Office 365: Bind and manipulate data in a SharePoint Access app

This project shows how to create an app for Office that binds to an Access table in a SharePoint Access app.

C# (3.9 MB)
 
 
 
 
 
5 Star
(1)
1,031 times
Add to favorites
7/18/2014
E-mail Twitter del.icio.us Digg Facebook

Solution explorer

C#

Type.registerNamespace("_u");
_u.ExtensibilityStrings = function()
{
};
_u.ExtensibilityStrings.registerClass("_u.ExtensibilityStrings");
_u.ExtensibilityStrings.l_DeleteAttachmentDoesNotExist_Text = "Příloha se nedá odstranit, protože se nenašla příloha s indexem přílohy.";
_u.ExtensibilityStrings.l_EwsRequestOversized_Text = "Požadavek nesmí být větší než 1 MB. Upravte svou žádost Webových služeb Exchange (EWS).";
_u.ExtensibilityStrings.l_ElevatedPermissionNeededForMethod_Text = "Je potřeba, aby zvýšené oprávnění volalo metodu: {0}.";
_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentErrorName_Text = "Chyba přílohy";
_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidEventDates_Text = "Koncové datum předchází počátečnímu datu.";
_u.ExtensibilityStrings.l_DisplayNameTooLong_Text = "Minimálně jeden ze zadaných zobrazovaných názvů je moc dlouhý.";
_u.ExtensibilityStrings.l_NumberOfRecipientsExceeded_Text = "Celkový počet příjemců v poli nesmí přesáhnout {0}.";
_u.ExtensibilityStrings.l_HtmlSanitizationFailure_Text = "Sanitace HTML se nepovedla.";
_u.ExtensibilityStrings.l_DataWriteErrorName_Text = "Chyba zápisu dat";
_u.ExtensibilityStrings.l_ElevatedPermissionNeeded_Text = "Pro přístup k chráněným členům rozhraní JavaScript API pro Office je potřeba zvýšené oprávnění. ";
_u.ExtensibilityStrings.l_ExceededMaxNumberOfAttachments_Text = "Přílohy se nedají přidat, protože zpráva už má maximální možný počet příloh.";
_u.ExtensibilityStrings.l_InternalProtocolError_Text = "Vnitřní chyba protokolu: {0}.";
_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentDeletedBeforeUploadCompletes_Text = "Před dokončením nahrávání uživatel odebral přílohu.";
_u.ExtensibilityStrings.l_OffsetNotfound_Text = "Hodnotu offset této časové známky není možné najít.";
_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentExceededSize_Text = "Příloha se nedá přidat, protože je moc velká.";
_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidEndTime_Text = "Čas ukončení nesmí předcházet času zahájení.";
_u.ExtensibilityStrings.l_ParametersNotAsExpected_Text = "Uvedené parametry neodpovídají očekávanému formátu.";
_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentUploadGeneralFailure_Text = "Příloha se nedá přidat k položce.";
_u.ExtensibilityStrings.l_NoValidRecipientsProvided_Text = "Nebyli uvedení žádní příjemci.";
_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidAttachmentId_Text = "ID přílohy není platné.";
_u.ExtensibilityStrings.l_CannotAddAttachmentBeforeUpgrade_Text = "Přílohy se nedají přidat, když se ze serveru načítá celá odpověď nebo předání dál.";
_u.ExtensibilityStrings.l_EmailAddressTooLong_Text = "Minimálně jedna ze zadaných e-mailových adres je moc dlouhá.";
_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidAttachmentPath_Text = "Cesta k příloze není platná.";
_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentDeleteGeneralFailure_Text = "Příloha se nedá odstranit z položky.";
_u.ExtensibilityStrings.l_InternalFormatError_Text = "Došlo k chybě vnitřního formátu.";
_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidDate_Text = "Nebylo zadané platné datum.";
_u.ExtensibilityStrings.l_CursorPositionChanged_Text = "Při vkládání dat uživatel změnil pozici kurzoru."