Office 365: Bind and manipulate data in a SharePoint Access app

This project shows how to create an app for Office that binds to an Access table in a SharePoint Access app.

C# (3.9 MB)
 
 
 
 
 
5 Star
(1)
1,026 times
Add to favorites
7/18/2014
E-mail Twitter del.icio.us Digg Facebook

Solution explorer

C#

Type.registerNamespace("Strings");
Strings.OfficeOM = function()
{
};
Strings.OfficeOM.registerClass("Strings.OfficeOM");
Strings.OfficeOM.L_InvalidNamedItemForBindingType = "Määritetty sidontatyyppi ei ole yhteensopiva annetun nimetyn kohteen kanssa.";
Strings.OfficeOM.L_EventHandlerNotExist = "Määritettyä tapahtumatyyppiä ei tueta tässä objektissa.";
Strings.OfficeOM.L_UnknownBindingType = "Sidontatyyppiä ei tueta.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidNode = "Virheellinen solmu";
Strings.OfficeOM.L_NotImplemented = "Toimintoa {0} ei ole toteutettu.";
Strings.OfficeOM.L_NoCapability = "Sinulla ei ole oikeuksia tämän toiminnon tekemiseen.";
Strings.OfficeOM.L_SettingsCannotSave = "Astuksien tallennus epäonnistui.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidBinding = "Virheellinen sidonta";
Strings.OfficeOM.L_InvalidSetColumns = "Määritetyt sarakkeet eivät kelpaa.";
Strings.OfficeOM.L_BindingCreationError = "Sidonnan luontivirhe";
Strings.OfficeOM.L_FormatValueOutOfRange = "Arvo on sallitun alueen ulkopuolella.";
Strings.OfficeOM.L_SelectionNotSupportCoercionType = "Sovelluksen määritetty pakotustyyppi ei tue nykyistä valintaa.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidBindingError = "Virheellinen sidonta -virhe";
Strings.OfficeOM.L_InvalidGetStartRowColumn = "Määritetyt aloitusrivi-/aloitussarake-arvot ovat virheellisiä.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidSetRows = "Määritetyt rivit eivät kelpaa.";
Strings.OfficeOM.L_CannotWriteToSelection = "Nykyiseen valintaan kirjoittaminen ei onnistu.";
Strings.OfficeOM.L_MissingParameter = "Parametri puuttuu";
Strings.OfficeOM.L_IndexOutOfRange = "Indeksi on alueen ulkopuolella.";
Strings.OfficeOM.L_SettingsStaleError = "Vanhentuneet asetukset";
Strings.OfficeOM.L_CannotNavigateTo = "Objekti on paikassa, joka ei tue siirtymistä.";
Strings.OfficeOM.L_ReadSettingsError = "Lukuasetusvirhe";
Strings.OfficeOM.L_InvalidGetColumns = "Määritetyt sarakkeet eivät kelpaa.";
Strings.OfficeOM.L_CoercionTypeNotSupported = "Määritettyä pakotustyyppiä ei tueta.";
Strings.OfficeOM.L_AppNotExistInitializeNotCalled = "Sovellusta {0} ei ole. Kohdetta Microsoft.Office.WebExtension.initialize(reason) ei ole kutsuttu.";
Strings.OfficeOM.L_OverwriteWorksheetData = "Asetustoiminto epäonnistui, koska annettu tieto-objekti korvaa tai siirtää tiedot.";
Strings.OfficeOM.L_RowIndexOutOfRange = "Rivin indeksiarvo on sallitun alueen ulkopuolella. Käytä arvoa (vähintään 0), joka on pienempi kuin rivien määrä.";
Strings.OfficeOM.L_ColIndexOutOfRange = "Sarakkeen indeksiarvo on sallitun alueen ulkopuolella. Käytä arvoa (vähintään 0), joka on pienempi kuin rivien määrä.";
Strings.OfficeOM.L_UnsupportedEnumeration = "Luettelointia ei tueta";
Strings.OfficeOM.L_InvalidParameters = "Toiminnon {0} parametrit ovat virheellisiä.";
Strings.OfficeOM.L_SetDataParametersConflict = "Määritetyt parametrit ovat ristiriidassa.";
Strings.OfficeOM.L_DataNotMatchCoercionType = "Määritetyn tieto-objektin tyyppi ei ole yhteensopiva nykyisen valinnan kanssa.";
Strings.OfficeOM.L_UnsupportedEnumerationMessage = "Luettelointia ei tueta nykyisessä isäntäsovelluksessa.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidCoercion = "Pakotuksen tyyppi ei kelpaa";
