Office 365: Bind and manipulate data in a SharePoint Access app

This project shows how to create an app for Office that binds to an Access table in a SharePoint Access app.

C# (3.9 MB)
 
 
 
 
 
5 Star
(1)
1,026 times
Add to favorites
7/18/2014
E-mail Twitter del.icio.us Digg Facebook

Solution explorer

C#

Type.registerNamespace("_u");
_u.ExtensibilityStrings = function()
{
};
_u.ExtensibilityStrings.registerClass("_u.ExtensibilityStrings");
_u.ExtensibilityStrings.l_DeleteAttachmentDoesNotExist_Text = "Priloge ni mogoče izbrisati, ker ni mogoče najti priloge z indeksom priloge.";
_u.ExtensibilityStrings.l_EwsRequestOversized_Text = "Zahteva presega omejitev velikosti 1 MB. Spremenite zahtevo EWS.";
_u.ExtensibilityStrings.l_ElevatedPermissionNeededForMethod_Text = "Zahtevano je zvišano dovoljenje za klic načina: »{0}«.";
_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentErrorName_Text = "Napaka s prilogo";
_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidEventDates_Text = "Končni datum nastopi pred začetnim datumom.";
_u.ExtensibilityStrings.l_DisplayNameTooLong_Text = "Eno ali več vnesenih prikazanih imen je predolgo.";
_u.ExtensibilityStrings.l_NumberOfRecipientsExceeded_Text = "Skupno število prejemnikov v polju ne sme biti večje od {0}.";
_u.ExtensibilityStrings.l_HtmlSanitizationFailure_Text = "Kode HTML ni bilo mogoče sanirati.";
_u.ExtensibilityStrings.l_DataWriteErrorName_Text = "Napaka pri pisanju podatkov";
_u.ExtensibilityStrings.l_ElevatedPermissionNeeded_Text = "Za dostop do zaščitenih članov API skripta JavaScript za Office je zahtevano zvišano dovoljenje.";
_u.ExtensibilityStrings.l_ExceededMaxNumberOfAttachments_Text = "Prilog ni mogoče dodati, ker sporočilo že ima največje dovoljeno število prilog";
_u.ExtensibilityStrings.l_InternalProtocolError_Text = "Notranja napaka protokola: »{0}«.";
_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentDeletedBeforeUploadCompletes_Text = "Uporabnik je odstranil prilogo, preden je bil postopek prenosa dokončan.";
_u.ExtensibilityStrings.l_OffsetNotfound_Text = "Ni mogoče najti odmika za časovni žig.";
_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentExceededSize_Text = "Priloge ni mogoče dodati, ker je prevelika.";
_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidEndTime_Text = "Čas konca ne more biti pred časom začetka.";
_u.ExtensibilityStrings.l_ParametersNotAsExpected_Text = "Navedeni parametri se ne ujemajo s pričakovano obliko zapisa.";
_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentUploadGeneralFailure_Text = "Elementu ni mogoče dodati priloge.";
_u.ExtensibilityStrings.l_NoValidRecipientsProvided_Text = "Ni navedenih veljavnih prejemnikov.";
_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidAttachmentId_Text = "ID priloge ni veljaven.";
_u.ExtensibilityStrings.l_CannotAddAttachmentBeforeUpgrade_Text = "Prilog ni mogoče dodati, če sta iz strežnika dobljena poln odgovor ali posredovano sporočilo.";
_u.ExtensibilityStrings.l_EmailAddressTooLong_Text = "Eno ali več vnesenih e-poštnih naslovov je predolgih.";
_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidAttachmentPath_Text = "Pot priloge ni veljavna.";
_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentDeleteGeneralFailure_Text = "Priloge ni mogoče izbrisati iz elementa.";
_u.ExtensibilityStrings.l_InternalFormatError_Text = "Prišlo je do napake notranje oblike zapisa.";
_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidDate_Text = "Vnosa ni mogoče razrešiti v veljaven datum.";
_u.ExtensibilityStrings.l_CursorPositionChanged_Text = "Uporabnik je med postopkom vstavljanja podatkov spremenil položaj kazalca."