Office 365: Bind and manipulate data in a SharePoint Access app

This project shows how to create an app for Office that binds to an Access table in a SharePoint Access app.

C# (3.9 MB)
 
 
 
 
 
5 Star
(1)
1,026 times
Add to favorites
7/18/2014
E-mail Twitter del.icio.us Digg Facebook

Solution explorer

C#
Type.registerNamespace("Strings");Strings.OfficeOM=function(){};Strings.OfficeOM.registerClass("Strings.OfficeOM");Strings.OfficeOM.L_InvalidNamedItemForBindingType="Navedena vrsta vpenjanja ni združljiva s podanim imenovanim elementom.";Strings.OfficeOM.L_EventHandlerNotExist="Navedena vrsta dogodka ni podprta za ta predmet.";Strings.OfficeOM.L_UnknownBindingType="Vrsta vpenjanja ni podprta.";Strings.OfficeOM.L_InvalidNode="Neveljavno vozlišče";Strings.OfficeOM.L_NotImplemented="Funkcija {0} ni izvedena.";Strings.OfficeOM.L_NoCapability="Nimate ustreznih dovoljenj za izvedbo tega dejanja.";Strings.OfficeOM.L_SettingsCannotSave="Nastavitev ni bilo mogoče shraniti.";Strings.OfficeOM.L_InvalidBinding="Neveljavna vezava";Strings.OfficeOM.L_InvalidSetColumns="Navedeni stolpci niso veljavni.";Strings.OfficeOM.L_BindingCreationError="Napaka pri ustvarjanju vezave";Strings.OfficeOM.L_FormatValueOutOfRange="Vrednost je zunaj dovoljenega obsega.";Strings.OfficeOM.L_SelectionNotSupportCoercionType="Trenutna izbira ni združljiva z navedeno vrsto prisile.";Strings.OfficeOM.L_InvalidBindingError="Napaka neveljavne vezave";Strings.OfficeOM.L_InvalidGetStartRowColumn="Navedeni vrednosti »startRow« ali »startColumn« nista veljavni.";Strings.OfficeOM.L_InvalidSetRows="Navedene vrstice niso veljavne.";Strings.OfficeOM.L_CannotWriteToSelection="V trenutno izbiro ni mogoče pisati.";Strings.OfficeOM.L_MissingParameter="Manjkajoči parameter";Strings.OfficeOM.L_IndexOutOfRange="Indeks je zunaj obsega.";Strings.OfficeOM.L_SettingsStaleError="Napaka zaradi zastarelih nastavitev";Strings.OfficeOM.L_CannotNavigateTo="Predmet je na mestu, kjer krmarjenje ni podprto.";Strings.OfficeOM.L_ReadSettingsError="Napaka pri branju nastavitev";Strings.OfficeOM.L_InvalidGetColumns="Navedeni stolpci niso veljavni.";Strings.OfficeOM.L_CoercionTypeNotSupported="Navedena vrsta prisile ni podprta.";Strings.OfficeOM.L_AppNotExistInitializeNotCalled="Program {0} ne obstaja. Microsoft.Office.WebExtension.Inicializiraj(razlog) ni bil klican.";Strings.OfficeOM.L_OverwriteWorksheetData="Nastavljena operacija ni uspela, ker bo posredovani podatkovni predmet prepisal ali premaknil podatke.";Strings.OfficeOM.L_RowIndexOutOfRange="Vrednost indeksa vrstice je zunaj dovoljenega obsega. Uporabite vrednost (0 ali večjo), ki je manjša od števila vrstic.";Strings.OfficeOM.L_ColIndexOutOfRange="Vrednost indeksa stolpca je zunaj dovoljenega obsega. Uporabite vrednost (0 ali večjo), ki je manjša od števila stolpcev.";Strings.OfficeOM.L_UnsupportedEnumeration="Nepodprto naštevanje";Strings.OfficeOM.L_InvalidParameters="Parametri funkcije {0} so neveljavni.";Strings.OfficeOM.L_SetDataParametersConflict="Navedeni parametri so v sporu.";Strings.OfficeOM.L_DataNotMatchCoercionType="Vrsta navedenega podatkovnega predmeta ni združljiva s trenutno izbiro.";Strings.OfficeOM.L_UnsupportedEnumerationMessage="Oštevilčenje ni podprto v trenutnem gostiteljskem