Office 365: Bind and manipulate data in a SharePoint Access app

This project shows how to create an app for Office that binds to an Access table in a SharePoint Access app.

C# (3.9 MB)
 
 
 
 
 
5 Star
(1)
1,026 times
Add to favorites
7/18/2014
E-mail Twitter del.icio.us Digg Facebook

Solution explorer

C#

Type.registerNamespace("Strings");
Strings.OfficeOM = function()
{
};
Strings.OfficeOM.registerClass("Strings.OfficeOM");
Strings.OfficeOM.L_InvalidNamedItemForBindingType = "Määratud sidumistüüp ei ühildu esitatud nimelise üksusega.";
Strings.OfficeOM.L_EventHandlerNotExist = "Määratud sündmusetüüpi ei toetata selles objektis.";
Strings.OfficeOM.L_UnknownBindingType = "Sidumistüüpi ei toetata.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidNode = "Sobimatu sõlm";
Strings.OfficeOM.L_NotImplemented = "Funktsioon {0} pole juurutatud.";
Strings.OfficeOM.L_NoCapability = "Teil pole selle toimingu  jaoks piisavaid lubasid.";
Strings.OfficeOM.L_SettingsCannotSave = "Sätteid ei saanud salvestada.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidBinding = "Sobimatu sidumine";
Strings.OfficeOM.L_InvalidSetColumns = "Määratud veerud ei sobi.";
Strings.OfficeOM.L_BindingCreationError = "Sidumise loomise tõrge";
Strings.OfficeOM.L_FormatValueOutOfRange = "Väärtus on väljaspool lubatud vahemikku.";
Strings.OfficeOM.L_SelectionNotSupportCoercionType = "Praegune valik ei ühildu määratud kooshoidmistüübiga.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidBindingError = "Sobimatu sidumise tõrge";
Strings.OfficeOM.L_InvalidGetStartRowColumn = "Määratud väärtus startRow või startColumn ei sobi.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidSetRows = "Määratud read ei sobi.";
Strings.OfficeOM.L_CannotWriteToSelection = "Praegusesse valikusse ei saa kirjutada.";
Strings.OfficeOM.L_MissingParameter = "Parameeter on puudu";
Strings.OfficeOM.L_IndexOutOfRange = "Indeks on väljaspool vahemikku.";
Strings.OfficeOM.L_SettingsStaleError = "Sätete aegumise tõrge";
Strings.OfficeOM.L_CannotNavigateTo = "Objekt asub kohas, kus navigeerimist ei toetata.";
Strings.OfficeOM.L_ReadSettingsError = "Sätete lugemise tõrge";
Strings.OfficeOM.L_InvalidGetColumns = "Määratud veerud ei sobi.";
Strings.OfficeOM.L_CoercionTypeNotSupported = "Määratud kooshoidmistüüpi ei toetata.";
Strings.OfficeOM.L_AppNotExistInitializeNotCalled = "Rakendust {0} pole olemas. Microsoft.Office.WebExtension.initialize(reason) pole kutsutud.";
Strings.OfficeOM.L_OverwriteWorksheetData = "Määramistoiming nurjus, kuna esitatud andmeobjekt kirjutab andmed üle või neid.";
Strings.OfficeOM.L_RowIndexOutOfRange = "Reaindeksi väärtus on väljaspool lubatud vahemikku. Kasutage ridade arvust väiksemat väärtust (0 või suurem).";
Strings.OfficeOM.L_ColIndexOutOfRange = "Veeruindeksi väärtus on väljaspool lubatud vahemikku. Kasutage veergude arvust väiksemat väärtust (0 või suurem).";
Strings.OfficeOM.L_UnsupportedEnumeration = "Toetuseta nummerdamine";
Strings.OfficeOM.L_InvalidParameters = "Funktsiooni {0} parameetrid pole sobivad.";
Strings.OfficeOM.L_SetDataParametersConflict = "Määratud parameetrid on vastuolus.";
Strings.OfficeOM.L_DataNotMatchCoercionType = "Määratud andmeobjekti tüüp ei ühildu praeguse kooshoidmistüübiga.";
Strings.OfficeOM.L_UnsupportedEnumerationMessage = "Praegune hostrakendus ei toeta nummerdamist.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidCoercion = "Sobimatu kooshoidmise tüüp";
