Office 365: Bind and manipulate data in a SharePoint Access app

This project shows how to create an app for Office that binds to an Access table in a SharePoint Access app.

C# (3.9 MB)
 
 
 
 
 
5 Star
(1)
1,026 times
Add to favorites
7/18/2014
E-mail Twitter del.icio.us Digg Facebook

Solution explorer

C#
Type.registerNamespace("Strings");Strings.OfficeOM=function(){};Strings.OfficeOM.registerClass("Strings.OfficeOM");Strings.OfficeOM.L_InvalidNamedItemForBindingType="Määratud sidumistüüp ei ühildu esitatud nimelise üksusega.";Strings.OfficeOM.L_EventHandlerNotExist="Määratud sündmusetüüpi ei toetata selles objektis.";Strings.OfficeOM.L_UnknownBindingType="Sidumistüüpi ei toetata.";Strings.OfficeOM.L_InvalidNode="Sobimatu sõlm";Strings.OfficeOM.L_NotImplemented="Funktsioon {0} pole juurutatud.";Strings.OfficeOM.L_NoCapability="Teil pole selle toimingu  jaoks piisavaid lubasid.";Strings.OfficeOM.L_SettingsCannotSave="Sätteid ei saanud salvestada.";Strings.OfficeOM.L_InvalidBinding="Sobimatu sidumine";Strings.OfficeOM.L_InvalidSetColumns="Määratud veerud ei sobi.";Strings.OfficeOM.L_BindingCreationError="Sidumise loomise tõrge";Strings.OfficeOM.L_FormatValueOutOfRange="Väärtus on väljaspool lubatud vahemikku.";Strings.OfficeOM.L_SelectionNotSupportCoercionType="Praegune valik ei ühildu määratud kooshoidmistüübiga.";Strings.OfficeOM.L_InvalidBindingError="Sobimatu sidumise tõrge";Strings.OfficeOM.L_InvalidGetStartRowColumn="Määratud väärtus startRow või startColumn ei sobi.";Strings.OfficeOM.L_InvalidSetRows="Määratud read ei sobi.";Strings.OfficeOM.L_CannotWriteToSelection="Praegusesse valikusse ei saa kirjutada.";Strings.OfficeOM.L_MissingParameter="Parameeter on puudu";Strings.OfficeOM.L_IndexOutOfRange="Indeks on väljaspool vahemikku.";Strings.OfficeOM.L_SettingsStaleError="Sätete aegumise tõrge";Strings.OfficeOM.L_CannotNavigateTo="Objekt asub kohas, kus navigeerimist ei toetata.";Strings.OfficeOM.L_ReadSettingsError="Sätete lugemise tõrge";Strings.OfficeOM.L_InvalidGetColumns="Määratud veerud ei sobi.";Strings.OfficeOM.L_CoercionTypeNotSupported="Määratud kooshoidmistüüpi ei toetata.";Strings.OfficeOM.L_AppNotExistInitializeNotCalled="Rakendust {0} pole olemas. Microsoft.Office.WebExtension.initialize(reason) pole kutsutud.";Strings.OfficeOM.L_OverwriteWorksheetData="Määramistoiming nurjus, kuna esitatud andmeobjekt kirjutab andmed üle või neid.";Strings.OfficeOM.L_RowIndexOutOfRange="Reaindeksi väärtus on väljaspool lubatud vahemikku. Kasutage ridade arvust väiksemat väärtust (0 või suurem).";Strings.OfficeOM.L_ColIndexOutOfRange="Veeruindeksi väärtus on väljaspool lubatud vahemikku. Kasutage veergude arvust väiksemat väärtust (0 või suurem).";Strings.OfficeOM.L_UnsupportedEnumeration="Toetuseta nummerdamine";Strings.OfficeOM.L_InvalidParameters="Funktsiooni {0} parameetrid pole sobivad.";Strings.OfficeOM.L_SetDataParametersConflict="Määratud parameetrid on vastuolus.";Strings.OfficeOM.L_DataNotMatchCoercionType="Määratud andmeobjekti tüüp ei ühildu praeguse kooshoidmistüübiga.";Strings.OfficeOM.L_UnsupportedEnumerationMessage="Praegune hostrakendus ei toeta