Office 365: Bind and manipulate data in a SharePoint Access app

This project shows how to create an app for Office that binds to an Access table in a SharePoint Access app.

C# (3.9 MB)
 
 
 
 
 
5 Star
(1)
1,026 times
Add to favorites
7/18/2014
E-mail Twitter del.icio.us Digg Facebook

Solution explorer

C#
Type.registerNamespace("Strings");Strings.OfficeOM=function(){};Strings.OfficeOM.registerClass("Strings.OfficeOM");Strings.OfficeOM.L_InvalidNamedItemForBindingType="Määritetty sidontatyyppi ei ole yhteensopiva annetun nimetyn kohteen kanssa.";Strings.OfficeOM.L_EventHandlerNotExist="Määritettyä tapahtumatyyppiä ei tueta tässä objektissa.";Strings.OfficeOM.L_UnknownBindingType="Sidontatyyppiä ei tueta.";Strings.OfficeOM.L_InvalidNode="Virheellinen solmu";Strings.OfficeOM.L_NotImplemented="Toimintoa {0} ei ole toteutettu.";Strings.OfficeOM.L_NoCapability="Sinulla ei ole oikeuksia tämän toiminnon tekemiseen.";Strings.OfficeOM.L_SettingsCannotSave="Astuksien tallennus epäonnistui.";Strings.OfficeOM.L_InvalidBinding="Virheellinen sidonta";Strings.OfficeOM.L_InvalidSetColumns="Määritetyt sarakkeet eivät kelpaa.";Strings.OfficeOM.L_BindingCreationError="Sidonnan luontivirhe";Strings.OfficeOM.L_FormatValueOutOfRange="Arvo on sallitun alueen ulkopuolella.";Strings.OfficeOM.L_SelectionNotSupportCoercionType="Sovelluksen määritetty pakotustyyppi ei tue nykyistä valintaa.";Strings.OfficeOM.L_InvalidBindingError="Virheellinen sidonta -virhe";Strings.OfficeOM.L_InvalidGetStartRowColumn="Määritetyt aloitusrivi-/aloitussarake-arvot ovat virheellisiä.";Strings.OfficeOM.L_InvalidSetRows="Määritetyt rivit eivät kelpaa.";Strings.OfficeOM.L_CannotWriteToSelection="Nykyiseen valintaan kirjoittaminen ei onnistu.";Strings.OfficeOM.L_MissingParameter="Parametri puuttuu";Strings.OfficeOM.L_IndexOutOfRange="Indeksi on alueen ulkopuolella.";Strings.OfficeOM.L_SettingsStaleError="Vanhentuneet asetukset";Strings.OfficeOM.L_CannotNavigateTo="Objekti on paikassa, joka ei tue siirtymistä.";Strings.OfficeOM.L_ReadSettingsError="Lukuasetusvirhe";Strings.OfficeOM.L_InvalidGetColumns="Määritetyt sarakkeet eivät kelpaa.";Strings.OfficeOM.L_CoercionTypeNotSupported="Määritettyä pakotustyyppiä ei tueta.";Strings.OfficeOM.L_AppNotExistInitializeNotCalled="Sovellusta {0} ei ole. Kohdetta Microsoft.Office.WebExtension.initialize(reason) ei ole kutsuttu.";Strings.OfficeOM.L_OverwriteWorksheetData="Asetustoiminto epäonnistui, koska annettu tieto-objekti korvaa tai siirtää tiedot.";Strings.OfficeOM.L_RowIndexOutOfRange="Rivin indeksiarvo on sallitun alueen ulkopuolella. Käytä arvoa (vähintään 0), joka on pienempi kuin rivien määrä.";Strings.OfficeOM.L_ColIndexOutOfRange="Sarakkeen indeksiarvo on sallitun alueen ulkopuolella. Käytä arvoa (vähintään 0), joka on pienempi kuin rivien määrä.";Strings.OfficeOM.L_UnsupportedEnumeration="Luettelointia ei tueta";Strings.OfficeOM.L_InvalidParameters="Toiminnon {0} parametrit ovat virheellisiä.";Strings.OfficeOM.L_SetDataParametersConflict="Määritetyt parametrit ovat ristiriidassa.";Strings.OfficeOM.L_DataNotMatchCoercionType="Määritetyn tieto-objektin tyyppi ei ole yhteensopiva nykyisen valinnan kanssa.";Strings.OfficeOM.L_UnsupportedEnumerationMessage="Luettelointia ei tueta nykyisessä