programu.";Strings.OfficeOM.L_InvalidCoercion="Neveljavna vrsta pretvorbe";Strings.OfficeOM.L_NotSupportedEventType="Navedena vrsta dogodka {0} ni podprta. ";Strings.OfficeOM.L_UnsupportedDataObject="Posredovana vrsta podatkovnega predmeta ni podprta.";Strings.OfficeOM.L_GetDataIsTooLarge="Zahtevani nabor podatkov je prevelik.";Strings.OfficeOM.L_AppNameNotExist="Ime_programa za {0} ne obstaja.";Strings.OfficeOM.L_AddBindingFromPromptDefaultText="Izberite želeno možnost.";Strings.OfficeOM.L_MultipleNamedItemFound="Najdenih je bilo več predmetov z istim imenom.";Strings.OfficeOM.L_InvalidCellsValue="V enem parametru ali več parametrih »cells« so vrednosti, ki niso dovoljene. Znova preverite vrednosti in poskusite znova.";Strings.OfficeOM.L_DataNotMatchBindingType="Navedeni podatkovni predmet ni združljiv z vrsto vpenjanja.";Strings.OfficeOM.L_InvalidFormatValue="V enem parametru ali več parametrih »format« so vrednosti, ki niso dovoljene. Znova preverite vrednosti in poskusite znova.";Strings.OfficeOM.L_NotSupportedBindingType="Navedena vrsta vezave {0} ni podprta. ";Strings.OfficeOM.L_InitializeNotReady="Office.js se še ni v celoti naložil. Poskusite znova kasneje ali dodajte svojo inicializacijsko kodo funkciji »Office.initialize«.";Strings.OfficeOM.L_ShuttingDown="Postopek ni uspel, ker podatki v strežniku niso ažurni.";Strings.OfficeOM.L_OperationNotSupported="Postopek ni podprt.";Strings.OfficeOM.L_DocumentReadOnly="Zahtevan postopek ni dovoljen v trenutnem načinu dokumenta.";Strings.OfficeOM.L_NamedItemNotFound="Imenovani element ne obstaja.";Strings.OfficeOM.L_InvalidApiCallInContext="Neveljaven klic API v trenutnem kontekstu.";Strings.OfficeOM.L_InvalidGetRows="Navedene vrstice niso veljavne.";Strings.OfficeOM.L_SetDataIsTooLarge="Navedeni podatkovni predmet je prevelik.";Strings.OfficeOM.L_DataWriteError="Napaka pri pisanju podatkov";Strings.OfficeOM.L_InvalidBindingOperation="Neveljaven postopek vezave.";Strings.OfficeOM.L_SpecifiedIdNotExist="Navedeni ID ne obstaja.";Strings.OfficeOM.L_FunctionCallFailed="Klic funkcije {0} ni uspel, koda napake: {1}.";Strings.OfficeOM.L_DataNotMatchBindingSize="Posredovani podatkovni predmet se ne ujema z velikostjo trenutne izbire.";Strings.OfficeOM.L_SaveSettingsError="Napaka pri shranjevanju nastavitev";Strings.OfficeOM.L_InvalidSetStartRowColumn="Navedeni vrednosti »startRow« ali »startColumn« nista veljavni.";Strings.OfficeOM.L_InvalidFormat="Neveljavna napaka pri oblikovanju";Strings.OfficeOM.L_BindingNotExist="Navedena vrsta vezave ne obstaja.";Strings.OfficeOM.L_SettingNameNotExist="Navedeno ime nastavitve ne obstaja.";Strings.OfficeOM.L_EventHandlerAdditionFailed="Rutine za obravnavo dogodkov ni bilo mogoče dodati.";Strings.OfficeOM.L_InvalidAPICall="Neveljaven klic API";Strings.OfficeOM.L_EventRegistrationError="Napaka pri prijavi na dogodek";Strings.OfficeOM.L_ElementMissing="Celice tabele ni mogoče oblikovati, ker manjkajo nekatere vrednosti parametrov. Znova preverite parametre in poskusite znova.";Strings.OfficeOM.L_NonUniformPartialSetNotSupported="Koordinatnih parametrov ni mogoče uporabiti s pretvorbeno tabelo, ko tabela vsebuje spojene celice.";Strings.OfficeOM.L_NavOutOfBound="Postopek ni uspel, ker je kazalo zunaj obsega.";Strings.OfficeOM.L_RedundantCallbackSpecification="Povratnega