Office 365: Bind and manipulate data in a SharePoint Access app

This project shows how to create an app for Office that binds to an Access table in a SharePoint Access app.

C# (3.9 MB)
 
 
 
 
 
5 Star
(1)
1,026 times
Add to favorites
7/18/2014
E-mail Twitter del.icio.us Digg Facebook

Solution explorer

C#
Type.registerNamespace("Strings");Strings.OfficeOM=function(){};Strings.OfficeOM.registerClass("Strings.OfficeOM");Strings.OfficeOM.L_InvalidNamedItemForBindingType="Navedena vrsta povezivanja nije kompatibilna s priloženom imenovanom stavkom.";Strings.OfficeOM.L_EventHandlerNotExist="Navedena vrsta događaja nije podržana na tom objektu.";Strings.OfficeOM.L_UnknownBindingType="Ta vrsta povezivanja nije podržana.";Strings.OfficeOM.L_InvalidNode="Čvor nije valjan";Strings.OfficeOM.L_NotImplemented="Funkcija {0} nije implementirana.";Strings.OfficeOM.L_NoCapability="Nemate dovoljno ovlasti za pokretanje tog postupka.";Strings.OfficeOM.L_SettingsCannotSave="Tu postavku nije moguće spremiti.";Strings.OfficeOM.L_InvalidBinding="Povezivanje nije valjano";Strings.OfficeOM.L_InvalidSetColumns="Navedeni stupci nisu valjani.";Strings.OfficeOM.L_BindingCreationError="Pogreška pri stvaranju povezivanja";Strings.OfficeOM.L_FormatValueOutOfRange="Vrijednost je izvan dopuštenog raspona.";Strings.OfficeOM.L_SelectionNotSupportCoercionType="Trenutni odabir nije kompatibilan s navedenom vrstom prisile.";Strings.OfficeOM.L_InvalidBindingError="Pogreška povezivanja koje nije valjano";Strings.OfficeOM.L_InvalidGetStartRowColumn="Navedene vrijednosti startRow ili startColumn nisu valjane.";Strings.OfficeOM.L_InvalidSetRows="Navedeni reci nisu valjani.";Strings.OfficeOM.L_CannotWriteToSelection="Nije moguće pisanje u trenutni odabir.";Strings.OfficeOM.L_MissingParameter="Nema parametra";Strings.OfficeOM.L_IndexOutOfRange="Indeks je izvan raspona.";Strings.OfficeOM.L_SettingsStaleError="Pogreška zastarjelih postavki";Strings.OfficeOM.L_CannotNavigateTo="Objekt se nalazi na mjestu na kojem nije podržana navigacija.";Strings.OfficeOM.L_ReadSettingsError="Pogreška postavki čitanja";Strings.OfficeOM.L_InvalidGetColumns="Navedeni stupci nisu valjani.";Strings.OfficeOM.L_CoercionTypeNotSupported="Navedena vrsta prisile nije podržana.";Strings.OfficeOM.L_AppNotExistInitializeNotCalled="Aplikacija {0} ne postoji. Nije pozvan Microsoft.Office.WebExtension.initialize(razlog).";Strings.OfficeOM.L_OverwriteWorksheetData="Operacija skupa nije uspjela jer će priloženi podatkovni objekt prebrisati ili pomaknuti podatke.";Strings.OfficeOM.L_RowIndexOutOfRange="Vrijednost indeksa retka nije u dopuštenom rasponu. Koristite vrijednost (0 ili veću) koja je manja od broja redaka.";Strings.OfficeOM.L_ColIndexOutOfRange="Vrijednost indeksa stupca nije u dopuštenom rasponu. Koristite vrijednost (0 ili veću) koja je manja od broja stupaca.";Strings.OfficeOM.L_UnsupportedEnumeration="Nepodržano numeriranje";Strings.OfficeOM.L_InvalidParameters="Funkcija {0} ima parametre koji nisu valjani.";Strings.OfficeOM.L_SetDataParametersConflict="Navedeni su parametri u sukobu.";Strings.OfficeOM.L_DataNotMatchCoercionType="Vrsta navedenog podatkovnog objekta nije kompatibilna s navedenim odabirom.";Strings.OfficeOM.L_UnsupportedEnumerationMessage="Numeriranje nije podržano u aktualnoj glavnoj aplikaciji.";Strings.OfficeOM.L_InvalidCoercion="Vrsta