Strings.OfficeOM.L_NotSupportedEventType = "Määratud sündmuse tüüp {0} pole toetatud.";
Strings.OfficeOM.L_UnsupportedDataObject = "Esitatud andmeobjektitüüpi ei toetata.";
Strings.OfficeOM.L_GetDataIsTooLarge = "Nõutud andmekomplekt on liiga mahukas.";
Strings.OfficeOM.L_AppNameNotExist = "{0} AppName'i pole olemas.";
Strings.OfficeOM.L_AddBindingFromPromptDefaultText = "Palun valige.";
Strings.OfficeOM.L_MultipleNamedItemFound = "Leiti mitu sama nimega objekti.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidCellsValue = "Vähemalt ühe lahtriparameetri väärtus pole lubatud. Kontrollige väärtusi ja proovige uuesti.";
Strings.OfficeOM.L_DataNotMatchBindingType = "Määratud andmeobjekt ei ühildu sidumistüübiga.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidFormatValue = "Vähemalt ühe vorminguparameetri väärtus pole lubatud. Kontrollige väärtusi ja proovige uuesti.";
Strings.OfficeOM.L_NotSupportedBindingType = "Määratud sidumistüüp {0} pole toetatud.";
Strings.OfficeOM.L_InitializeNotReady = "Office.js pole veel täielikult laaditud. Palun proovige hiljem uuesti või veenduge, et lähtestamiskood on lisatud funktsiooni Office.initialize.";
Strings.OfficeOM.L_ShuttingDown = "Toiming nurjus, kuna serveris olevad andmed pole ajakohased.";
Strings.OfficeOM.L_OperationNotSupported = "Toimingut ei toetata.";
Strings.OfficeOM.L_DocumentReadOnly = "Nõutud toiming pole praeguses dokumendirežiimis lubatud.";
Strings.OfficeOM.L_NamedItemNotFound = "Nimega üksust pole olemas.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidApiCallInContext = "API kutse pole praeguses kontekstis sobiv.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidGetRows = "Määratud read ei sobi.";
Strings.OfficeOM.L_SetDataIsTooLarge = "Määratud andmeobjekt on liiga suur.";
Strings.OfficeOM.L_DataWriteError = "Andmete kirjutamise tõrge";
Strings.OfficeOM.L_InvalidBindingOperation = "Sobimatu sidumise toiming";
Strings.OfficeOM.L_SpecifiedIdNotExist = "Määratud ID-d pole olemas.";
Strings.OfficeOM.L_FunctionCallFailed = "Funktsiooni {0} ei saanud kutsuda; veakood: {1}.";
Strings.OfficeOM.L_DataNotMatchBindingSize = "Esitatud andmeobjekt ei vasta praeguse valiku suurusele.";
Strings.OfficeOM.L_SaveSettingsError = "Sätete salvestamise tõrge";
Strings.OfficeOM.L_InvalidSetStartRowColumn = "Määratud väärtus startRow või startColumn ei sobi.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidFormat = "Sobimatu vormingu tõrge";
Strings.OfficeOM.L_BindingNotExist = "Määratud sidumist pole olemas.";
Strings.OfficeOM.L_SettingNameNotExist = "Määratud sätte nime pole olemas.";
Strings.OfficeOM.L_EventHandlerAdditionFailed = "Sündmuseohjurit ei saanud lisada.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidAPICall = "Sobimatu API kutse";
Strings.OfficeOM.L_EventRegistrationError = "Sündmuse registreerimise tõrge";
Strings.OfficeOM.L_ElementMissing = "Tabelilahtrit ei saanud vormindada, kuna mõni parameetriväärtus on puudu. Kontrollige parameetreid ja proovige uuesti.";
Strings.OfficeOM.L_NonUniformPartialSetNotSupported = "Koordinaatparameetreid ei saa kasutada kooshoidmistüübiga Tabel, kui tabel sisaldab liidetud lahtreid.";
Strings.OfficeOM.L_NavOutOfBound = "Toiming nurjus, sest indeks on väljaspool vahemikku.";
Strings.OfficeOM.L_RedundantCallbackSpecification = "Tagasikutse ei saa olla korraga määratud nii argumendiloendis kui valikulises objektis.";