Strings.OfficeOM.L_NotSupportedEventType = "Määritettyä tapahtumatyyppiä {0} ei tueta.";
Strings.OfficeOM.L_UnsupportedDataObject = "Annettua tieto-objektia ei tueta.";
Strings.OfficeOM.L_GetDataIsTooLarge = "Pyydetty tietojoukko on liian suuri.";
Strings.OfficeOM.L_AppNameNotExist = "Kohteen {0} AppName-nimeä ei ole .";
Strings.OfficeOM.L_AddBindingFromPromptDefaultText = "Tee valinta.";
Strings.OfficeOM.L_MultipleNamedItemFound = "Löytyi useita saman nimisiä kohteita.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidCellsValue = "Vähintään yhdessä cells-parametrissa on arvoja, joita ei sallita. Tarkista arvot ja yritä uudelleen.";
Strings.OfficeOM.L_DataNotMatchBindingType = "Määritetty tieto-objekti ei ole yhteensopiva sidontatyypin kanssa.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidFormatValue = "Vähintään yhdessä format-parametrissa on arvoja, joita ei sallita. Tarkista arvot ja yritä uudelleen.";
Strings.OfficeOM.L_NotSupportedBindingType = "Määritettyä sidontatyyppiä {0} ei tueta.";
Strings.OfficeOM.L_InitializeNotReady = "Office.js-tiedostoa ei ole vielä ladattu kokonaan. Yritä myöhemmin uudelleen tai varmista, että lisäät alustuskoodin Office.initialize-toimintoon.";
Strings.OfficeOM.L_ShuttingDown = "Toiminto epäonnistui, koska palvelimen tiedot eivät ole ajan tasalla.";
Strings.OfficeOM.L_OperationNotSupported = "Toiminto ei ole tuettu.";
Strings.OfficeOM.L_DocumentReadOnly = "Pyydetty toiminto ei ole sallittu tiedoston nykyisessä tilassa.";
Strings.OfficeOM.L_NamedItemNotFound = "Nimettyä kohdetta ei ole olemassa.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidApiCallInContext = "Virheellinen API-kutsu call nykyisessä kontekstissa.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidGetRows = "Määritetyt rivit eivät kelpaa.";
Strings.OfficeOM.L_SetDataIsTooLarge = "Tietojoukko on liian suuri.";
Strings.OfficeOM.L_DataWriteError = "Virhe kirjoitettaessa tietoja";
Strings.OfficeOM.L_InvalidBindingOperation = "Virheellinen sidontatoiminto";
Strings.OfficeOM.L_SpecifiedIdNotExist = "Määritettyä tunnusta ei ole.";
Strings.OfficeOM.L_FunctionCallFailed = "Toiminnon {0} kutsu epäonnistui, virhekoodi: {1}.";
Strings.OfficeOM.L_DataNotMatchBindingSize = "Annettu tieto-objekti ei vastaa nykyisen valinnan kokoa.";
Strings.OfficeOM.L_SaveSettingsError = "Asetuksien tallennusvirhe";
Strings.OfficeOM.L_InvalidSetStartRowColumn = "Määritetyt aloitusrivi-/aloitussarake-arvot ovat virheellisiä.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidFormat = "Virheellinen tiedostomuoto";
Strings.OfficeOM.L_BindingNotExist = "Määritettyä sidontaa ei ole.";
Strings.OfficeOM.L_SettingNameNotExist = "Määritettyä asetuksen nimeä ei ole.";
Strings.OfficeOM.L_EventHandlerAdditionFailed = "Tapahtumakäsittelijän lisääminen epäonnistui.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidAPICall = "Virheellinen API-kutsu";
Strings.OfficeOM.L_EventRegistrationError = "Tapahtuman rekisteröintivirhe";
Strings.OfficeOM.L_ElementMissing = "Taulukon solua ei voitu muotoilla, koska parametriarvoja puuttuu. Tarkista parametrit ja yritä uudelleen.";
Strings.OfficeOM.L_NonUniformPartialSetNotSupported = "Koordinointiparametreja ei voi käyttä pakotustyyppitaulukossa, kun taulukossa on yhdistettyjä soluja.";
Strings.OfficeOM.L_NavOutOfBound = "Toiminto epäonnistui, koska indeksi on alueen ulkopuolella.";
Strings.OfficeOM.L_RedundantCallbackSpecification = "Takaisinsoittoa ei voi määrittää sekä argumenttiluettelossa ja valinnaisessa objektissa.";