prisile nije valjana";Strings.OfficeOM.L_NotSupportedEventType="Navedena vrsta događaja {0} nije podržana.";Strings.OfficeOM.L_UnsupportedDataObject="Priložena vrsta podatkovnog objekta nije podržana.";Strings.OfficeOM.L_GetDataIsTooLarge="Zatraženi je skup podataka prevelik.";Strings.OfficeOM.L_AppNameNotExist="NazivAplikacije za {0} ne postoji.";Strings.OfficeOM.L_AddBindingFromPromptDefaultText="Odaberite nešto.";Strings.OfficeOM.L_MultipleNamedItemFound="Pronađen je veći broj objekata istog naziva.";Strings.OfficeOM.L_InvalidCellsValue="Jedan od parametara ćelije ili više njih sadrže nedopuštene vrijednosti. Provjerite vrijednosti i pokušajte ponovno.";Strings.OfficeOM.L_DataNotMatchBindingType="Navedeni podatkovni objekt nije kompatibilan s tom vrstom prisile.";Strings.OfficeOM.L_InvalidFormatValue="Jedan od parametara oblika ili više njih sadrže nedopuštene vrijednosti. Provjerite vrijednosti i pokušajte ponovno.";Strings.OfficeOM.L_NotSupportedBindingType="Navedena vrsta povezivanja {0} nije podržana.";Strings.OfficeOM.L_InitializeNotReady="Office.js još nije posve učitan. Pokušajte ponovno kasnije ili pazite da svoj kod za pokretanje dodate funkciji Office.initialize.";Strings.OfficeOM.L_ShuttingDown="Operacija nije uspjela jer su podaci na poslužitelju zastarjeli.";Strings.OfficeOM.L_OperationNotSupported="Ta operacija nije podržana.";Strings.OfficeOM.L_DocumentReadOnly="Zatražena operacija nije dopuštena u trenutnom načinu rada dokumenta.";Strings.OfficeOM.L_NamedItemNotFound="Stavka s tim nazivom ne postoji.";Strings.OfficeOM.L_InvalidApiCallInContext="Poziv API-ja nije valjan u trenutnom kontekstu.";Strings.OfficeOM.L_InvalidGetRows="Navedeni reci nisu valjani.";Strings.OfficeOM.L_SetDataIsTooLarge="Navedeni je podatkovni objekt prevelik.";Strings.OfficeOM.L_DataWriteError="Pogreška pri zapisivanju podataka";Strings.OfficeOM.L_InvalidBindingOperation="Operacija povezivanja koje nije valjano";Strings.OfficeOM.L_SpecifiedIdNotExist="Navedeni ID ne postoji.";Strings.OfficeOM.L_FunctionCallFailed="Nije uspio poziv funkcije {0}, kod pogreške: {1}.";Strings.OfficeOM.L_DataNotMatchBindingSize="Priloženi podatkovni objekt ne odgovara veličini trenutnog odabira.";Strings.OfficeOM.L_SaveSettingsError="Pogreška postavki spremanja";Strings.OfficeOM.L_InvalidSetStartRowColumn="Navedene vrijednosti startRow ili startColumn nisu valjane.";Strings.OfficeOM.L_InvalidFormat="Pogreška oblika koji nije valjan";Strings.OfficeOM.L_BindingNotExist="Navedeno povezivanje ne postoji.";Strings.OfficeOM.L_SettingNameNotExist="Naziv navedene postavke ne postoji.";Strings.OfficeOM.L_EventHandlerAdditionFailed="Nije uspjelo dodavanje rukovatelja događaja.";Strings.OfficeOM.L_InvalidAPICall="Poziv API-ja nije valjan";Strings.OfficeOM.L_EventRegistrationError="Pogreška pri registraciji događaja";Strings.OfficeOM.L_ElementMissing="Nismo mogli oblikovati ćeliju tablice jer nema nekih vrijednosti parametara. Provjerite parametre i pokušajte ponovno.";Strings.OfficeOM.L_NonUniformPartialSetNotSupported="Parametre koordinata nije moguće koristiti uz vrstu prisile Tablica ako tablica sadrži spojene ćelije.";Strings.OfficeOM.L_NavOutOfBound="Operacija nije uspjela jer je indeks izvan raspona.";Strings.OfficeOM.L_RedundantCallbackSpecification="Povratni poziv nije moguće