Strings.OfficeOM.L_CustomXmlError = "Kohandatud XML-i tõrge.";
Strings.OfficeOM.L_SettingsAreStale = "Sätteid ei saanud salvestada, kuna need pole ajakohased.";
Strings.OfficeOM.L_TooManyOptionalFunction = "parameetriloendis on mitu valikulist funktsiooni";
Strings.OfficeOM.L_MissingRequiredArguments = "mõned nõutavad argumendid on puudu";
Strings.OfficeOM.L_NonUniformPartialGetNotSupported = "Koordinaatparameetreid ei saa kasutada kooshoidmistüübiga Tabel, kui tabel sisaldab liidetud lahtreid.";
Strings.OfficeOM.L_HostError = "Hosti tõrge";
Strings.OfficeOM.L_OutOfRange = "Vahemikust väljas";
Strings.OfficeOM.L_InvalidSelectionForBindingType = "Sidumist ei saa praeguse valikuga ja määratud sidumistüübiga luua.";
Strings.OfficeOM.L_TooManyOptionalObjects = "parameetriloendis on mitu valikulist objekti";
Strings.OfficeOM.L_OperationNotSupportedOnMatrixData = "Valitud sisu peab olema tabelivormingus. Vormindage andmed tabelina ja proovige uuesti.";
Strings.OfficeOM.L_EventHandlerRemovalFailed = "Sündmuseohjurit ei saanud eemaldada.";
Strings.OfficeOM.L_BindingToMultipleSelection = "Mittekülgnevaid valikuid ei toetata.";
Strings.OfficeOM.L_DataReadError = "Andmete lugemise tõrge";
Strings.OfficeOM.L_InternalErrorDescription = "Ilmnes sisemine tõrge.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidDataFormat = "Määratud andmeobjekti vorming ei sobi.";
Strings.OfficeOM.L_DataStale = "Andmed pole ajakohased";
Strings.OfficeOM.L_GetSelectionNotSupported = "Praegune valik pole toetatud.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidTableOptionValue = "Vähemalt ühe tabelisuvandite parameetri väärtus pole lubatud. Kontrollige väärtusi ja proovige uuesti.";
Strings.OfficeOM.L_PermissionDenied = "Õigusest keelduti";
Strings.OfficeOM.L_InvalidDataObject = "Sobimatu andmeobjekt";
Strings.OfficeOM.L_SelectionCannotBound = "Praeguse valikuga ei saa siduda.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidColumnsForBinding = "Määratud veerud ei sobi.";
Strings.OfficeOM.L_BadSelectorString = "Valijale edasi antud string on valesti vormindatud või toetuseta.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidGetRowColumnCounts = "Määratud väärtused rowCount ja columnCount  pole sobivad.";
Strings.OfficeOM.L_OsfControlTypeNotSupported = "Tüüp OsfControl pole toetatud.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidValue = "Sobimatu väärtus";
Strings.OfficeOM.L_DataNotMatchSelection = "Esitatud andmeobjekt ei ühildu praeguse valiku kuju või mõõtmetega.";
Strings.OfficeOM.L_InternalError = "Sisemine tõrge";
Strings.OfficeOM.L_NotSupported = "Funktsiooni {0} ei toetata.";
Strings.OfficeOM.L_CustomXmlNodeNotFound = "Määratud sõlme ei leitud.";
Strings.OfficeOM.L_CoercionTypeNotMatchBinding = "Määratud kooshoidmistüüp ei ühildu selle sidumistüübiga.";
Strings.OfficeOM.L_TooManyArguments = "liiga palju argumente";
Strings.OfficeOM.L_OperationNotSupportedOnThisBindingType = "Toiming pole selle sidumistüübi korral toetatud.";
Strings.OfficeOM.L_InValidOptionalArgument = "sobimatu valikuline argument";
Strings.OfficeOM.L_FileTypeNotSupported = "Määratud failitüüpi ei toetata.";
Strings.OfficeOM.L_GetDataParametersConflict = "Määratud parameetrid on vastuolus.";
Strings.OfficeOM.L_CallbackNotAFunction = "Tagasikutse peab olema funktsioon-tüüpi, kuid on tüüpi {0}."