Strings.OfficeOM.L_CustomXmlError = "Mukautettu XML -virhe.";
Strings.OfficeOM.L_SettingsAreStale = "Asetuksien tallennus epäonnistui, koska ne ovat eivät ole ajan tasalla.";
Strings.OfficeOM.L_TooManyOptionalFunction = "useita valinnaisia toimintoja parametriluettelossa";
Strings.OfficeOM.L_MissingRequiredArguments = "jotkin pakolliset argumentit puuttuuvat";
Strings.OfficeOM.L_NonUniformPartialGetNotSupported = "Koordinointiparametreja ei voi käyttää pakotustyyppitaulukossa, kun taulukossa on yhdistettyjä soluja.";
Strings.OfficeOM.L_HostError = "Isäntävirhe";
Strings.OfficeOM.L_OutOfRange = "Ei alueella";
Strings.OfficeOM.L_InvalidSelectionForBindingType = "Nykyisen valinnan ja määritetyn sidontatyypin välillle ei voi luoda sidontaa.";
Strings.OfficeOM.L_TooManyOptionalObjects = "useita valinnaisia objekteja parametriluettelossa";
Strings.OfficeOM.L_OperationNotSupportedOnMatrixData = "Valitun sisällön on oltava taulukkomuodossa. Muotoile tiedot taulukoksi ja yritä uudelleen.";
Strings.OfficeOM.L_EventHandlerRemovalFailed = "Tapahtumakäsittelijän poistaminen epäonnistui.";
Strings.OfficeOM.L_BindingToMultipleSelection = "Epäyhtenäistä valintaa ei tueta.";
Strings.OfficeOM.L_DataReadError = "Tietojen lukuvirhe";
Strings.OfficeOM.L_InternalErrorDescription = "Sisäinen virhe.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidDataFormat = "Määritetyn tieto-objektin muoto on virheellinen.";
Strings.OfficeOM.L_DataStale = "Tiedot eivät ole ajan tasalla";
Strings.OfficeOM.L_GetSelectionNotSupported = "Nykyistä valintaa ei tueta.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidTableOptionValue = "Vähintään yhdessä tableOptions-parametrissa on arvoja, joita ei sallita. Tarkista arvot ja yritä uudelleen.";
Strings.OfficeOM.L_PermissionDenied = "Käyttö estetty";
Strings.OfficeOM.L_InvalidDataObject = "Virheellinen tieto-objekti";
Strings.OfficeOM.L_SelectionCannotBound = "Sitominen nykyiseen valintaan ei onnistu.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidColumnsForBinding = "Määritetyt sarakkeet eivät kelpaa.";
Strings.OfficeOM.L_BadSelectorString = "Valitsimeen välitetyn merkkijonon muoto ei ole kelvollinen tai sitä ei tueta.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidGetRowColumnCounts = "Määritetyt rivien määrä- / sarakkeiden määrä -arvot ovat virheellisiä.";
Strings.OfficeOM.L_OsfControlTypeNotSupported = "OsfControl-tyyppiä ei tueta.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidValue = "Virheellinen arvo";
Strings.OfficeOM.L_DataNotMatchSelection = "Annettu tieto-objekti ei ole yhteensopiva nykyisen valinnan muodon tai mittojen kanssa.";
Strings.OfficeOM.L_InternalError = "Sisäinen virhe";
Strings.OfficeOM.L_NotSupported = "Toimintoa {0} ei tueta.";
Strings.OfficeOM.L_CustomXmlNodeNotFound = "Määritettyä solmua ei löydy.";
Strings.OfficeOM.L_CoercionTypeNotMatchBinding = "Valittu pakotustyyppi ei ole yhteensopiva tämän sidontatyypin kanssa.";
Strings.OfficeOM.L_TooManyArguments = "liian monta argumenttia";
Strings.OfficeOM.L_OperationNotSupportedOnThisBindingType = "Toimintoa ei tueta tässä sidostyypissä.";
Strings.OfficeOM.L_InValidOptionalArgument = "valinnainen argumentti ei kelpaa";
Strings.OfficeOM.L_FileTypeNotSupported = "Määritettyä tiedostotyyppiä ei tueta.";
Strings.OfficeOM.L_GetDataParametersConflict = "Määritetyt parametrit ovat ristiriidassa.";
Strings.OfficeOM.L_CallbackNotAFunction = "Takaisinkutsun on oltava tyyppiä toiminto, se oli tyyppiä {0}."