Office 365: Bind and manipulate data in a SharePoint Access app

This project shows how to create an app for Office that binds to an Access table in a SharePoint Access app.

C# (3.9 MB)
 
 
 
 
 
5 Star
(1)
1,026 times
Add to favorites
7/18/2014
E-mail Twitter del.icio.us Digg Facebook

Solution explorer

C#

Type.registerNamespace("Strings");
Strings.OfficeOM = function()
{
};
Strings.OfficeOM.registerClass("Strings.OfficeOM");
Strings.OfficeOM.L_InvalidNamedItemForBindingType = "Tipul specificat de legare nu este compatibil cu elementul denumit furnizat.";
Strings.OfficeOM.L_EventHandlerNotExist = "Tipul de eveniment specificat nu este acceptat pe acest obiect.";
Strings.OfficeOM.L_UnknownBindingType = "Tipul de legare nu este acceptat.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidNode = "Nod nevalid";
Strings.OfficeOM.L_NotImplemented = "Funcția {0} nu este implementată.";
Strings.OfficeOM.L_NoCapability = "Nu aveți suficiente permisiuni pentru această acțiune.";
Strings.OfficeOM.L_SettingsCannotSave = "Setările nu s-au putut salva.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidBinding = "Legare nevalidă";
Strings.OfficeOM.L_InvalidSetColumns = "Coloanele specificate nu sunt valide.";
Strings.OfficeOM.L_BindingCreationError = "Eroare de creare a legării";
Strings.OfficeOM.L_FormatValueOutOfRange = "Valoarea este în afara intervalului permis.";
Strings.OfficeOM.L_SelectionNotSupportCoercionType = "Selecția curentă nu este compatibilă cu tipul de impunere specificat.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidBindingError = "Eroare de legare nevalidă";
Strings.OfficeOM.L_InvalidGetStartRowColumn = "Valorile startRow sau startColumn specificate nu sunt valide.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidSetRows = "Rândurile specificate nu sunt valide.";
Strings.OfficeOM.L_CannotWriteToSelection = "Nu se poate scrie în selecția curentă.";
Strings.OfficeOM.L_MissingParameter = "Parametru lipsă";
Strings.OfficeOM.L_IndexOutOfRange = "Index în afara intervalului.";
Strings.OfficeOM.L_SettingsStaleError = "Eroare de setări învechite";
Strings.OfficeOM.L_CannotNavigateTo = "Obiectul este situat într-un loc unde nu este acceptată navigarea.";
Strings.OfficeOM.L_ReadSettingsError = "Eroare de citire a setărilor";
Strings.OfficeOM.L_InvalidGetColumns = "Coloanele specificate nu sunt valide.";
Strings.OfficeOM.L_CoercionTypeNotSupported = "Tipul de impunere specificat nu este acceptat.";
Strings.OfficeOM.L_AppNotExistInitializeNotCalled = "Aplicația {0} nu există. Nu s-a apelat Microsoft.Office.WebExtension.initialize(motiv).";
Strings.OfficeOM.L_OverwriteWorksheetData = "Operația de setare nu a reușit pentru că obiectul de date furnizat va suprascrie sau va schimba datele.";
Strings.OfficeOM.L_RowIndexOutOfRange = "Valoarea de index a rândului este în afara intervalului permis. Utilizați o valoare (0 sau mai mare) care este mai mică decât numărul de rânduri.";
Strings.OfficeOM.L_ColIndexOutOfRange = "Valoarea de index a coloanei este în afara intervalului permis. Utilizați o valoare (0 sau mai mare) care este mai mică decât numărul de coloane.";
Strings.OfficeOM.L_UnsupportedEnumeration = "Enumerare neacceptată";
Strings.OfficeOM.L_InvalidParameters = "Funcția {0} are parametri nevalizi.";
Strings.OfficeOM.L_SetDataParametersConflict = "Parametrii specificați sunt în conflict.";
Strings.OfficeOM.L_DataNotMatchCoercionType = "Tipul de obiect de date specificat nu este compatibil cu selecția curentă.";
Strings.OfficeOM.L_UnsupportedEnumerationMessage = "Enumerarea nu este acceptată în aplicația gazdă curentă.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidCoercion = "Tipul de coerciție nu este valid";
