Office 365: Bind and manipulate data in a SharePoint Access app

This project shows how to create an app for Office that binds to an Access table in a SharePoint Access app.

C# (3.9 MB)
 
 
 
 
 
5 Star
(1)
1,026 times
Add to favorites
7/18/2014
E-mail Twitter del.icio.us Digg Facebook

Solution explorer

C#

Type.registerNamespace("_u");
_u.ExtensibilityStrings = function()
{
};
_u.ExtensibilityStrings.registerClass("_u.ExtensibilityStrings");
_u.ExtensibilityStrings.l_DeleteAttachmentDoesNotExist_Text = "Privitak se ne može izbrisati jer se ne može pronaći privitak s indeksom privitka.";
_u.ExtensibilityStrings.l_EwsRequestOversized_Text = "Taj zahtjev premašuje ograničenje veličine od 1 MB. Izmijenite EWS zahtjev.";
_u.ExtensibilityStrings.l_ElevatedPermissionNeededForMethod_Text = "Za poziv metode '{0}' potrebna je dozvola više razine.";
_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentErrorName_Text = "Pogreška privitka";
_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidEventDates_Text = "Datum završetka prethodi datumu početka.";
_u.ExtensibilityStrings.l_DisplayNameTooLong_Text = "Neki su od navedenih zaslonskih naziva predugi.";
_u.ExtensibilityStrings.l_NumberOfRecipientsExceeded_Text = "Ukupni broj primatelja u polju ne može biti veći od {0}.";
_u.ExtensibilityStrings.l_HtmlSanitizationFailure_Text = "Sanitizacija HTML-a nije uspjela.";
_u.ExtensibilityStrings.l_DataWriteErrorName_Text = "Pogreška prilikom zapisivanja podataka";
_u.ExtensibilityStrings.l_ElevatedPermissionNeeded_Text = "Za pristup zaštićenim članovima JavaScript API-ja za Office potrebna je dozvola više razine.";
_u.ExtensibilityStrings.l_ExceededMaxNumberOfAttachments_Text = "Privici se ne mogu dodati jer poruka već sadrži maksimalni broj privitaka";
_u.ExtensibilityStrings.l_InternalProtocolError_Text = "Interna pogreška protokola: '{0}'.";
_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentDeletedBeforeUploadCompletes_Text = "Korisnik je uklonio privitak prije dovršetka prijenosa.";
_u.ExtensibilityStrings.l_OffsetNotfound_Text = "Nije moguće pronaći pomak za ovu vremensku oznaku.";
_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentExceededSize_Text = "Privitak se ne može dodati jer je prevelik.";
_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidEndTime_Text = "Vrijeme završetka ne može biti prije vremena početka.";
_u.ExtensibilityStrings.l_ParametersNotAsExpected_Text = "Navedeni parametri ne odgovaraju očekivanom obliku.";
_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentUploadGeneralFailure_Text = "Privitak se ne može dodati u tu stavku.";
_u.ExtensibilityStrings.l_NoValidRecipientsProvided_Text = "Nije naveden nijedan valjani primatelj.";
_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidAttachmentId_Text = "ID privitka nije valjan.";
_u.ExtensibilityStrings.l_CannotAddAttachmentBeforeUpgrade_Text = "Privici se ne mogu dodati dok se s poslužitelja dohvaća potpuni odgovor ili proslijeđena poruka.";
_u.ExtensibilityStrings.l_EmailAddressTooLong_Text = "Neke su od navedenih adresa e-pošte preduge.";
_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidAttachmentPath_Text = "Put privitka nije valjan.";
_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentDeleteGeneralFailure_Text = "Privitak se ne može izbrisati iz te stavke.";
_u.ExtensibilityStrings.l_InternalFormatError_Text = "Došlo je do interne pogreške oblika.";
_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidDate_Text = "Taj se unos ne razriješava valjanim datumom.";
_u.ExtensibilityStrings.l_CursorPositionChanged_Text = "Korisnik je promijenio položaj kursora tijekom umetanja podataka."