navesti i na popisu argumenata i u neobaveznom objektu.";Strings.OfficeOM.L_CustomXmlError="Pogreška prilagođenog XML-a.";Strings.OfficeOM.L_SettingsAreStale="Postavke se ne mogu spremiti jer su zastarjele.";Strings.OfficeOM.L_TooManyOptionalFunction="veći broj neobaveznih funkcija na popisu parametara";Strings.OfficeOM.L_MissingRequiredArguments="nema zatraženih argumenata";Strings.OfficeOM.L_NonUniformPartialGetNotSupported="Parametre koordinata nije moguće koristiti uz vrstu prisile Tablica ako tablica sadrži spojene ćelije.";Strings.OfficeOM.L_HostError="Pogreška na glavnom računalu";Strings.OfficeOM.L_OutOfRange="Izvan raspona";Strings.OfficeOM.L_InvalidSelectionForBindingType="Nije moguće stvoriti povezivanje s trenutnim odabirom i navedenom vrstom povezivanja.";Strings.OfficeOM.L_TooManyOptionalObjects="veći broj neobaveznih objekata na popisu parametara";Strings.OfficeOM.L_OperationNotSupportedOnMatrixData="Odabrani sadržaj mora biti u obliku tablice. Oblikujte podatke kao tablicu pa pokušajte ponovno.";Strings.OfficeOM.L_EventHandlerRemovalFailed="Nije uspjelo uklanjanje rukovatelja događanja.";Strings.OfficeOM.L_BindingToMultipleSelection="Odabiri koji nisu susjedni nisu podržani.";Strings.OfficeOM.L_DataReadError="Pogreška pri čitanju podataka";Strings.OfficeOM.L_InternalErrorDescription="Došlo je do unutarnje pogreške.";Strings.OfficeOM.L_InvalidDataFormat="Oblik navedenog podatkovnog objekta nije valjan.";Strings.OfficeOM.L_DataStale="Zastarjeli podaci";Strings.OfficeOM.L_GetSelectionNotSupported="Trenutni odabir nije podržan.";Strings.OfficeOM.L_InvalidTableOptionValue="Jedan od parametara tableOptions ili više njih sadrže nedopuštene vrijednosti. Provjerite vrijednosti i pokušajte ponovno.";Strings.OfficeOM.L_PermissionDenied="Dozvola je odbijena";Strings.OfficeOM.L_InvalidDataObject="Podatkovni objekt nije valjan";Strings.OfficeOM.L_SelectionCannotBound="Nije moguće povezivanje s trenutnim odabirom.";Strings.OfficeOM.L_InvalidColumnsForBinding="Navedeni stupci nisu valjani.";Strings.OfficeOM.L_BadSelectorString="Niz koji je ušao u odabiratelj nije pravilno oblikovan ili nije podržan.";Strings.OfficeOM.L_InvalidGetRowColumnCounts="Navedene vrijednosti rowCount ili columnCount nisu valjane.";Strings.OfficeOM.L_OsfControlTypeNotSupported="Nje podržana vrsta OsfControl.";Strings.OfficeOM.L_InvalidValue="Vrijednost nije valjana";Strings.OfficeOM.L_DataNotMatchSelection="Priloženi podatkovni objekt nije kompatibilan s tim oblikom ili dimenzijama trenutnog odabira.";Strings.OfficeOM.L_InternalError="Interna pogreška";Strings.OfficeOM.L_NotSupported="Funkcija {0} nije podržana.";Strings.OfficeOM.L_CustomXmlNodeNotFound="Navedeni čvor nije pronađen.";Strings.OfficeOM.L_CoercionTypeNotMatchBinding="Navedena vrsta prisile nije kompatibilna s tom vrstom povezivanja.";Strings.OfficeOM.L_TooManyArguments="previše argumenata";Strings.OfficeOM.L_OperationNotSupportedOnThisBindingType="Postupak nije podržan na ovoj vrsti povezivanja.";Strings.OfficeOM.L_InValidOptionalArgument="neobavezni argument nije valjan";Strings.OfficeOM.L_FileTypeNotSupported="Navedena vrsta datoteke nije podržana.";Strings.OfficeOM.L_GetDataParametersConflict="Navedeni su parametri u sukobu.";Strings.OfficeOM.L_CallbackNotAFunction="Povratni poziv mora biti vrste funkcija, a sada je vrsta {0}."