Office 365: Bind and manipulate data in a SharePoint Access app

This project shows how to create an app for Office that binds to an Access table in a SharePoint Access app.

C# (3.9 MB)
 
 
 
 
 
5 Star
(1)
1,026 times
Add to favorites
7/18/2014
E-mail Twitter del.icio.us Digg Facebook

Solution explorer

C#
Type.registerNamespace("Strings");Strings.OfficeOM=function(){};Strings.OfficeOM.registerClass("Strings.OfficeOM");Strings.OfficeOM.L_InvalidNamedItemForBindingType="Tipul specificat de legare nu este compatibil cu elementul denumit furnizat.";Strings.OfficeOM.L_EventHandlerNotExist="Tipul de eveniment specificat nu este acceptat pe acest obiect.";Strings.OfficeOM.L_UnknownBindingType="Tipul de legare nu este acceptat.";Strings.OfficeOM.L_InvalidNode="Nod nevalid";Strings.OfficeOM.L_NotImplemented="Funcția {0} nu este implementată.";Strings.OfficeOM.L_NoCapability="Nu aveți suficiente permisiuni pentru această acțiune.";Strings.OfficeOM.L_SettingsCannotSave="Setările nu s-au putut salva.";Strings.OfficeOM.L_InvalidBinding="Legare nevalidă";Strings.OfficeOM.L_InvalidSetColumns="Coloanele specificate nu sunt valide.";Strings.OfficeOM.L_BindingCreationError="Eroare de creare a legării";Strings.OfficeOM.L_FormatValueOutOfRange="Valoarea este în afara intervalului permis.";Strings.OfficeOM.L_SelectionNotSupportCoercionType="Selecția curentă nu este compatibilă cu tipul de impunere specificat.";Strings.OfficeOM.L_InvalidBindingError="Eroare de legare nevalidă";Strings.OfficeOM.L_InvalidGetStartRowColumn="Valorile startRow sau startColumn specificate nu sunt valide.";Strings.OfficeOM.L_InvalidSetRows="Rândurile specificate nu sunt valide.";Strings.OfficeOM.L_CannotWriteToSelection="Nu se poate scrie în selecția curentă.";Strings.OfficeOM.L_MissingParameter="Parametru lipsă";Strings.OfficeOM.L_IndexOutOfRange="Index în afara intervalului.";Strings.OfficeOM.L_SettingsStaleError="Eroare de setări învechite";Strings.OfficeOM.L_CannotNavigateTo="Obiectul este situat într-un loc unde nu este acceptată navigarea.";Strings.OfficeOM.L_ReadSettingsError="Eroare de citire a setărilor";Strings.OfficeOM.L_InvalidGetColumns="Coloanele specificate nu sunt valide.";Strings.OfficeOM.L_CoercionTypeNotSupported="Tipul de impunere specificat nu este acceptat.";Strings.OfficeOM.L_AppNotExistInitializeNotCalled="Aplicația {0} nu există. Nu s-a apelat Microsoft.Office.WebExtension.initialize(motiv).";Strings.OfficeOM.L_OverwriteWorksheetData="Operația de setare nu a reușit pentru că obiectul de date furnizat va suprascrie sau va schimba datele.";Strings.OfficeOM.L_RowIndexOutOfRange="Valoarea de index a rândului este în afara intervalului permis. Utilizați o valoare (0 sau mai mare) care este mai mică decât numărul de rânduri.";Strings.OfficeOM.L_ColIndexOutOfRange="Valoarea de index a coloanei este în afara intervalului permis. Utilizați o valoare (0 sau mai mare) care este mai mică decât numărul de coloane.";Strings.OfficeOM.L_UnsupportedEnumeration="Enumerare neacceptată";Strings.OfficeOM.L_InvalidParameters="Funcția {0} are parametri nevalizi.";Strings.OfficeOM.L_SetDataParametersConflict="Parametrii specificați sunt în conflict.";Strings.OfficeOM.L_DataNotMatchCoercionType="Tipul de obiect de date specificat nu este compatibil cu selecția curentă.";Strings.OfficeOM.L_UnsupportedEnumerationMessage="Enumerarea nu este acceptată în aplicația gazdă