nummerdamist.";Strings.OfficeOM.L_InvalidCoercion="Sobimatu kooshoidmise tüüp";Strings.OfficeOM.L_NotSupportedEventType="Määratud sündmuse tüüp {0} pole toetatud.";Strings.OfficeOM.L_UnsupportedDataObject="Esitatud andmeobjektitüüpi ei toetata.";Strings.OfficeOM.L_GetDataIsTooLarge="Nõutud andmekomplekt on liiga mahukas.";Strings.OfficeOM.L_AppNameNotExist="{0} AppName'i pole olemas.";Strings.OfficeOM.L_AddBindingFromPromptDefaultText="Palun valige.";Strings.OfficeOM.L_MultipleNamedItemFound="Leiti mitu sama nimega objekti.";Strings.OfficeOM.L_InvalidCellsValue="Vähemalt ühe lahtriparameetri väärtus pole lubatud. Kontrollige väärtusi ja proovige uuesti.";Strings.OfficeOM.L_DataNotMatchBindingType="Määratud andmeobjekt ei ühildu sidumistüübiga.";Strings.OfficeOM.L_InvalidFormatValue="Vähemalt ühe vorminguparameetri väärtus pole lubatud. Kontrollige väärtusi ja proovige uuesti.";Strings.OfficeOM.L_NotSupportedBindingType="Määratud sidumistüüp {0} pole toetatud.";Strings.OfficeOM.L_InitializeNotReady="Office.js pole veel täielikult laaditud. Palun proovige hiljem uuesti või veenduge, et lähtestamiskood on lisatud funktsiooni Office.initialize.";Strings.OfficeOM.L_ShuttingDown="Toiming nurjus, kuna serveris olevad andmed pole ajakohased.";Strings.OfficeOM.L_OperationNotSupported="Toimingut ei toetata.";Strings.OfficeOM.L_DocumentReadOnly="Nõutud toiming pole praeguses dokumendirežiimis lubatud.";Strings.OfficeOM.L_NamedItemNotFound="Nimega üksust pole olemas.";Strings.OfficeOM.L_InvalidApiCallInContext="API kutse pole praeguses kontekstis sobiv.";Strings.OfficeOM.L_InvalidGetRows="Määratud read ei sobi.";Strings.OfficeOM.L_SetDataIsTooLarge="Määratud andmeobjekt on liiga suur.";Strings.OfficeOM.L_DataWriteError="Andmete kirjutamise tõrge";Strings.OfficeOM.L_InvalidBindingOperation="Sobimatu sidumise toiming";Strings.OfficeOM.L_SpecifiedIdNotExist="Määratud ID-d pole olemas.";Strings.OfficeOM.L_FunctionCallFailed="Funktsiooni {0} ei saanud kutsuda; veakood: {1}.";Strings.OfficeOM.L_DataNotMatchBindingSize="Esitatud andmeobjekt ei vasta praeguse valiku suurusele.";Strings.OfficeOM.L_SaveSettingsError="Sätete salvestamise tõrge";Strings.OfficeOM.L_InvalidSetStartRowColumn="Määratud väärtus startRow või startColumn ei sobi.";Strings.OfficeOM.L_InvalidFormat="Sobimatu vormingu tõrge";Strings.OfficeOM.L_BindingNotExist="Määratud sidumist pole olemas.";Strings.OfficeOM.L_SettingNameNotExist="Määratud sätte nime pole olemas.";Strings.OfficeOM.L_EventHandlerAdditionFailed="Sündmuseohjurit ei saanud lisada.";Strings.OfficeOM.L_InvalidAPICall="Sobimatu API kutse";Strings.OfficeOM.L_EventRegistrationError="Sündmuse registreerimise tõrge";Strings.OfficeOM.L_ElementMissing="Tabelilahtrit ei saanud vormindada, kuna mõni parameetriväärtus on puudu. Kontrollige parameetreid ja proovige uuesti.";Strings.OfficeOM.L_NonUniformPartialSetNotSupported="Koordinaatparameetreid ei saa kasutada kooshoidmistüübiga Tabel, kui tabel sisaldab liidetud lahtreid.";Strings.OfficeOM.L_NavOutOfBound="Toiming nurjus, sest indeks on väljaspool vahemikku.";Strings.OfficeOM.L_RedundantCallbackSpecification="Tagasikutse ei saa olla korraga