Office 365: Bind and manipulate data in a SharePoint Access app

This project shows how to create an app for Office that binds to an Access table in a SharePoint Access app.

C# (3.9 MB)
 
 
 
 
 
5 Star
(1)
1,031 times
Add to favorites
7/18/2014
E-mail Twitter del.icio.us Digg Facebook

Solution explorer

C#
Type.registerNamespace("_u");_u.ExtensibilityStrings=function(){};_u.ExtensibilityStrings.registerClass("_u.ExtensibilityStrings");_u.ExtensibilityStrings.l_DeleteAttachmentDoesNotExist_Text="Ek dizini bulunamadığı için ek silinemiyor.";_u.ExtensibilityStrings.l_EwsRequestOversized_Text="İstek, 1 MB'lık boyut sınırını aşıyor. Lütfen EWS isteğinizi değiştirin.";_u.ExtensibilityStrings.l_ElevatedPermissionNeededForMethod_Text="Şu yöntemi çağırmak için yükseltilmiş izin gerekir: '{0}'.";_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentErrorName_Text="Ek Hatası";_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidEventDates_Text="Bitiş tarihi başlangıç tarihinden önce girilmiş.";_u.ExtensibilityStrings.l_DisplayNameTooLong_Text="Sağlanan bir veya daha fazla sayıda görünen ad çok uzun.";_u.ExtensibilityStrings.l_NumberOfRecipientsExceeded_Text="Alana eklenen toplam alıcı sayısı {0} değerinden fazla olamaz.";_u.ExtensibilityStrings.l_HtmlSanitizationFailure_Text="HTML temizlemesi başarısız oldu.";_u.ExtensibilityStrings.l_DataWriteErrorName_Text="Veri Yazma Hatası";_u.ExtensibilityStrings.l_ElevatedPermissionNeeded_Text="Office için JavaScript API'sinin korumalı üyelerine erişmek amacıyla yükseltilmiş izinler gerekir:.";_u.ExtensibilityStrings.l_ExceededMaxNumberOfAttachments_Text="İletide izin verilen en fazla ek sayısına ulaşıldığı için ek eklenemez";_u.ExtensibilityStrings.l_InternalProtocolError_Text="İç protokol hatası: '{0}'.";_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentDeletedBeforeUploadCompletes_Text="Kullanıcı yükleme tamamlanmadan önce eki kaldırdı.";_u.ExtensibilityStrings.l_OffsetNotfound_Text="Bu zaman damgası için bir uzaklık bulunamadı.";_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentExceededSize_Text="Ek çok büyük olduğu için eklenemiyor.";_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidEndTime_Text="Bitiş saati başlangıç saatinden önce olamaz.";_u.ExtensibilityStrings.l_ParametersNotAsExpected_Text="Belirtilen parametreler beklenen biçimle eşleşmiyor.";_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentUploadGeneralFailure_Text="Öğeye ek eklenemiyor.";_u.ExtensibilityStrings.l_NoValidRecipientsProvided_Text="Geçerli alıcı bilgisi sağlanmadı.";_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidAttachmentId_Text="Ek kimliği geçersiz.";_u.ExtensibilityStrings.l_CannotAddAttachmentBeforeUpgrade_Text="Sunucudan tam yanıt veya ilet metni alınırken ek eklenemez.";_u.ExtensibilityStrings.l_EmailAddressTooLong_Text="Sağlanan bir veya daha fazla e-posta adresi çok uzun.";_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidAttachmentPath_Text="Ek yolu geçersiz.";_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentDeleteGeneralFailure_Text="Ek öğeden silinemiyor.";_u.ExtensibilityStrings.l_InternalFormatError_Text="Dahili biçim hatası oluştu.";_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidDate_Text="Giriş, geçerli bir tarihe çözümlenemiyor.";_u.ExtensibilityStrings.l_CursorPositionChanged_Text="Kullanıcı, veriler eklenirken imlecin yerini değiştirdi."