Office 365: Bind and manipulate data in a SharePoint Access app

This project shows how to create an app for Office that binds to an Access table in a SharePoint Access app.

C# (3.9 MB)
 
 
 
 
 
5 Star
(1)
1,026 times
Add to favorites
7/18/2014
E-mail Twitter del.icio.us Digg Facebook

Solution explorer

C#
Type.registerNamespace("_u");_u.ExtensibilityStrings=function(){};_u.ExtensibilityStrings.registerClass("_u.ExtensibilityStrings");_u.ExtensibilityStrings.l_DeleteAttachmentDoesNotExist_Text="Privitak se ne može izbrisati jer se ne može pronaći privitak s indeksom privitka.";_u.ExtensibilityStrings.l_EwsRequestOversized_Text="Taj zahtjev premašuje ograničenje veličine od 1 MB. Izmijenite EWS zahtjev.";_u.ExtensibilityStrings.l_ElevatedPermissionNeededForMethod_Text="Za poziv metode '{0}' potrebna je dozvola više razine.";_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentErrorName_Text="Pogreška privitka";_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidEventDates_Text="Datum završetka prethodi datumu početka.";_u.ExtensibilityStrings.l_DisplayNameTooLong_Text="Neki su od navedenih zaslonskih naziva predugi.";_u.ExtensibilityStrings.l_NumberOfRecipientsExceeded_Text="Ukupni broj primatelja u polju ne može biti veći od {0}.";_u.ExtensibilityStrings.l_HtmlSanitizationFailure_Text="Sanitizacija HTML-a nije uspjela.";_u.ExtensibilityStrings.l_DataWriteErrorName_Text="Pogreška prilikom zapisivanja podataka";_u.ExtensibilityStrings.l_ElevatedPermissionNeeded_Text="Za pristup zaštićenim članovima JavaScript API-ja za Office potrebna je dozvola više razine.";_u.ExtensibilityStrings.l_ExceededMaxNumberOfAttachments_Text="Privici se ne mogu dodati jer poruka već sadrži maksimalni broj privitaka";_u.ExtensibilityStrings.l_InternalProtocolError_Text="Interna pogreška protokola: '{0}'.";_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentDeletedBeforeUploadCompletes_Text="Korisnik je uklonio privitak prije dovršetka prijenosa.";_u.ExtensibilityStrings.l_OffsetNotfound_Text="Nije moguće pronaći pomak za ovu vremensku oznaku.";_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentExceededSize_Text="Privitak se ne može dodati jer je prevelik.";_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidEndTime_Text="Vrijeme završetka ne može biti prije vremena početka.";_u.ExtensibilityStrings.l_ParametersNotAsExpected_Text="Navedeni parametri ne odgovaraju očekivanom obliku.";_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentUploadGeneralFailure_Text="Privitak se ne može dodati u tu stavku.";_u.ExtensibilityStrings.l_NoValidRecipientsProvided_Text="Nije naveden nijedan valjani primatelj.";_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidAttachmentId_Text="ID privitka nije valjan.";_u.ExtensibilityStrings.l_CannotAddAttachmentBeforeUpgrade_Text="Privici se ne mogu dodati dok se s poslužitelja dohvaća potpuni odgovor ili proslijeđena poruka.";_u.ExtensibilityStrings.l_EmailAddressTooLong_Text="Neke su od navedenih adresa e-pošte preduge.";_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidAttachmentPath_Text="Put privitka nije valjan.";_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentDeleteGeneralFailure_Text="Privitak se ne može izbrisati iz te stavke.";_u.ExtensibilityStrings.l_InternalFormatError_Text="Došlo je do interne pogreške oblika.";_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidDate_Text="Taj se unos ne razriješava valjanim datumom.";_u.ExtensibilityStrings.l_CursorPositionChanged_Text="Korisnik je promijenio položaj kursora tijekom umetanja podataka."