Office 365: Bind and manipulate data in a SharePoint Access app

This project shows how to create an app for Office that binds to an Access table in a SharePoint Access app.

C# (3.9 MB)
 
 
 
 
 
5 Star
(1)
1,026 times
Add to favorites
7/18/2014
E-mail Twitter del.icio.us Digg Facebook

Solution explorer

C#
Type.registerNamespace("_u");_u.ExtensibilityStrings=function(){};_u.ExtensibilityStrings.registerClass("_u.ExtensibilityStrings");_u.ExtensibilityStrings.l_DeleteAttachmentDoesNotExist_Text="Příloha se nedá odstranit, protože se nenašla příloha s indexem přílohy.";_u.ExtensibilityStrings.l_EwsRequestOversized_Text="Požadavek nesmí být větší než 1 MB. Upravte svou žádost Webových služeb Exchange (EWS).";_u.ExtensibilityStrings.l_ElevatedPermissionNeededForMethod_Text="Je potřeba, aby zvýšené oprávnění volalo metodu: {0}.";_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentErrorName_Text="Chyba přílohy";_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidEventDates_Text="Koncové datum předchází počátečnímu datu.";_u.ExtensibilityStrings.l_DisplayNameTooLong_Text="Minimálně jeden ze zadaných zobrazovaných názvů je moc dlouhý.";_u.ExtensibilityStrings.l_NumberOfRecipientsExceeded_Text="Celkový počet příjemců v poli nesmí přesáhnout {0}.";_u.ExtensibilityStrings.l_HtmlSanitizationFailure_Text="Sanitace HTML se nepovedla.";_u.ExtensibilityStrings.l_DataWriteErrorName_Text="Chyba zápisu dat";_u.ExtensibilityStrings.l_ElevatedPermissionNeeded_Text="Pro přístup k chráněným členům rozhraní JavaScript API pro Office je potřeba zvýšené oprávnění. ";_u.ExtensibilityStrings.l_ExceededMaxNumberOfAttachments_Text="Přílohy se nedají přidat, protože zpráva už má maximální možný počet příloh.";_u.ExtensibilityStrings.l_InternalProtocolError_Text="Vnitřní chyba protokolu: {0}.";_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentDeletedBeforeUploadCompletes_Text="Před dokončením nahrávání uživatel odebral přílohu.";_u.ExtensibilityStrings.l_OffsetNotfound_Text="Hodnotu offset této časové známky není možné najít.";_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentExceededSize_Text="Příloha se nedá přidat, protože je moc velká.";_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidEndTime_Text="Čas ukončení nesmí předcházet času zahájení.";_u.ExtensibilityStrings.l_ParametersNotAsExpected_Text="Uvedené parametry neodpovídají očekávanému formátu.";_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentUploadGeneralFailure_Text="Příloha se nedá přidat k položce.";_u.ExtensibilityStrings.l_NoValidRecipientsProvided_Text="Nebyli uvedení žádní příjemci.";_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidAttachmentId_Text="ID přílohy není platné.";_u.ExtensibilityStrings.l_CannotAddAttachmentBeforeUpgrade_Text="Přílohy se nedají přidat, když se ze serveru načítá celá odpověď nebo předání dál.";_u.ExtensibilityStrings.l_EmailAddressTooLong_Text="Minimálně jedna ze zadaných e-mailových adres je moc dlouhá.";_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidAttachmentPath_Text="Cesta k příloze není platná.";_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentDeleteGeneralFailure_Text="Příloha se nedá odstranit z položky.";_u.ExtensibilityStrings.l_InternalFormatError_Text="Došlo k chybě vnitřního formátu.";_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidDate_Text="Nebylo zadané platné datum.";_u.ExtensibilityStrings.l_CursorPositionChanged_Text="Při vkládání dat uživatel změnil pozici kurzoru."