curentă.";Strings.OfficeOM.L_InvalidCoercion="Tipul de coerciție nu este valid";Strings.OfficeOM.L_NotSupportedEventType="Tipul de eveniment {0} specificat nu este acceptat.";Strings.OfficeOM.L_UnsupportedDataObject="Tipul obiectului de date furnizat nu este acceptat.";Strings.OfficeOM.L_GetDataIsTooLarge="Setul de date solicitat este prea mare.";Strings.OfficeOM.L_AppNameNotExist="Nu există AppName pentru {0}.";Strings.OfficeOM.L_AddBindingFromPromptDefaultText="Vă rugăm să faceți o selecție.";Strings.OfficeOM.L_MultipleNamedItemFound="S-au găsit mai multe obiecte cu același nume.";Strings.OfficeOM.L_InvalidCellsValue="Unul sau mai mulți dintre parametrii de celule au valori nepermise. Reverificați valorile și încercați din nou.";Strings.OfficeOM.L_DataNotMatchBindingType="Obiectul de date specificat nu este compatibil cu tipul de legare.";Strings.OfficeOM.L_InvalidFormatValue="Unul sau mai mulți dintre parametrii de format au valori nepermise. Reverificați valorile și încercați din nou.";Strings.OfficeOM.L_NotSupportedBindingType="Tipul de legare {0} specificat nu este acceptat.";Strings.OfficeOM.L_InitializeNotReady="Office.js încă nu s-a încărcat complet. Încercați din nou mai târziu sau asigurați-vă că adăugați codul de inițializare în funcția Office.initialize.";Strings.OfficeOM.L_ShuttingDown="Operația nu a reușit pentru că datele de pe server nu sunt actuale.";Strings.OfficeOM.L_OperationNotSupported="Operație neacceptată.";Strings.OfficeOM.L_DocumentReadOnly="Operațiunea solicitată nu este permisă pe modul curent al documentului.";Strings.OfficeOM.L_NamedItemNotFound="Elementul denumit nu există.";Strings.OfficeOM.L_InvalidApiCallInContext="Apel API nevalid în contextul curent.";Strings.OfficeOM.L_InvalidGetRows="Rândurile specificate nu sunt valide.";Strings.OfficeOM.L_SetDataIsTooLarge="Obiectul de date specificat este prea mare.";Strings.OfficeOM.L_DataWriteError="Eroare de scriere a datelor";Strings.OfficeOM.L_InvalidBindingOperation="Operația de legare nu este validă";Strings.OfficeOM.L_SpecifiedIdNotExist="ID-ul specificat nu există.";Strings.OfficeOM.L_FunctionCallFailed="Apelul {0} la funcție nu a reușit, cod de eroare: {1}.";Strings.OfficeOM.L_DataNotMatchBindingSize="Obiectul de date furnizat nu corespunde dimensiunii selecției curente.";Strings.OfficeOM.L_SaveSettingsError="Eroare de salvare a setărilor";Strings.OfficeOM.L_InvalidSetStartRowColumn="Valorile startRow sau startColumn specificate nu sunt valide.";Strings.OfficeOM.L_InvalidFormat="Eroare de format nevalid";Strings.OfficeOM.L_BindingNotExist="Legarea specificată nu există.";Strings.OfficeOM.L_SettingNameNotExist="Numele de setare specificat nu există.";Strings.OfficeOM.L_EventHandlerAdditionFailed="Nu s-a reușit adăugarea rutinei de tratare a evenimentului.";Strings.OfficeOM.L_InvalidAPICall="Apel API nevalid";Strings.OfficeOM.L_EventRegistrationError="Eroare de înregistrare eveniment";Strings.OfficeOM.L_ElementMissing="Nu am putut formata celula de tabel pentru că lipsesc unele valori de parametri. Reverificați parametrii și încercați din nou.";Strings.OfficeOM.L_NonUniformPartialSetNotSupported="Parametrii de coordonate nu se pot utiliza cu tipul de coerciție tabel când tabelul conține celule îmbinate.";Strings.OfficeOM.L_NavOutOfBound="Operațiunea nu a reușit pentru că indexul este în afara intervalului.";Strings.OfficeOM.L_RedundantCallbackSpecification="Apelul