Strings.OfficeOM.L_NotSupportedEventType = "Tipul de eveniment {0} specificat nu este acceptat.";
Strings.OfficeOM.L_UnsupportedDataObject = "Tipul obiectului de date furnizat nu este acceptat.";
Strings.OfficeOM.L_GetDataIsTooLarge = "Setul de date solicitat este prea mare.";
Strings.OfficeOM.L_AppNameNotExist = "Nu există AppName pentru {0}.";
Strings.OfficeOM.L_AddBindingFromPromptDefaultText = "Vă rugăm să faceți o selecție.";
Strings.OfficeOM.L_MultipleNamedItemFound = "S-au găsit mai multe obiecte cu același nume.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidCellsValue = "Unul sau mai mulți dintre parametrii de celule au valori nepermise. Reverificați valorile și încercați din nou.";
Strings.OfficeOM.L_DataNotMatchBindingType = "Obiectul de date specificat nu este compatibil cu tipul de legare.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidFormatValue = "Unul sau mai mulți dintre parametrii de format au valori nepermise. Reverificați valorile și încercați din nou.";
Strings.OfficeOM.L_NotSupportedBindingType = "Tipul de legare {0} specificat nu este acceptat.";
Strings.OfficeOM.L_InitializeNotReady = "Office.js încă nu s-a încărcat complet. Încercați din nou mai târziu sau asigurați-vă că adăugați codul de inițializare în funcția Office.initialize.";
Strings.OfficeOM.L_ShuttingDown = "Operația nu a reușit pentru că datele de pe server nu sunt actuale.";
Strings.OfficeOM.L_OperationNotSupported = "Operație neacceptată.";
Strings.OfficeOM.L_DocumentReadOnly = "Operațiunea solicitată nu este permisă pe modul curent al documentului.";
Strings.OfficeOM.L_NamedItemNotFound = "Elementul denumit nu există.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidApiCallInContext = "Apel API nevalid în contextul curent.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidGetRows = "Rândurile specificate nu sunt valide.";
Strings.OfficeOM.L_SetDataIsTooLarge = "Obiectul de date specificat este prea mare.";
Strings.OfficeOM.L_DataWriteError = "Eroare de scriere a datelor";
Strings.OfficeOM.L_InvalidBindingOperation = "Operația de legare nu este validă";
Strings.OfficeOM.L_SpecifiedIdNotExist = "ID-ul specificat nu există.";
Strings.OfficeOM.L_FunctionCallFailed = "Apelul {0} la funcție nu a reușit, cod de eroare: {1}.";
Strings.OfficeOM.L_DataNotMatchBindingSize = "Obiectul de date furnizat nu corespunde dimensiunii selecției curente.";
Strings.OfficeOM.L_SaveSettingsError = "Eroare de salvare a setărilor";
Strings.OfficeOM.L_InvalidSetStartRowColumn = "Valorile startRow sau startColumn specificate nu sunt valide.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidFormat = "Eroare de format nevalid";
Strings.OfficeOM.L_BindingNotExist = "Legarea specificată nu există.";
Strings.OfficeOM.L_SettingNameNotExist = "Numele de setare specificat nu există.";
Strings.OfficeOM.L_EventHandlerAdditionFailed = "Nu s-a reușit adăugarea rutinei de tratare a evenimentului.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidAPICall = "Apel API nevalid";
Strings.OfficeOM.L_EventRegistrationError = "Eroare de înregistrare eveniment";
Strings.OfficeOM.L_ElementMissing = "Nu am putut formata celula de tabel pentru că lipsesc unele valori de parametri. Reverificați parametrii și încercați din nou.";
Strings.OfficeOM.L_NonUniformPartialSetNotSupported = "Parametrii de coordonate nu se pot utiliza cu tipul de coerciție tabel când tabelul conține celule îmbinate.";
Strings.OfficeOM.L_NavOutOfBound = "Operațiunea nu a reușit pentru că indexul este în afara intervalului.";
Strings.OfficeOM.L_RedundantCallbackSpecification = "Apelul invers nu poate fi specificat în lista de argumente și în obiectul opțional.";
