Office 365: Bind and manipulate data in a SharePoint Access app

This project shows how to create an app for Office that binds to an Access table in a SharePoint Access app.

C# (3.9 MB)
 
 
 
 
 
5 Star
(1)
1,026 times
Add to favorites
7/18/2014
E-mail Twitter del.icio.us Digg Facebook

Solution explorer

C#

Type.registerNamespace("_u");
_u.ExtensibilityStrings = function()
{
};
_u.ExtensibilityStrings.registerClass("_u.ExtensibilityStrings");
_u.ExtensibilityStrings.l_DeleteAttachmentDoesNotExist_Text = "Вкладення не можна видалити, оскільки вкладення з індексом не вдалося знайти.";
_u.ExtensibilityStrings.l_EwsRequestOversized_Text = "Розмір запиту перевищує максимально дозволений – 1 МБ. Змініть свій запит EWS.";
_u.ExtensibilityStrings.l_ElevatedPermissionNeededForMethod_Text = 'Для виклику методу "{0}" потрібен дозвіл вищого рівня.';
_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentErrorName_Text = "Помилка вкладення";
_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidEventDates_Text = "Дата завершення передує даті початку.";
_u.ExtensibilityStrings.l_DisplayNameTooLong_Text = "Принаймні одне вказане коротке ім’я задовге.";
_u.ExtensibilityStrings.l_NumberOfRecipientsExceeded_Text = "Загальна кількість одержувачів у полі не має перевищувати {0}.";
_u.ExtensibilityStrings.l_HtmlSanitizationFailure_Text = "Не вдалося очистити HTML.";
_u.ExtensibilityStrings.l_DataWriteErrorName_Text = "Помилка записування даних";
_u.ExtensibilityStrings.l_ElevatedPermissionNeeded_Text = "Для доступу до захищених учасників інтерфейсу API JavaScript для Office потрібен дозвіл вищого рівня.";
_u.ExtensibilityStrings.l_ExceededMaxNumberOfAttachments_Text = "Вкладення не можна додати, оскільки повідомлення вже містить максимальну кількість вкладень";
_u.ExtensibilityStrings.l_InternalProtocolError_Text = "Помилка внутрішнього протоколу: {0}.";
_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentDeletedBeforeUploadCompletes_Text = "Користувач видалив вкладення до завершення передавання.";
_u.ExtensibilityStrings.l_OffsetNotfound_Text = "Зміщення для цієї позначки часу не знайдено.";
_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentExceededSize_Text = "Вкладення не можна додати, оскільки воно завелике.";
_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidEndTime_Text = "Час завершення не може передувати часу початку.";
_u.ExtensibilityStrings.l_ParametersNotAsExpected_Text = "Указані параметри не відповідають припустимому формату.";
_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentUploadGeneralFailure_Text = "Вкладення не можна додати до цього елемента.";
_u.ExtensibilityStrings.l_NoValidRecipientsProvided_Text = "Не вказано жодного припустимого одержувача.";
_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidAttachmentId_Text = "Неприпустимий ідентифікатор вкладення.";
_u.ExtensibilityStrings.l_CannotAddAttachmentBeforeUpgrade_Text = "Вкладення не можна додавати, коли із сервера отримуються повна відповідь або переслане повідомлення.";
_u.ExtensibilityStrings.l_EmailAddressTooLong_Text = "Принаймні одна вказана адреса електронної пошти задовга.";
_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidAttachmentPath_Text = "Неприпустимий шлях до вкладення.";
_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentDeleteGeneralFailure_Text = "Вкладення не можна видалити з елемента.";
_u.ExtensibilityStrings.l_InternalFormatError_Text = "Сталася помилка, пов’язана із внутрішнім форматом.";
_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidDate_Text = "Введене значення не відповідає припустимій даті.";
_u.ExtensibilityStrings.l_CursorPositionChanged_Text = "Вставляючи дані, користувач змінив положення курсору."