Office 365: Bind and manipulate data in a SharePoint Access app

This project shows how to create an app for Office that binds to an Access table in a SharePoint Access app.

C# (3.9 MB)
 
 
 
 
 
5 Star
(1)
1,026 times
Add to favorites
7/18/2014
E-mail Twitter del.icio.us Digg Facebook

Solution explorer

C#
Type.registerNamespace("Strings");Strings.OfficeOM=function(){};Strings.OfficeOM.registerClass("Strings.OfficeOM");Strings.OfficeOM.L_InvalidNamedItemForBindingType="Nurodytas susiejimo tipas nesuderinamas su pateiktu įvardytuoju elementu.";Strings.OfficeOM.L_EventHandlerNotExist="Nurodyto tipo įvykis šiame objekte nepalaikomas.";Strings.OfficeOM.L_UnknownBindingType="Susiejimo tipas nepalaikomas.";Strings.OfficeOM.L_InvalidNode="Neleistinas mazgas";Strings.OfficeOM.L_NotImplemented="Funkcija {0} neįgyvendinta.";Strings.OfficeOM.L_NoCapability="Neturite pakankamai teisių šiam veiksmui atlikti.";Strings.OfficeOM.L_SettingsCannotSave="Nepavyko įrašyti parametrų.";Strings.OfficeOM.L_InvalidBinding="Neleistinas susiejimas";Strings.OfficeOM.L_InvalidSetColumns="Nurodyti stulpeliai yra neleistini.";Strings.OfficeOM.L_BindingCreationError="Susiejimo kūrimo klaida";Strings.OfficeOM.L_FormatValueOutOfRange="Reikšmė nepatenka į leidžiamą diapazoną.";Strings.OfficeOM.L_SelectionNotSupportCoercionType="Dabartinis žymėjimas nesuderinamas su nurodytu privertimo tipu.";Strings.OfficeOM.L_InvalidBindingError="Neleistino susiejimo klaida";Strings.OfficeOM.L_InvalidGetStartRowColumn="Nurodytos „startRow“ arba „startColumn“ reikšmės yra neteisingos.";Strings.OfficeOM.L_InvalidSetRows="Nurodytos eilutės yra neleistinos.";Strings.OfficeOM.L_CannotWriteToSelection="Negalima rašyti į dabartinį žymėjimą.";Strings.OfficeOM.L_MissingParameter="Trūkstamas parametras";Strings.OfficeOM.L_IndexOutOfRange="Indeksas yra už diapazono ribų.";Strings.OfficeOM.L_SettingsStaleError="Pasenusių parametrų klaida";Strings.OfficeOM.L_CannotNavigateTo="Objektas yra vietoje, kurioje nepalaikomas naršymas.";Strings.OfficeOM.L_ReadSettingsError="Parametrų skaitymo klaida";Strings.OfficeOM.L_InvalidGetColumns="Nurodyti stulpeliai yra neleistini.";Strings.OfficeOM.L_CoercionTypeNotSupported="Nurodytas konvertavimo tipas nepalaikomas.";Strings.OfficeOM.L_AppNotExistInitializeNotCalled="Taikomosios programos {0} nėra. Microsoft.Office.WebExtension.Initialize(reason) neiškviesta.";Strings.OfficeOM.L_OverwriteWorksheetData="Nustatymo operacija nepavyko, nes pateiktas duomenų objektas perrašys arba pakeis duomenis.";Strings.OfficeOM.L_RowIndexOutOfRange="Eilučių indekso reikšmė nepriklauso leidžiamam diapazonui. Naudokite reikšmę (0 arba didesnę), kuri būtų mažesnė už eilučių skaičių.";Strings.OfficeOM.L_ColIndexOutOfRange="Stulpelių indekso reikšmė nepriklauso leidžiamam diapazonui. Naudokite reikšmę (0 arba didesnę), kuri būtų mažesnė už stulpelių skaičių.";Strings.OfficeOM.L_UnsupportedEnumeration="Nepalaikomas išvardijimas";Strings.OfficeOM.L_InvalidParameters="Funkcija {0} turi netinkamų parametrų.";Strings.OfficeOM.L_SetDataParametersConflict="Nurodyti parametrai nesuderinami.";Strings.OfficeOM.L_DataNotMatchCoercionType="Nurodyto duomenų objekto tipas nesuderinamas su dabartiniu žymėjimu.";Strings.OfficeOM.L_UnsupportedEnumerationMessage="Dabartinė pagrindinio kompiuterio taikomoji