Office 365: Bind and manipulate data in a SharePoint Access app

This project shows how to create an app for Office that binds to an Access table in a SharePoint Access app.

C# (3.9 MB)
 
 
 
 
 
5 Star
(1)
1,026 times
Add to favorites
7/18/2014
E-mail Twitter del.icio.us Digg Facebook

Solution explorer

C#
Type.registerNamespace("_u");_u.ExtensibilityStrings=function(){};_u.ExtensibilityStrings.registerClass("_u.ExtensibilityStrings");_u.ExtensibilityStrings.l_DeleteAttachmentDoesNotExist_Text="Priedo panaikinti negalima, nes neįmanoma rasti priedo su priedų indeksu.";_u.ExtensibilityStrings.l_EwsRequestOversized_Text="Užklausa viršija 1 MB dydžio limitą. Modifikuokite EWS užklausą.";_u.ExtensibilityStrings.l_ElevatedPermissionNeededForMethod_Text="Norint iškviesti metodą, būtinos didesnės teisės: {0}.";_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentErrorName_Text="Priedo klaida";_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidEventDates_Text="Pabaigos data yra ankstesnė nei pradžios data.";_u.ExtensibilityStrings.l_DisplayNameTooLong_Text="Vienas ar keli pateikti rodomi vardai yra per ilgi.";_u.ExtensibilityStrings.l_NumberOfRecipientsExceeded_Text="Bendras gavėjų skaičius lauke negali viršyti {0}.";_u.ExtensibilityStrings.l_HtmlSanitizationFailure_Text="HTML valymas nepavyko.";_u.ExtensibilityStrings.l_DataWriteErrorName_Text="Duomenų rašymo klaida";_u.ExtensibilityStrings.l_ElevatedPermissionNeeded_Text="Norint pasiekti apsaugotus „Office“ skirtos „JavaScript“ API narius, būtinos didesnės teisės.";_u.ExtensibilityStrings.l_ExceededMaxNumberOfAttachments_Text="Priedų negalima įtraukti, nes laiškas jau turi maksimalų priedų skaičių";_u.ExtensibilityStrings.l_InternalProtocolError_Text="Vidinė protokolo klaida: '{0}'.";_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentDeletedBeforeUploadCompletes_Text="Vartotojas pašalino priedą nepasibaigus nusiuntimui.";_u.ExtensibilityStrings.l_OffsetNotfound_Text="Nepavyko rasti šios laiko žymės poslinkio.";_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentExceededSize_Text="Priedo įtraukti negalima, nes jis per didelis.";_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidEndTime_Text="Pabaigos laikas negali būti prieš pradžios laiką.";_u.ExtensibilityStrings.l_ParametersNotAsExpected_Text="Nurodyti parametrai neatitinka numatyto formato.";_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentUploadGeneralFailure_Text="Priedo negalima įtraukti į elementą.";_u.ExtensibilityStrings.l_NoValidRecipientsProvided_Text="Nepateikta tinkamų gavėjų.";_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidAttachmentId_Text="Priedo ID buvo neleistinas.";_u.ExtensibilityStrings.l_CannotAddAttachmentBeforeUpgrade_Text="Priedų negalima įtraukti, kol iš serverio gaunami visi atsakomi arba persiunčiami laiškai.";_u.ExtensibilityStrings.l_EmailAddressTooLong_Text="Vienas ar keli pateikti el. pašto adresai yra per ilgi.";_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidAttachmentPath_Text="Priedo kelias buvo neleistinas.";_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentDeleteGeneralFailure_Text="Priedo negalima panaikinti iš elemento.";_u.ExtensibilityStrings.l_InternalFormatError_Text="Įvyko vidinio formato klaida.";_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidDate_Text="Įvestis nėra paverčiama tinkama data.";_u.ExtensibilityStrings.l_CursorPositionChanged_Text="Vartotojas pakeitė žymiklio padėtį, kol duomenys buvo įtraukiami."