määratud nii argumendiloendis kui valikulises objektis.";Strings.OfficeOM.L_CustomXmlError="Kohandatud XML-i tõrge.";Strings.OfficeOM.L_SettingsAreStale="Sätteid ei saanud salvestada, kuna need pole ajakohased.";Strings.OfficeOM.L_TooManyOptionalFunction="parameetriloendis on mitu valikulist funktsiooni";Strings.OfficeOM.L_MissingRequiredArguments="mõned nõutavad argumendid on puudu";Strings.OfficeOM.L_NonUniformPartialGetNotSupported="Koordinaatparameetreid ei saa kasutada kooshoidmistüübiga Tabel, kui tabel sisaldab liidetud lahtreid.";Strings.OfficeOM.L_HostError="Hosti tõrge";Strings.OfficeOM.L_OutOfRange="Vahemikust väljas";Strings.OfficeOM.L_InvalidSelectionForBindingType="Sidumist ei saa praeguse valikuga ja määratud sidumistüübiga luua.";Strings.OfficeOM.L_TooManyOptionalObjects="parameetriloendis on mitu valikulist objekti";Strings.OfficeOM.L_OperationNotSupportedOnMatrixData="Valitud sisu peab olema tabelivormingus. Vormindage andmed tabelina ja proovige uuesti.";Strings.OfficeOM.L_EventHandlerRemovalFailed="Sündmuseohjurit ei saanud eemaldada.";Strings.OfficeOM.L_BindingToMultipleSelection="Mittekülgnevaid valikuid ei toetata.";Strings.OfficeOM.L_DataReadError="Andmete lugemise tõrge";Strings.OfficeOM.L_InternalErrorDescription="Ilmnes sisemine tõrge.";Strings.OfficeOM.L_InvalidDataFormat="Määratud andmeobjekti vorming ei sobi.";Strings.OfficeOM.L_DataStale="Andmed pole ajakohased";Strings.OfficeOM.L_GetSelectionNotSupported="Praegune valik pole toetatud.";Strings.OfficeOM.L_InvalidTableOptionValue="Vähemalt ühe tabelisuvandite parameetri väärtus pole lubatud. Kontrollige väärtusi ja proovige uuesti.";Strings.OfficeOM.L_PermissionDenied="Õigusest keelduti";Strings.OfficeOM.L_InvalidDataObject="Sobimatu andmeobjekt";Strings.OfficeOM.L_SelectionCannotBound="Praeguse valikuga ei saa siduda.";Strings.OfficeOM.L_InvalidColumnsForBinding="Määratud veerud ei sobi.";Strings.OfficeOM.L_BadSelectorString="Valijale edasi antud string on valesti vormindatud või toetuseta.";Strings.OfficeOM.L_InvalidGetRowColumnCounts="Määratud väärtused rowCount ja columnCount  pole sobivad.";Strings.OfficeOM.L_OsfControlTypeNotSupported="Tüüp OsfControl pole toetatud.";Strings.OfficeOM.L_InvalidValue="Sobimatu väärtus";Strings.OfficeOM.L_DataNotMatchSelection="Esitatud andmeobjekt ei ühildu praeguse valiku kuju või mõõtmetega.";Strings.OfficeOM.L_InternalError="Sisemine tõrge";Strings.OfficeOM.L_NotSupported="Funktsiooni {0} ei toetata.";Strings.OfficeOM.L_CustomXmlNodeNotFound="Määratud sõlme ei leitud.";Strings.OfficeOM.L_CoercionTypeNotMatchBinding="Määratud kooshoidmistüüp ei ühildu selle sidumistüübiga.";Strings.OfficeOM.L_TooManyArguments="liiga palju argumente";Strings.OfficeOM.L_OperationNotSupportedOnThisBindingType="Toiming pole selle sidumistüübi korral toetatud.";Strings.OfficeOM.L_InValidOptionalArgument="sobimatu valikuline argument";Strings.OfficeOM.L_FileTypeNotSupported="Määratud failitüüpi ei toetata.";Strings.OfficeOM.L_GetDataParametersConflict="Määratud parameetrid on vastuolus.";Strings.OfficeOM.L_CallbackNotAFunction="Tagasikutse peab olema funktsioon-tüüpi, kuid on tüüpi {0}."