingsAreStale="Iestatījumus nevarēja saglabāt, jo tie ir novecojuši.";Strings.OfficeOM.L_TooManyOptionalFunction="vairākas neobligātas funkcijas parametru sarakstā";Strings.OfficeOM.L_MissingRequiredArguments="trūkst dažu obligāto argumentu";Strings.OfficeOM.L_NonUniformPartialGetNotSupported="Koordinātu parametri nevar tikt lietoti ar piespiedu tipu Tabula, ja tabulā ir sapludinātas šūnas.";Strings.OfficeOM.L_HostError="Resursdatora kļūda";Strings.OfficeOM.L_OutOfRange="Ārpus diapazona";Strings.OfficeOM.L_InvalidSelectionForBindingType="Izmantojot pašreizējo atlasi un norādīto saistījuma tipu, saistījumu nevar izveidot.";Strings.OfficeOM.L_TooManyOptionalObjects="vairāki neobligāti objekti parametru sarakstā";Strings.OfficeOM.L_OperationNotSupportedOnMatrixData="Atlasītajam saturam ir jābūt tabulas formātā. Formatējiet datus kā tabulu un mēģiniet vēlreiz.";Strings.OfficeOM.L_EventHandlerRemovalFailed="Neizdevās noņemt notikumu apdarinātāju.";Strings.OfficeOM.L_BindingToMultipleSelection="Attālu vienumu atlase netiek atbalstīta.";Strings.OfficeOM.L_DataReadError="Datu lasīšanas kļūda";Strings.OfficeOM.L_InternalErrorDescription="Ir radusies iekšēja kļūda.";Strings.OfficeOM.L_InvalidDataFormat="Norādītā datu objekta formāts nav derīgs.";Strings.OfficeOM.L_DataStale="Dati ir novecojuši";Strings.OfficeOM.L_GetSelectionNotSupported="Pašreizējā atlase netiek atbalstīta.";Strings.OfficeOM.L_InvalidTableOptionValue="Vismaz viena tableOptions parametra vērtības nav atļautas. Rūpīgi pārbaudiet vērtības un mēģiniet vēlreiz.";Strings.OfficeOM.L_PermissionDenied="Atļauja liegta";Strings.OfficeOM.L_InvalidDataObject="Nederīgs datu objekts";Strings.OfficeOM.L_SelectionCannotBound="Nevar sasaistīt ar pašreizējo atlasi.";Strings.OfficeOM.L_InvalidColumnsForBinding="Norādītās kolonnas ir nederīgas.";Strings.OfficeOM.L_BadSelectorString="Atlasītājā ievadītā virkne nav pareizi formatēta vai netiek atbalstīta.";Strings.OfficeOM.L_InvalidGetRowColumnCounts="Norādītās rowCount vai columnCount vērtības nav derīgas.";Strings.OfficeOM.L_OsfControlTypeNotSupported="OsfControl tips netiek atbalstīts.";Strings.OfficeOM.L_InvalidValue="Nederīga vērtība";Strings.OfficeOM.L_DataNotMatchSelection="Norādītais datu objekts nav saderīgs ar pašreizējās atlases formu vai dimensijām.";Strings.OfficeOM.L_InternalError="Iekšēja kļūda";Strings.OfficeOM.L_NotSupported="Funkcija {0} netiek atbalstīta.";Strings.OfficeOM.L_CustomXmlNodeNotFound="Norādītais mezgls nav atrasts.";Strings.OfficeOM.L_CoercionTypeNotMatchBinding="Norādītais piespiedu pārvēršanas tips nav saderīgs ar šo saistīšanas tipu.";Strings.OfficeOM.L_TooManyArguments="pārāk daudz argumentu";Strings.OfficeOM.L_OperationNotSupportedOnThisBindingType="Operācija šī tipa saistījumā nav atbalstīta.";Strings.OfficeOM.L_InValidOptionalArgument="nederīgs neobligātais arguments";Strings.OfficeOM.L_FileTypeNotSupported="Norādītais faila tips netiek atbalstīts.";Strings.OfficeOM.L_GetDataParametersConflict="Norādītie parametri konfliktē.";Strings.OfficeOM.L_CallbackNotAFunction="Atzvanīšanai jābūt funkcijas tipa; bija {0} tipa."