programa išvardijimo nepalaiko.";Strings.OfficeOM.L_InvalidCoercion="Neleistinas privertimo tipas";Strings.OfficeOM.L_NotSupportedEventType="Nurodytas įvykio tipas {0} nepalaikomas.";Strings.OfficeOM.L_UnsupportedDataObject="Pateiktas duomenų objekto tipas nepalaikomas.";Strings.OfficeOM.L_GetDataIsTooLarge="Norimas duomenų rinkinys per didelis.";Strings.OfficeOM.L_AppNameNotExist="{0} AppName nėra.";Strings.OfficeOM.L_AddBindingFromPromptDefaultText="Pažymėkite.";Strings.OfficeOM.L_MultipleNamedItemFound="Rasti keli objektai tuo pačiu pavadinimu.";Strings.OfficeOM.L_InvalidCellsValue="Vieno arba kelių langelių parametrų reikšmės nėra leistinos. Dar kartą patikrinkite reikšmes ir bandykite vėl.";Strings.OfficeOM.L_DataNotMatchBindingType="Nurodytas duomenų objektas nesuderinamas su susiejimo tipu.";Strings.OfficeOM.L_InvalidFormatValue="Vieno arba kelių formato parametrų reikšmės nėra leistinos. Dar kartą patikrinkite reikšmes ir bandykite vėl.";Strings.OfficeOM.L_NotSupportedBindingType="Nurodytas susiejimo tipas {0} nepalaikomas.";Strings.OfficeOM.L_InitializeNotReady="Office.js dar ne visiškai įkeltas. Bandykite vėliau arba įtraukite savo inicijavimo kodą Office.initialize funkcijoje.";Strings.OfficeOM.L_ShuttingDown="Operacija nepavyko, nes duomenys serveryje neatnaujinti.";Strings.OfficeOM.L_OperationNotSupported="Operacija nepalaikoma.";Strings.OfficeOM.L_DocumentReadOnly="Dabartiniu dokumento režimu pageidaujama operacija neleidžiama.";Strings.OfficeOM.L_NamedItemNotFound="Įvardytojo elemento nėra.";Strings.OfficeOM.L_InvalidApiCallInContext="Neleistinas API iškvietimas dabartiniame kontekste.";Strings.OfficeOM.L_InvalidGetRows="Nurodytos eilutės yra neleistinos.";Strings.OfficeOM.L_SetDataIsTooLarge="Nurodytas duomenų objektas per didelis.";Strings.OfficeOM.L_DataWriteError="Duomenų rašymo klaida";Strings.OfficeOM.L_InvalidBindingOperation="Neleistina susiejimo operacija";Strings.OfficeOM.L_SpecifiedIdNotExist="Nurodyto ID nėra.";Strings.OfficeOM.L_FunctionCallFailed="Funkcijos {0} iškvietimas nepavyko, klaidos kodas: {1}.";Strings.OfficeOM.L_DataNotMatchBindingSize="Pateiktas duomenų objektas neatitinka dabartinio žymėjimo dydžio.";Strings.OfficeOM.L_SaveSettingsError="Parametrų įrašymo klaida";Strings.OfficeOM.L_InvalidSetStartRowColumn="Nurodytos „startRow“ arba „startColumn“ reikšmės yra neteisingos.";Strings.OfficeOM.L_InvalidFormat="Neleistina formato klaida";Strings.OfficeOM.L_BindingNotExist="Nurodyto susiejimo nėra.";Strings.OfficeOM.L_SettingNameNotExist="Nėra nurodyto parametro pavadinimo.";Strings.OfficeOM.L_EventHandlerAdditionFailed="Nepavyko įtraukti įvykių apdorojimo programos.";Strings.OfficeOM.L_InvalidAPICall="Neleistinas API iškvietimas";Strings.OfficeOM.L_EventRegistrationError="Įvykio registracijos klaida";Strings.OfficeOM.L_ElementMissing="Negalėjome suformatuoti lentelės langelio, nes trūksta kai kurių parametrų reikšmių. Dar kartą patikrinkite parametrus ir bandykite vėl.";Strings.OfficeOM.L_NonUniformPartialSetNotSupported="Koordinuotų parametrų negalima naudoti su privertimo tipu Lentelė, kai lentelėje yra sulietų langelių.";Strings.OfficeOM.L_NavOutOfBound="Operacija nepavyko, nes indeksas yra už diapazono ribų.";Strings.OfficeOM.L_RedundantCallbackSpecification="Atgalinio iškvietimo negalima nurodyti tiek