Office 365: Bind and manipulate data in a SharePoint Access app

This project shows how to create an app for Office that binds to an Access table in a SharePoint Access app.

C# (3.9 MB)
 
 
 
 
 
5 Star
(1)
1,026 times
Add to favorites
7/18/2014
E-mail Twitter del.icio.us Digg Facebook

Solution explorer

C#

Type.registerNamespace("Strings");
Strings.OfficeOM = function()
{
};
Strings.OfficeOM.registerClass("Strings.OfficeOM");
Strings.OfficeOM.L_InvalidNamedItemForBindingType = "Navedeni tip povezivanja nije kompatibilan sa navedenom imenovanom stavkom.";
Strings.OfficeOM.L_EventHandlerNotExist = "Navedeni tip događaja nije podržan na ovom objektu.";
Strings.OfficeOM.L_UnknownBindingType = "Tip povezivanja nije podržan.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidNode = "Nevažeći čvor";
Strings.OfficeOM.L_NotImplemented = "Funkcija {0} nije primenjena.";
Strings.OfficeOM.L_NoCapability = "Nemate dovoljno dozvola za ovu radnju.";
Strings.OfficeOM.L_SettingsCannotSave = "Nije bilo moguće sačuvati postavke.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidBinding = "Nevažeće povezivanje";
Strings.OfficeOM.L_InvalidSetColumns = "Navedene kolone su nevažeće.";
Strings.OfficeOM.L_BindingCreationError = "Greška u stvaranju povezivanja";
Strings.OfficeOM.L_FormatValueOutOfRange = "Vrednost je izvan dozvoljenog opsega.";
Strings.OfficeOM.L_SelectionNotSupportCoercionType = "Trenutna selekcija nije kompatibilna sa navedenim tipom promene.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidBindingError = "Greška nevažećeg povezivanja";
Strings.OfficeOM.L_InvalidGetStartRowColumn = "Navedene vrednosti za početni red ili početnu kolonu nisu važeće.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidSetRows = "Navedeni redovi su nevažeći.";
Strings.OfficeOM.L_CannotWriteToSelection = "Upisivanje u trenutnu selekciju nije moguće.";
Strings.OfficeOM.L_MissingParameter = "Parametar nedostaje";
Strings.OfficeOM.L_IndexOutOfRange = "Indeks je izvan opsega.";
Strings.OfficeOM.L_SettingsStaleError = "Greška usled zastarelih postavki";
Strings.OfficeOM.L_CannotNavigateTo = "Objekat se nalazi na lokaciji na kojoj navigacija nije podržana.";
Strings.OfficeOM.L_ReadSettingsError = "Greška u postavkama čitanja";
Strings.OfficeOM.L_InvalidGetColumns = "Navedene kolone su nevažeće.";
Strings.OfficeOM.L_CoercionTypeNotSupported = "Navedeni tip promene nije podržan.";
Strings.OfficeOM.L_AppNotExistInitializeNotCalled = "Aplikacija {0} ne postoji. Microsoft.Office.WebExtension.initialize(razlog) nije pozvan.";
Strings.OfficeOM.L_OverwriteWorksheetData = "Operacija postavljanja nije uspela zato što će navedeni objekat podataka zameniti ili premestiti podatke.";
Strings.OfficeOM.L_RowIndexOutOfRange = "Vrednost indeksa reda je izvan dozvoljenog opsega. Koristite vrednost (0 ili veću) koja je manja od broja redova.";
Strings.OfficeOM.L_ColIndexOutOfRange = "Vrednost indeksa kolone je izvan dozvoljenog opsega. Koristite vrednost (0 ili veću) koja je manja od broja kolona.";
Strings.OfficeOM.L_UnsupportedEnumeration = "Nepodržano nabrajanje";
Strings.OfficeOM.L_InvalidParameters = "Funkcija {0} ima nevažeće parametre.";
Strings.OfficeOM.L_SetDataParametersConflict = "Navedeni parametri su neusaglašeni.";
Strings.OfficeOM.L_DataNotMatchCoercionType = "Tip navedenog objekta podataka nije kompatibilan sa trenutnom selekcijom.";
Strings.OfficeOM.L_UnsupportedEnumerationMessage = "Nabrajanje nije podržano u trenutnoj aplikaciji hosta.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidCoercion = "Nevažeći tip promene";
