Office 365: Bind and manipulate data in a SharePoint Access app

This project shows how to create an app for Office that binds to an Access table in a SharePoint Access app.

C# (3.9 MB)
 
 
 
 
 
5 Star
(1)
1,031 times
Add to favorites
7/18/2014
E-mail Twitter del.icio.us Digg Facebook

Solution explorer

C#
Type.registerNamespace("_u");_u.ExtensibilityStrings=function(){};_u.ExtensibilityStrings.registerClass("_u.ExtensibilityStrings");_u.ExtensibilityStrings.l_DeleteAttachmentDoesNotExist_Text="Liitettä ei voi poistaa, koska liitettä ei löydy liitteen indeksin perusteella.";_u.ExtensibilityStrings.l_EwsRequestOversized_Text="Pyyntö ylittää yhden megatavun kokorajoituksen. Muokkaa EWS-pyyntöä.";_u.ExtensibilityStrings.l_ElevatedPermissionNeededForMethod_Text="Menetelmän kutsumiseen tarvitaan laajennetut oikeudet: {0}.";_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentErrorName_Text="Liitteen virhe";_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidEventDates_Text="Päättymispäivä on ennen alkamispäivää.";_u.ExtensibilityStrings.l_DisplayNameTooLong_Text="Vähintään yksi annettu näyttönimi on liian pitkä.";_u.ExtensibilityStrings.l_NumberOfRecipientsExceeded_Text="Tässä kentässä voi olla yhteensä enintään {0} vastaanottajaa.";_u.ExtensibilityStrings.l_HtmlSanitizationFailure_Text="HTML-koodin puhdistaminen epäonnistui.";_u.ExtensibilityStrings.l_DataWriteErrorName_Text="Virhe kirjoitettaessa tietoja";_u.ExtensibilityStrings.l_ElevatedPermissionNeeded_Text="Officen JavaScript-ohjelmointirajapinnan suojattujen jäsenten käyttämiseen tarvitaan laajennetut oikeudet.";_u.ExtensibilityStrings.l_ExceededMaxNumberOfAttachments_Text="Liitteitä ei voi lisätä, koska viestissä on jo suurin sallittu määrä liitteitä";_u.ExtensibilityStrings.l_InternalProtocolError_Text="Sisäinen protokollavirhe: {0}.";_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentDeletedBeforeUploadCompletes_Text="Käyttäjä poisti liitteen, ennen kuin lataus oli valmis.";_u.ExtensibilityStrings.l_OffsetNotfound_Text="Aikaleiman siirtymää ei löytynyt.";_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentExceededSize_Text="Liitettä ei voi lisätä, koska se on liian suuri.";_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidEndTime_Text="Päättymisaika ei voi olla ennen aloitusaikaa.";_u.ExtensibilityStrings.l_ParametersNotAsExpected_Text="Annetut parametrit eivät vastaa odotettua muotoa.";_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentUploadGeneralFailure_Text="Kohteeseen ei voi lisätä liitettä.";_u.ExtensibilityStrings.l_NoValidRecipientsProvided_Text="Kelvollisia vastaanottajia ei ole määritetty.";_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidAttachmentId_Text="Liitteen tunnus ei kelpaa.";_u.ExtensibilityStrings.l_CannotAddAttachmentBeforeUpgrade_Text="Liitteitä ei voi lisätä, kun koko vastaus tai edelleenlähetys noudetaan palvelimesta.";_u.ExtensibilityStrings.l_EmailAddressTooLong_Text="Vähintään yksi annettu sähköpostiosoite on liian pitkä.";_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidAttachmentPath_Text="Liitteen polku oli virheellinen.";_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentDeleteGeneralFailure_Text="Liitettä ei voi poistaa kohteesta.";_u.ExtensibilityStrings.l_InternalFormatError_Text="Virhe sisäisessä muodossa.";_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidDate_Text="Syöte ei tuota kelvollista päivämäärää.";_u.ExtensibilityStrings.l_CursorPositionChanged_Text="Käyttäjä muutti kohdistimen sijaintia tietojen lisäämisen aikana."