argumentų sąraše, tiek pasirinktiniame objekte.";Strings.OfficeOM.L_CustomXmlError="Pasirinktinio XML klaida.";Strings.OfficeOM.L_SettingsAreStale="Parametrų įrašyti nepavyko, nes jie neatnaujinti.";Strings.OfficeOM.L_TooManyOptionalFunction="kelios pasirinktinės funkcijos parametrų sąraše";Strings.OfficeOM.L_MissingRequiredArguments="trūksta kai kurių būtinų argumentų";Strings.OfficeOM.L_NonUniformPartialGetNotSupported="Koordinuotų parametrų negalima naudoti su konvertavimo tipu Lentelė, kai lentelėje yra sulietų langelių.";Strings.OfficeOM.L_HostError="Pagrindinio kompiuterio klaida";Strings.OfficeOM.L_OutOfRange="Už diapazono ribų";Strings.OfficeOM.L_InvalidSelectionForBindingType="Negalima sukurti susiejimo su dabartiniu žymėjimu ir nurodytu susiejimo tipu.";Strings.OfficeOM.L_TooManyOptionalObjects="keli pasirinktiniai objektai parametrų sąraše";Strings.OfficeOM.L_OperationNotSupportedOnMatrixData="Pasirinktas turinys turi būti lentelės formatu. Suformatuokite duomenis kaip lentelę ir bandykite dar kartą.";Strings.OfficeOM.L_EventHandlerRemovalFailed="Nepavyko pašalinti įvykių apdorojimo programos.";Strings.OfficeOM.L_BindingToMultipleSelection="Negretimų elementų žymėjimas nepalaikomas.";Strings.OfficeOM.L_DataReadError="Duomenų skaitymo klaida";Strings.OfficeOM.L_InternalErrorDescription="Įvyko vidinė klaida.";Strings.OfficeOM.L_InvalidDataFormat="Nurodyto duomenų objekto formatas neleistinas.";Strings.OfficeOM.L_DataStale="Duomenys neatnaujinti";Strings.OfficeOM.L_GetSelectionNotSupported="Dabartinis žymėjimas nepalaikomas.";Strings.OfficeOM.L_InvalidTableOptionValue="Vieno arba kelių „tableOptions“ parametrų reikšmės nėra leistinos. Dar kartą patikrinkite reikšmes ir bandykite vėl.";Strings.OfficeOM.L_PermissionDenied="Teisė nesuteikta";Strings.OfficeOM.L_InvalidDataObject="Neleistinas duomenų objektas";Strings.OfficeOM.L_SelectionCannotBound="Negalima susieti su dabartiniu žymėjimu.";Strings.OfficeOM.L_InvalidColumnsForBinding="Nurodyti stulpeliai yra neleistini.";Strings.OfficeOM.L_BadSelectorString="Į išrinkiklį perduota eilutė yra netinkamai suformatuota arba nepalaikoma.";Strings.OfficeOM.L_InvalidGetRowColumnCounts="Nurodytos „rowCount“ arba „columnCount“ reikšmės yra neteisingos.";Strings.OfficeOM.L_OsfControlTypeNotSupported="OsfControl tipas nepalaikomas.";Strings.OfficeOM.L_InvalidValue="Neleistina reikšmė";Strings.OfficeOM.L_DataNotMatchSelection="Pateiktas duomenų objektas nesuderinamas su dabartinio žymėjimo forma ar matmenimis.";Strings.OfficeOM.L_InternalError="Vidinė klaida";Strings.OfficeOM.L_NotSupported="Funkcija {0} nepalaikoma.";Strings.OfficeOM.L_CustomXmlNodeNotFound="Nurodytas mazgas nerastas.";Strings.OfficeOM.L_CoercionTypeNotMatchBinding="Nurodytas konvertavimo tipas nesuderinamas su šiuo susiejimo tipu.";Strings.OfficeOM.L_TooManyArguments="per daug argumentų";Strings.OfficeOM.L_OperationNotSupportedOnThisBindingType="Operacija nepalaikoma šiam susiejimo tipui.";Strings.OfficeOM.L_InValidOptionalArgument="neleistinas pasirinktinis argumentas";Strings.OfficeOM.L_FileTypeNotSupported="Nurodytas failo tipas nepalaikomas.";Strings.OfficeOM.L_GetDataParametersConflict="Nurodyti parametrai nesuderinami.";Strings.OfficeOM.L_CallbackNotAFunction="Atgalinis iškvietimas turi būti funkcijos tipo, o buvo tipo {0}."