Strings.OfficeOM.L_NotSupportedEventType = "Navedeni tip događaja {0} nije podržan.";
Strings.OfficeOM.L_UnsupportedDataObject = "Navedeni tip objekta podataka nije podržan.";
Strings.OfficeOM.L_GetDataIsTooLarge = "Zahtevani skup podataka je prevelik.";
Strings.OfficeOM.L_AppNameNotExist = "AppName za {0} ne postoji.";
Strings.OfficeOM.L_AddBindingFromPromptDefaultText = "Napravite selekciju.";
Strings.OfficeOM.L_MultipleNamedItemFound = "Pronađeno je više objekata sa istim imenom.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidCellsValue = "Neki parametri ćelije imaju vrednosti koje nisu dozvoljene. Proverite vrednosti još jednom i probajte ponovo.";
Strings.OfficeOM.L_DataNotMatchBindingType = "Navedeni objekat podataka nije kompatibilan sa tipom povezivanja.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidFormatValue = "Neki parametri formata imaju vrednosti koje nisu dozvoljene. Proverite vrednosti još jednom i probajte ponovo.";
Strings.OfficeOM.L_NotSupportedBindingType = "Navedeni tip povezivanja {0} nije podržan.";
Strings.OfficeOM.L_InitializeNotReady = "Office.js još uvek nije potpuno učitan. Pokušajte ponovo kasnije ili postarajte se da dodate vaš kôd za pokretanje na vaš Office.initialize function.";
Strings.OfficeOM.L_ShuttingDown = "Operacija nije uspela zato što podaci na serveru nisu u toku.";
Strings.OfficeOM.L_OperationNotSupported = "Operacija nije podržana.";
Strings.OfficeOM.L_DocumentReadOnly = "Zahtevana operacija nije dozvoljena u trenutnom režimu dokumenta.";
Strings.OfficeOM.L_NamedItemNotFound = "Imenovana stavka ne postoji.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidApiCallInContext = "Nevažeći API poziv u trenutnom kontekstu.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidGetRows = "Navedeni redovi su nevažeći.";
Strings.OfficeOM.L_SetDataIsTooLarge = "Navedeni objekat podataka je prevelik.";
Strings.OfficeOM.L_DataWriteError = "Greška u pisanju podataka";
Strings.OfficeOM.L_InvalidBindingOperation = "Operacija nevažećeg povezivanja";
Strings.OfficeOM.L_SpecifiedIdNotExist = "Navedeni ID ne postoji.";
Strings.OfficeOM.L_FunctionCallFailed = "Poziv funkcije {0} nije uspeo, kod greške: {1}.";
Strings.OfficeOM.L_DataNotMatchBindingSize = "Navedeni objekat podataka ne podudara se sa veličinom trenutne selekcije.";
Strings.OfficeOM.L_SaveSettingsError = "Greška pri čuvanju postavki";
Strings.OfficeOM.L_InvalidSetStartRowColumn = "Navedene vrednosti za početni red ili početnu kolonu nisu važeće.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidFormat = "Greška nevažećeg formata";
Strings.OfficeOM.L_BindingNotExist = "Navedeno povezivanje ne postoji.";
Strings.OfficeOM.L_SettingNameNotExist = "Navedeno ime postavke ne postoji.";
Strings.OfficeOM.L_EventHandlerAdditionFailed = "Dodavanje rukovaoca događajem nije uspelo.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidAPICall = "Nevažeći API poziv";
Strings.OfficeOM.L_EventRegistrationError = "Greška pri registraciji događaja";
Strings.OfficeOM.L_ElementMissing = "Nismo mogli da oblikujemo ćeliju tabele zato što nedostaju neke vrednosti parametara. Proverite parametre još jednom i probajte ponovo.";
Strings.OfficeOM.L_NonUniformPartialSetNotSupported = "Nije moguće koristiti parametre za koordinaciju sa tabelom tipa promene kada tabela sadrži objedinjene ćelije.";
Strings.OfficeOM.L_NavOutOfBound = "Operacija nije uspela zato što je indeks van opsega.";
Strings.OfficeOM.L_RedundantCallbackSpecification = "Povratni poziv ne može biti naveden i u listi argumenata i u opcionalnom objektu.";