klica ni mogoče navesti hkrati v seznamu argumentov in v izbirnem predmetu.";Strings.OfficeOM.L_CustomXmlError="Napaka XML po meri.";Strings.OfficeOM.L_SettingsAreStale="Nastavitev ni mogoče shraniti, ker niso ažurne.";Strings.OfficeOM.L_TooManyOptionalFunction="na seznamu parametrov je več izbirnih funkcij";Strings.OfficeOM.L_MissingRequiredArguments="Manjka nekaj zahtevanih argumentov";Strings.OfficeOM.L_NonUniformPartialGetNotSupported="Koordinatnih parametrov ni mogoče uporabiti s pretvorbeno tabelo, ko tabela vsebuje spojene celice.";Strings.OfficeOM.L_HostError="Napaka gostitelja";Strings.OfficeOM.L_OutOfRange="Zunaj obsega";Strings.OfficeOM.L_InvalidSelectionForBindingType="Vezi ni mogoče ustvariti s trenutno izbiro in z navedeno vrsto vezave.";Strings.OfficeOM.L_TooManyOptionalObjects="na seznamu parametrov je več izbirnih predmetov";Strings.OfficeOM.L_OperationNotSupportedOnMatrixData="Izbrana vsebina mora biti v obliki tabele. Oblikujte podatke v obliki tabele in poskusite znova.";Strings.OfficeOM.L_EventHandlerRemovalFailed="Rutine za obravnavo dogodkov ni bilo mogoče odstraniti.";Strings.OfficeOM.L_BindingToMultipleSelection="Nestični izbori niso podprti.";Strings.OfficeOM.L_DataReadError="Napaka pri branju podatkov";Strings.OfficeOM.L_InternalErrorDescription="Prišlo je do notranje napake.";Strings.OfficeOM.L_InvalidDataFormat="Oblika navedenega podatkovnega predmeta je neveljavna.";Strings.OfficeOM.L_DataStale="Podatki niso ažurni";Strings.OfficeOM.L_GetSelectionNotSupported="Trenutna izbira ni podprta.";Strings.OfficeOM.L_InvalidTableOptionValue="V enem parametru ali več parametrih »tableOptions« so vrednosti, ki niso dovoljene. Znova preverite vrednosti in poskusite znova.";Strings.OfficeOM.L_PermissionDenied="Dovoljenje je zavrnjeno";Strings.OfficeOM.L_InvalidDataObject="Neveljaven podatkovni predmet";Strings.OfficeOM.L_SelectionCannotBound="Na trenutno izbiro ni mogoče vezati.";Strings.OfficeOM.L_InvalidColumnsForBinding="Navedeni stolpci niso veljavni.";Strings.OfficeOM.L_BadSelectorString="Niz, posredovan v izbirnik, ni pravilno oblikovana ali pa ni podprt.";Strings.OfficeOM.L_InvalidGetRowColumnCounts="Navedeni vrednosti »rowCount« ali »columnCount« nista veljavni.";Strings.OfficeOM.L_OsfControlTypeNotSupported="Vrsta »OsfControl« ni podprta.";Strings.OfficeOM.L_InvalidValue="Neveljavna vrednost";Strings.OfficeOM.L_DataNotMatchSelection="Posredovani podatkovni predmet ni združljiv z obliko ali dimenzijami trenutne izbire.";Strings.OfficeOM.L_InternalError="Notranja napaka";Strings.OfficeOM.L_NotSupported="Funkcija {0} ni podprta.";Strings.OfficeOM.L_CustomXmlNodeNotFound="Navedenega vozlišča ni bilo mogoče najti.";Strings.OfficeOM.L_CoercionTypeNotMatchBinding="Navedena vrsta prisile ni združljiva s to vrsto vpenjanja.";Strings.OfficeOM.L_TooManyArguments="preveč argumentov";Strings.OfficeOM.L_OperationNotSupportedOnThisBindingType="Postopek ni podprt v tej vrsti vezave.";Strings.OfficeOM.L_InValidOptionalArgument="neveljaven izbirni argument";Strings.OfficeOM.L_FileTypeNotSupported="Navedena vrsta datoteke ni podprta.";Strings.OfficeOM.L_GetDataParametersConflict="Navedeni parametri so v sporu.";Strings.OfficeOM.L_CallbackNotAFunction="Povratni klic mora biti vrste funkcija. Bil je vrste {0}."