invers nu poate fi specificat în lista de argumente și în obiectul opțional.";Strings.OfficeOM.L_CustomXmlError="Eroare XML particularizat.";Strings.OfficeOM.L_SettingsAreStale="Setările nu au putut fi salvate pentru că nu sunt actuale.";Strings.OfficeOM.L_TooManyOptionalFunction="mai multe funcții opționale în lista parametrilor";Strings.OfficeOM.L_MissingRequiredArguments="unele argumente necesare lipsesc";Strings.OfficeOM.L_NonUniformPartialGetNotSupported="Parametrii de coordonate nu se pot utiliza cu tipul de coerciție tabel când tabelul conține celule îmbinate.";Strings.OfficeOM.L_HostError="Eroare gazdă";Strings.OfficeOM.L_OutOfRange="În afara intervalului";Strings.OfficeOM.L_InvalidSelectionForBindingType="O legare nu poate fi creată cu selecția curentă și tipul de legare specificat.";Strings.OfficeOM.L_TooManyOptionalObjects="mai multe obiecte opționale în lista parametrilor";Strings.OfficeOM.L_OperationNotSupportedOnMatrixData="Conținutul selectat trebuie să fie într-un format de tabel. Formatați datele ca tabel și încercați din nou.";Strings.OfficeOM.L_EventHandlerRemovalFailed="Nu s-a reușit eliminarea rutinei de tratare a evenimentului.";Strings.OfficeOM.L_BindingToMultipleSelection="Selecțiile neadiacente nu sunt acceptate.";Strings.OfficeOM.L_DataReadError="Eroare de citire a datelor";Strings.OfficeOM.L_InternalErrorDescription="Eroare internă.";Strings.OfficeOM.L_InvalidDataFormat="Formatul obiectului de date specificat nu este valid.";Strings.OfficeOM.L_DataStale="Date neactuale";Strings.OfficeOM.L_GetSelectionNotSupported="Selecția curentă nu este acceptată.";Strings.OfficeOM.L_InvalidTableOptionValue="Unul sau mai mulți dintre parametrii tableOptions au valori nepermise. Reverificați valorile și încercați din nou.";Strings.OfficeOM.L_PermissionDenied="Permisiunea refuzată.";Strings.OfficeOM.L_InvalidDataObject="Obiect de date nevalid";Strings.OfficeOM.L_SelectionCannotBound="Nu se poate face legarea la selecția curentă.";Strings.OfficeOM.L_InvalidColumnsForBinding="Coloanele specificate nu sunt valide.";Strings.OfficeOM.L_BadSelectorString="Șirul care a trecut în selector este formatat necorespunzător sau nu este acceptat.";Strings.OfficeOM.L_InvalidGetRowColumnCounts="Valorile rowCount sau columnCount specificate nu sunt valide.";Strings.OfficeOM.L_OsfControlTypeNotSupported="Tipul OsfControl nu este acceptat.";Strings.OfficeOM.L_InvalidValue="Valoare nevalidă";Strings.OfficeOM.L_DataNotMatchSelection="Obiectul de date furnizat nu este compatibil cu forma sau dimensiunile selecției curente.";Strings.OfficeOM.L_InternalError="Eroare internă";Strings.OfficeOM.L_NotSupported="Funcția {0} nu este acceptată.";Strings.OfficeOM.L_CustomXmlNodeNotFound="Nodul specificat nu a fost găsit.";Strings.OfficeOM.L_CoercionTypeNotMatchBinding="Tipul de impunere specificat nu este compatibil cu acest tip de legare.";Strings.OfficeOM.L_TooManyArguments="prea multe argumente";Strings.OfficeOM.L_OperationNotSupportedOnThisBindingType="Operațiunea nu este acceptată în acest tip de legare.";Strings.OfficeOM.L_InValidOptionalArgument="argument opțional incorect";Strings.OfficeOM.L_FileTypeNotSupported="Tipul de fișier specificat nu este acceptat.";Strings.OfficeOM.L_GetDataParametersConflict="Parametrii specificați sunt în conflict.";Strings.OfficeOM.L_CallbackNotAFunction="Apelul invers trebuie să fie de tipul funcție, a fost de tipul {0}."