Strings.OfficeOM.L_CustomXmlError = "Eroare XML particularizat.";
Strings.OfficeOM.L_SettingsAreStale = "Setările nu au putut fi salvate pentru că nu sunt actuale.";
Strings.OfficeOM.L_TooManyOptionalFunction = "mai multe funcții opționale în lista parametrilor";
Strings.OfficeOM.L_MissingRequiredArguments = "unele argumente necesare lipsesc";
Strings.OfficeOM.L_NonUniformPartialGetNotSupported = "Parametrii de coordonate nu se pot utiliza cu tipul de coerciție tabel când tabelul conține celule îmbinate.";
Strings.OfficeOM.L_HostError = "Eroare gazdă";
Strings.OfficeOM.L_OutOfRange = "În afara intervalului";
Strings.OfficeOM.L_InvalidSelectionForBindingType = "O legare nu poate fi creată cu selecția curentă și tipul de legare specificat.";
Strings.OfficeOM.L_TooManyOptionalObjects = "mai multe obiecte opționale în lista parametrilor";
Strings.OfficeOM.L_OperationNotSupportedOnMatrixData = "Conținutul selectat trebuie să fie într-un format de tabel. Formatați datele ca tabel și încercați din nou.";
Strings.OfficeOM.L_EventHandlerRemovalFailed = "Nu s-a reușit eliminarea rutinei de tratare a evenimentului.";
Strings.OfficeOM.L_BindingToMultipleSelection = "Selecțiile neadiacente nu sunt acceptate.";
Strings.OfficeOM.L_DataReadError = "Eroare de citire a datelor";
Strings.OfficeOM.L_InternalErrorDescription = "Eroare internă.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidDataFormat = "Formatul obiectului de date specificat nu este valid.";
Strings.OfficeOM.L_DataStale = "Date neactuale";
Strings.OfficeOM.L_GetSelectionNotSupported = "Selecția curentă nu este acceptată.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidTableOptionValue = "Unul sau mai mulți dintre parametrii tableOptions au valori nepermise. Reverificați valorile și încercați din nou.";
Strings.OfficeOM.L_PermissionDenied = "Permisiunea refuzată.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidDataObject = "Obiect de date nevalid";
Strings.OfficeOM.L_SelectionCannotBound = "Nu se poate face legarea la selecția curentă.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidColumnsForBinding = "Coloanele specificate nu sunt valide.";
Strings.OfficeOM.L_BadSelectorString = "Șirul care a trecut în selector este formatat necorespunzător sau nu este acceptat.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidGetRowColumnCounts = "Valorile rowCount sau columnCount specificate nu sunt valide.";
Strings.OfficeOM.L_OsfControlTypeNotSupported = "Tipul OsfControl nu este acceptat.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidValue = "Valoare nevalidă";
Strings.OfficeOM.L_DataNotMatchSelection = "Obiectul de date furnizat nu este compatibil cu forma sau dimensiunile selecției curente.";
Strings.OfficeOM.L_InternalError = "Eroare internă";
Strings.OfficeOM.L_NotSupported = "Funcția {0} nu este acceptată.";
Strings.OfficeOM.L_CustomXmlNodeNotFound = "Nodul specificat nu a fost găsit.";
Strings.OfficeOM.L_CoercionTypeNotMatchBinding = "Tipul de impunere specificat nu este compatibil cu acest tip de legare.";
Strings.OfficeOM.L_TooManyArguments = "prea multe argumente";
Strings.OfficeOM.L_OperationNotSupportedOnThisBindingType = "Operațiunea nu este acceptată în acest tip de legare.";
Strings.OfficeOM.L_InValidOptionalArgument = "argument opțional incorect";
Strings.OfficeOM.L_FileTypeNotSupported = "Tipul de fișier specificat nu este acceptat.";
Strings.OfficeOM.L_GetDataParametersConflict = "Parametrii specificați sunt în conflict.";
Strings.OfficeOM.L_CallbackNotAFunction = "Apelul invers trebuie să fie de tipul funcție, a fost de tipul {0}."