Office 365: Bind and manipulate data in a SharePoint Access app

This project shows how to create an app for Office that binds to an Access table in a SharePoint Access app.

C# (3.9 MB)
 
 
 
 
 
5 Star
(1)
1,026 times
Add to favorites
7/18/2014
E-mail Twitter del.icio.us Digg Facebook

Solution explorer

C#

Type.registerNamespace("_u");
_u.ExtensibilityStrings = function()
{
};
_u.ExtensibilityStrings.registerClass("_u.ExtensibilityStrings");
_u.ExtensibilityStrings.l_DeleteAttachmentDoesNotExist_Text = "Den vedhæftede fil kan ikke slettes, fordi den vedhæftede fil ikke kan findes med indekset for den vedhæftede fil.";
_u.ExtensibilityStrings.l_EwsRequestOversized_Text = "Forespørgslen overskrider grænsen på 1 MB. Rediger EWS-anmodningen.";
_u.ExtensibilityStrings.l_ElevatedPermissionNeededForMethod_Text = "Der kræves administratorrettigheder for at kalde metoden: '{0}'.";
_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentErrorName_Text = "Fejl ved vedhæftet fil";
_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidEventDates_Text = "Slutdatoen ligger før startdatoen.";
_u.ExtensibilityStrings.l_DisplayNameTooLong_Text = "Et eller flere af de viste navne , der er angivet, er for langt.";
_u.ExtensibilityStrings.l_NumberOfRecipientsExceeded_Text = "Det samlede antal modtagere i feltet må ikke overskride {0}.";
_u.ExtensibilityStrings.l_HtmlSanitizationFailure_Text = "HTML-santizationen mislykkedes.";
_u.ExtensibilityStrings.l_DataWriteErrorName_Text = "Fejl i skrivning af data";
_u.ExtensibilityStrings.l_ElevatedPermissionNeeded_Text = "Der kræves administratorrettigheder for at få adgang til beskyttede medlemmer af JavaScript-API'en til Office.";
_u.ExtensibilityStrings.l_ExceededMaxNumberOfAttachments_Text = "Vedhæftede filer kan ikke tilføjes, fordi meddelelsen har allerede det maksimale antal vedhæftede filer";
_u.ExtensibilityStrings.l_InternalProtocolError_Text = "Intern protokolfejl: '{0}'.";
_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentDeletedBeforeUploadCompletes_Text = "Brugeren fjernede den vedhæftede fil, før overførslen er fuldført.";
_u.ExtensibilityStrings.l_OffsetNotfound_Text = "Der blev ikke fundet en forskydning for dette tidsstempel.";
_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentExceededSize_Text = "Den vedhæftede fil kan ikke tilføjes, fordi den er for stor.";
_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidEndTime_Text = "Sluttidspunktet kan ikke være før starttidspunktet.";
_u.ExtensibilityStrings.l_ParametersNotAsExpected_Text = "De angivne parametre svarer ikke til det forventede format.";
_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentUploadGeneralFailure_Text = "Den vedhæftede fil kan ikke føjes til elementet.";
_u.ExtensibilityStrings.l_NoValidRecipientsProvided_Text = "Der blev ikke angivet nogen gyldige modtagere.";
_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidAttachmentId_Text = "Den vedhæftede fils id var ugyldigt.";
_u.ExtensibilityStrings.l_CannotAddAttachmentBeforeUpgrade_Text = "Vedhæftede filer kan ikke tilføjes, mens det fulde svar eller videresendelsen hentes fra serveren.";
_u.ExtensibilityStrings.l_EmailAddressTooLong_Text = "En eller flere af de angivne mailadresser er for lang.";
_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidAttachmentPath_Text = "Stien for den vedhæftede fil var ugyldig.";
_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentDeleteGeneralFailure_Text = "Den vedhæftede fil kan ikke slettes fra elementet.";
_u.ExtensibilityStrings.l_InternalFormatError_Text = "Der opstod en intern formatfejl.";
_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidDate_Text = "Inputtet fortolkes ikke som en gyldig dato.";
_u.ExtensibilityStrings.l_CursorPositionChanged_Text = "Brugeren ændrede placering af markøren, mens data blev indsat."