Office 365: Bind and manipulate data in a SharePoint Access app

This project shows how to create an app for Office that binds to an Access table in a SharePoint Access app.

C# (3.9 MB)
 
 
 
 
 
5 Star
(1)
1,031 times
Add to favorites
7/18/2014
E-mail Twitter del.icio.us Digg Facebook

Solution explorer

C#
Type.registerNamespace("_u");_u.ExtensibilityStrings=function(){};_u.ExtensibilityStrings.registerClass("_u.ExtensibilityStrings");_u.ExtensibilityStrings.l_DeleteAttachmentDoesNotExist_Text="Den vedhæftede fil kan ikke slettes, fordi den vedhæftede fil ikke kan findes med indekset for den vedhæftede fil.";_u.ExtensibilityStrings.l_EwsRequestOversized_Text="Forespørgslen overskrider grænsen på 1 MB. Rediger EWS-anmodningen.";_u.ExtensibilityStrings.l_ElevatedPermissionNeededForMethod_Text="Der kræves administratorrettigheder for at kalde metoden: '{0}'.";_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentErrorName_Text="Fejl ved vedhæftet fil";_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidEventDates_Text="Slutdatoen ligger før startdatoen.";_u.ExtensibilityStrings.l_DisplayNameTooLong_Text="Et eller flere af de viste navne , der er angivet, er for langt.";_u.ExtensibilityStrings.l_NumberOfRecipientsExceeded_Text="Det samlede antal modtagere i feltet må ikke overskride {0}.";_u.ExtensibilityStrings.l_HtmlSanitizationFailure_Text="HTML-santizationen mislykkedes.";_u.ExtensibilityStrings.l_DataWriteErrorName_Text="Fejl i skrivning af data";_u.ExtensibilityStrings.l_ElevatedPermissionNeeded_Text="Der kræves administratorrettigheder for at få adgang til beskyttede medlemmer af JavaScript-API'en til Office.";_u.ExtensibilityStrings.l_ExceededMaxNumberOfAttachments_Text="Vedhæftede filer kan ikke tilføjes, fordi meddelelsen har allerede det maksimale antal vedhæftede filer";_u.ExtensibilityStrings.l_InternalProtocolError_Text="Intern protokolfejl: '{0}'.";_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentDeletedBeforeUploadCompletes_Text="Brugeren fjernede den vedhæftede fil, før overførslen er fuldført.";_u.ExtensibilityStrings.l_OffsetNotfound_Text="Der blev ikke fundet en forskydning for dette tidsstempel.";_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentExceededSize_Text="Den vedhæftede fil kan ikke tilføjes, fordi den er for stor.";_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidEndTime_Text="Sluttidspunktet kan ikke være før starttidspunktet.";_u.ExtensibilityStrings.l_ParametersNotAsExpected_Text="De angivne parametre svarer ikke til det forventede format.";_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentUploadGeneralFailure_Text="Den vedhæftede fil kan ikke føjes til elementet.";_u.ExtensibilityStrings.l_NoValidRecipientsProvided_Text="Der blev ikke angivet nogen gyldige modtagere.";_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidAttachmentId_Text="Den vedhæftede fils id var ugyldigt.";_u.ExtensibilityStrings.l_CannotAddAttachmentBeforeUpgrade_Text="Vedhæftede filer kan ikke tilføjes, mens det fulde svar eller videresendelsen hentes fra serveren.";_u.ExtensibilityStrings.l_EmailAddressTooLong_Text="En eller flere af de angivne mailadresser er for lang.";_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidAttachmentPath_Text="Stien for den vedhæftede fil var ugyldig.";_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentDeleteGeneralFailure_Text="Den vedhæftede fil kan ikke slettes fra elementet.";_u.ExtensibilityStrings.l_InternalFormatError_Text="Der opstod en intern formatfejl.";_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidDate_Text="Inputtet fortolkes ikke som en gyldig dato.";_u.ExtensibilityStrings.l_CursorPositionChanged_Text="Brugeren ændrede placering af markøren, mens data blev indsat."