Office 365: Bind and manipulate data in a SharePoint Access app

This project shows how to create an app for Office that binds to an Access table in a SharePoint Access app.

C# (3.9 MB)
 
 
 
 
 
5 Star
(1)
1,026 times
Add to favorites
7/18/2014
E-mail Twitter del.icio.us Digg Facebook

Solution explorer

C#

Type.registerNamespace("_u");
_u.ExtensibilityStrings = function()
{
};
_u.ExtensibilityStrings.registerClass("_u.ExtensibilityStrings");
_u.ExtensibilityStrings.l_DeleteAttachmentDoesNotExist_Text = "De bijlage kan niet worden verwijderd omdat de bijlage met de bijlage-index niet kan worden gevonden.";
_u.ExtensibilityStrings.l_EwsRequestOversized_Text = "De aanvraag overschrijdt de limiet van 1 MB. Pas uw EWS-aanvraag aan.";
_u.ExtensibilityStrings.l_ElevatedPermissionNeededForMethod_Text = "U hebt een verhoogde machtiging nodig voor het aanroepen van de methode: '{0}'.";
_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentErrorName_Text = "Fout in bijlage";
_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidEventDates_Text = "De einddatum ligt voor de begindatum.";
_u.ExtensibilityStrings.l_DisplayNameTooLong_Text = "Een of meer van de opgegeven weergavenamen is te lang.";
_u.ExtensibilityStrings.l_NumberOfRecipientsExceeded_Text = "Het totale aantal geadresseerden in het veld kan niet hoger zijn dan {0}.";
_u.ExtensibilityStrings.l_HtmlSanitizationFailure_Text = "De HTML-opschoning is mislukt.";
_u.ExtensibilityStrings.l_DataWriteErrorName_Text = "Fout bij het schrijven van gegevens";
_u.ExtensibilityStrings.l_ElevatedPermissionNeeded_Text = "U hebt een verhoogde machtiging nodig voor toegang tot beschermde leden van de JavaScript-API voor Office.";
_u.ExtensibilityStrings.l_ExceededMaxNumberOfAttachments_Text = "U kunt geen bijlagen toevoegen omdat het bericht al het maximum aantal bijlagen bevat";
_u.ExtensibilityStrings.l_InternalProtocolError_Text = "Interne protocolfout: '{0}'.";
_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentDeletedBeforeUploadCompletes_Text = "De gebruiker heeft de bijlage verwijderd voordat de upload is voltooid.";
_u.ExtensibilityStrings.l_OffsetNotfound_Text = "Er is geen offset gevonden voor dit tijdstempel.";
_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentExceededSize_Text = "De bijlage kan niet worden toegevoegd omdat deze te groot is.";
_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidEndTime_Text = "De eindtijd kan niet vóór de begintijd liggen.";
_u.ExtensibilityStrings.l_ParametersNotAsExpected_Text = "De opgegeven parameters hebben niet de verwachte indeling.";
_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentUploadGeneralFailure_Text = "De bijlage kan niet worden toegevoegd aan het item.";
_u.ExtensibilityStrings.l_NoValidRecipientsProvided_Text = "Er zijn geen geldige geadresseerden opgegeven.";
_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidAttachmentId_Text = "De bijlage-id is ongeldig.";
_u.ExtensibilityStrings.l_CannotAddAttachmentBeforeUpgrade_Text = "U kunt geen bijlagen toevoegen op het moment dat het volledige antwoord of doorgestuurde bericht wordt opgehaald van de server.";
_u.ExtensibilityStrings.l_EmailAddressTooLong_Text = "Een of meer van de opgegeven e-mailadressen is te lang.";
_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidAttachmentPath_Text = "Het bijlagepad is ongeldig.";
_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentDeleteGeneralFailure_Text = "De bijlage kan niet worden verwijderd uit het item.";
_u.ExtensibilityStrings.l_InternalFormatError_Text = "Er is een interne indelingsfout opgetreden.";
_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidDate_Text = "De invoer kan niet worden omgezet in een geldige datum.";
_u.ExtensibilityStrings.l_CursorPositionChanged_Text = "De gebruiker heeft de positie van de cursor gewijzigd terwijl de gegevens werden ingevoegd."