Strings.OfficeOM.L_CustomXmlError = "Greška u prilagođenim XML.";
Strings.OfficeOM.L_SettingsAreStale = "Nije bilo moguće sačuvati postavke jer nisu u toku.";
Strings.OfficeOM.L_TooManyOptionalFunction = "višestruke opcionalne funkcije na listi parametara";
Strings.OfficeOM.L_MissingRequiredArguments = "nedostaju neki neophodni argumenti";
Strings.OfficeOM.L_NonUniformPartialGetNotSupported = "Nije moguće koristiti parametre za koordinaciju sa tabelom tipa promene kada tabela sadrži objedinjene ćelije.";
Strings.OfficeOM.L_HostError = "Greška hosta";
Strings.OfficeOM.L_OutOfRange = "Izvan opsega";
Strings.OfficeOM.L_InvalidSelectionForBindingType = "Nije moguće kreirati povezivanje sa trenutnom selekcijom i navedenim tipom povezivanja.";
Strings.OfficeOM.L_TooManyOptionalObjects = "višestruki opcionalni objekti na listi parametara";
Strings.OfficeOM.L_OperationNotSupportedOnMatrixData = "Potrebo je da izabrani sadržaj bude u formatu tabele. Oblikujte podatke u vidu tabele i probajte ponovo.";
Strings.OfficeOM.L_EventHandlerRemovalFailed = "Uklanjanje rukovaoca događajem nije uspelo.";
Strings.OfficeOM.L_BindingToMultipleSelection = "Nekontinuirane selekcije nisu podržane.";
Strings.OfficeOM.L_DataReadError = "Greška u čitanju podataka";
Strings.OfficeOM.L_InternalErrorDescription = "Došlo je do unutrašnje greške.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidDataFormat = "Format navedenog objekta podataka nije važeći.";
Strings.OfficeOM.L_DataStale = "Podaci nisu u toku";
Strings.OfficeOM.L_GetSelectionNotSupported = "Trenutna selekcija nije podržana.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidTableOptionValue = "Neki tableOptions parametri imaju vrednosti koje nisu dozvoljene. Proverite vrednosti još jednom i probajte ponovo.";
Strings.OfficeOM.L_PermissionDenied = "Dozvola je odbijena";
Strings.OfficeOM.L_InvalidDataObject = "Nevažeći objekat podataka";
Strings.OfficeOM.L_SelectionCannotBound = "Nije moguće izvršiti povezivanje sa trenutnom selekcijom.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidColumnsForBinding = "Navedene kolone su nevažeće.";
Strings.OfficeOM.L_BadSelectorString = "Niska koja je prosleđena u birač nije u ispravnom formatu ili nije podržan.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidGetRowColumnCounts = "Navedene vrednosti za broj redova ili broj kolona nisu važeće.";
Strings.OfficeOM.L_OsfControlTypeNotSupported = "OsfControl tip nije podržan.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidValue = "Nevažeća vrednost";
Strings.OfficeOM.L_DataNotMatchSelection = "Navedeni objekat podataka nije kompatibilan sa oblikom ili dimenzijama trenutne selekcije.";
Strings.OfficeOM.L_InternalError = "Unutrašnja greška";
Strings.OfficeOM.L_NotSupported = "Funkcija {0} nije podržana.";
Strings.OfficeOM.L_CustomXmlNodeNotFound = "Nije pronađen navedeni čvor.";
Strings.OfficeOM.L_CoercionTypeNotMatchBinding = "Navedeni tip promene nije kompatibilan sa ovim tipom povezivanja.";
Strings.OfficeOM.L_TooManyArguments = "previše argumenata";
Strings.OfficeOM.L_OperationNotSupportedOnThisBindingType = "Operacija nije podržana na ovom tipu povezivanja.";
Strings.OfficeOM.L_InValidOptionalArgument = "nevažeći opcionalni argument";
Strings.OfficeOM.L_FileTypeNotSupported = "Navedeni tip datoteke nije podržan.";
Strings.OfficeOM.L_GetDataParametersConflict = "Navedeni parametri su neusaglašeni.";
Strings.OfficeOM.L_CallbackNotAFunction = "Povratni poziv mora biti funkcija tipa, bila je tipa {0}."