isäntäsovelluksessa.";Strings.OfficeOM.L_InvalidCoercion="Pakotuksen tyyppi ei kelpaa";Strings.OfficeOM.L_NotSupportedEventType="Määritettyä tapahtumatyyppiä {0} ei tueta.";Strings.OfficeOM.L_UnsupportedDataObject="Annettua tieto-objektia ei tueta.";Strings.OfficeOM.L_GetDataIsTooLarge="Pyydetty tietojoukko on liian suuri.";Strings.OfficeOM.L_AppNameNotExist="Kohteen {0} AppName-nimeä ei ole .";Strings.OfficeOM.L_AddBindingFromPromptDefaultText="Tee valinta.";Strings.OfficeOM.L_MultipleNamedItemFound="Löytyi useita saman nimisiä kohteita.";Strings.OfficeOM.L_InvalidCellsValue="Vähintään yhdessä cells-parametrissa on arvoja, joita ei sallita. Tarkista arvot ja yritä uudelleen.";Strings.OfficeOM.L_DataNotMatchBindingType="Määritetty tieto-objekti ei ole yhteensopiva sidontatyypin kanssa.";Strings.OfficeOM.L_InvalidFormatValue="Vähintään yhdessä format-parametrissa on arvoja, joita ei sallita. Tarkista arvot ja yritä uudelleen.";Strings.OfficeOM.L_NotSupportedBindingType="Määritettyä sidontatyyppiä {0} ei tueta.";Strings.OfficeOM.L_InitializeNotReady="Office.js-tiedostoa ei ole vielä ladattu kokonaan. Yritä myöhemmin uudelleen tai varmista, että lisäät alustuskoodin Office.initialize-toimintoon.";Strings.OfficeOM.L_ShuttingDown="Toiminto epäonnistui, koska palvelimen tiedot eivät ole ajan tasalla.";Strings.OfficeOM.L_OperationNotSupported="Toiminto ei ole tuettu.";Strings.OfficeOM.L_DocumentReadOnly="Pyydetty toiminto ei ole sallittu tiedoston nykyisessä tilassa.";Strings.OfficeOM.L_NamedItemNotFound="Nimettyä kohdetta ei ole olemassa.";Strings.OfficeOM.L_InvalidApiCallInContext="Virheellinen API-kutsu call nykyisessä kontekstissa.";Strings.OfficeOM.L_InvalidGetRows="Määritetyt rivit eivät kelpaa.";Strings.OfficeOM.L_SetDataIsTooLarge="Tietojoukko on liian suuri.";Strings.OfficeOM.L_DataWriteError="Virhe kirjoitettaessa tietoja";Strings.OfficeOM.L_InvalidBindingOperation="Virheellinen sidontatoiminto";Strings.OfficeOM.L_SpecifiedIdNotExist="Määritettyä tunnusta ei ole.";Strings.OfficeOM.L_FunctionCallFailed="Toiminnon {0} kutsu epäonnistui, virhekoodi: {1}.";Strings.OfficeOM.L_DataNotMatchBindingSize="Annettu tieto-objekti ei vastaa nykyisen valinnan kokoa.";Strings.OfficeOM.L_SaveSettingsError="Asetuksien tallennusvirhe";Strings.OfficeOM.L_InvalidSetStartRowColumn="Määritetyt aloitusrivi-/aloitussarake-arvot ovat virheellisiä.";Strings.OfficeOM.L_InvalidFormat="Virheellinen tiedostomuoto";Strings.OfficeOM.L_BindingNotExist="Määritettyä sidontaa ei ole.";Strings.OfficeOM.L_SettingNameNotExist="Määritettyä asetuksen nimeä ei ole.";Strings.OfficeOM.L_EventHandlerAdditionFailed="Tapahtumakäsittelijän lisääminen epäonnistui.";Strings.OfficeOM.L_InvalidAPICall="Virheellinen API-kutsu";Strings.OfficeOM.L_EventRegistrationError="Tapahtuman rekisteröintivirhe";Strings.OfficeOM.L_ElementMissing="Taulukon solua ei voitu muotoilla, koska parametriarvoja puuttuu. Tarkista parametrit ja yritä uudelleen.";Strings.OfficeOM.L_NonUniformPartialSetNotSupported="Koordinointiparametreja ei voi käyttä pakotustyyppitaulukossa, kun taulukossa on yhdistettyjä soluja.";Strings.OfficeOM.L_NavOutOfBound="Toiminto epäonnistui, koska indeksi on alueen ulkopuolella.";Strings.OfficeOM.L_RedundantCallbackSpecification="Takaisinsoittoa ei voi määrittää sekä argumenttiluettelossa ja valinnaisessa objektissa.";Strings.OfficeOM.L_CustomXmlError="Mukautettu XML -virhe.";Strings.OfficeOM.L_SettingsAreStale="Asetuksien tallennus epäonnistui, koska ne ovat eivät ole ajan tasalla.";Strings.OfficeOM.L_TooManyOptionalFunction="useita valinnaisia toimintoja parametriluettelossa";Strings.OfficeOM.L_MissingRequiredArguments="jotkin pakolliset argumentit puuttuuvat";Strings.OfficeOM.L_NonUniformPartialGetNotSupported="Koordinointiparametreja ei voi käyttää pakotustyyppitaulukossa, kun taulukossa on yhdistettyjä soluja.";Strings.OfficeOM.L_HostError="Isäntävirhe";Strings.OfficeOM.L_OutOfRange="Ei alueella";Strings.OfficeOM.L_InvalidSelectionForBindingType="Nykyisen valinnan ja määritetyn sidontatyypin välillle ei voi luoda sidontaa.";Strings.OfficeOM.L_TooManyOptionalObjects="useita valinnaisia objekteja parametriluettelossa";Strings.OfficeOM.L_OperationNotSupportedOnMatrixData="Valitun sisällön on oltava taulukkomuodossa. Muotoile tiedot taulukoksi ja yritä uudelleen.";Strings.OfficeOM.L_EventHandlerRemovalFailed="Tapahtumakäsittelijän poistaminen epäonnistui.";Strings.OfficeOM.L_BindingToMultipleSelection="Epäyhtenäistä valintaa ei tueta.";Strings.OfficeOM.L_DataReadError="Tietojen lukuvirhe";Strings.OfficeOM.L_InternalErrorDescription="Sisäinen virhe.";Strings.OfficeOM.L_InvalidDataFormat="Määritetyn tieto-objektin muoto on virheellinen.";Strings.OfficeOM.L_DataStale="Tiedot eivät ole ajan tasalla";Strings.OfficeOM.L_GetSelectionNotSupported="Nykyistä valintaa ei tueta.";Strings.OfficeOM.L_InvalidTableOptionValue="Vähintään yhdessä tableOptions-parametrissa on arvoja, joita ei sallita. Tarkista arvot ja yritä uudelleen.";Strings.OfficeOM.L_PermissionDenied="Käyttö estetty";Strings.OfficeOM.L_InvalidDataObject="Virheellinen tieto-objekti";Strings.OfficeOM.L_SelectionCannotBound="Sitominen nykyiseen valintaan ei onnistu.";Strings.OfficeOM.L_InvalidColumnsForBinding="Määritetyt sarakkeet eivät kelpaa.";Strings.OfficeOM.L_BadSelectorString="Valitsimeen välitetyn merkkijonon muoto ei ole kelvollinen tai sitä ei tueta.";Strings.OfficeOM.L_InvalidGetRowColumnCounts="Määritetyt rivien määrä- / sarakkeiden määrä -arvot ovat virheellisiä.";Strings.OfficeOM.L_OsfControlTypeNotSupported="OsfControl-tyyppiä ei tueta.";Strings.OfficeOM.L_InvalidValue="Virheellinen arvo";Strings.OfficeOM.L_DataNotMatchSelection="Annettu tieto-objekti ei ole yhteensopiva nykyisen valinnan muodon tai mittojen kanssa.";Strings.OfficeOM.L_InternalError="Sisäinen virhe";Strings.OfficeOM.L_NotSupported="Toimintoa {0} ei tueta.";Strings.OfficeOM.L_CustomXmlNodeNotFound="Määritettyä solmua ei löydy.";Strings.OfficeOM.L_CoercionTypeNotMatchBinding="Valittu pakotustyyppi ei ole yhteensopiva tämän sidontatyypin kanssa.";Strings.OfficeOM.L_TooManyArguments="liian monta argumenttia";Strings.OfficeOM.L_OperationNotSupportedOnThisBindingType="Toimintoa ei tueta tässä sidostyypissä.";Strings.OfficeOM.L_InValidOptionalArgument="valinnainen argumentti ei kelpaa";Strings.OfficeOM.L_FileTypeNotSupported="Määritettyä tiedostotyyppiä ei tueta.";Strings.OfficeOM.L_GetDataParametersConflict="Määritetyt parametrit ovat ristiriidassa.";Strings.OfficeOM.L_CallbackNotAFunction="Takaisinkutsun on oltava tyyppiä toiminto, se oli tyyppiä {0}."