Office 365: Bind and manipulate data in a SharePoint Access app

This project shows how to create an app for Office that binds to an Access table in a SharePoint Access app.

C# (3.9 MB)
 
 
 
 
 
5 Star
(1)
1,026 times
Add to favorites
7/18/2014
E-mail Twitter del.icio.us Digg Facebook

Solution explorer

C#

Type.registerNamespace("Strings");
Strings.OfficeOM = function()
{
};
Strings.OfficeOM.registerClass("Strings.OfficeOM");
Strings.OfficeOM.L_InvalidNamedItemForBindingType = "Den angivne bindingstype er ikke kompatibel med det navngivne element. ";
Strings.OfficeOM.L_EventHandlerNotExist = "Den angivne type hændelse understøttes ikke i dette objekt.";
Strings.OfficeOM.L_UnknownBindingType = "Bindingstypen understøttes ikke.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidNode = "Ugyldig node";
Strings.OfficeOM.L_NotImplemented = "Funktion {0} er ikke implementeret.";
Strings.OfficeOM.L_NoCapability = "Du har ikke tilstrækkelige rettigheder til at udføre denne handling.";
Strings.OfficeOM.L_SettingsCannotSave = "Indstillingerne blev ikke gemt.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidBinding = "Ugyldig binding";
Strings.OfficeOM.L_InvalidSetColumns = "De angivne kolonner er ugyldige.";
Strings.OfficeOM.L_BindingCreationError = "Fejl ved oprettelse af binding";
Strings.OfficeOM.L_FormatValueOutOfRange = "Værdien er uden for det tilladte interval.";
Strings.OfficeOM.L_SelectionNotSupportCoercionType = "Den aktuelle markering er ikke kompatibel med den angivne type tvangsforanstaltning.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidBindingError = "Ugyldig bindingsfejl";
Strings.OfficeOM.L_InvalidGetStartRowColumn = "De angivne værdier for startRow eller startColumn er ugyldige.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidSetRows = "De angivne rækker er ugyldige.";
Strings.OfficeOM.L_CannotWriteToSelection = "Der kan ikke skrives til det aktuelle valg.";
Strings.OfficeOM.L_MissingParameter = "Parameter mangler";
Strings.OfficeOM.L_IndexOutOfRange = "Indeks er uden for område.";
Strings.OfficeOM.L_SettingsStaleError = "Fejl pga. forældede indstillinger";
Strings.OfficeOM.L_CannotNavigateTo = "Objektet er placeret på et sted, hvor navigation ikke understøttes.";
Strings.OfficeOM.L_ReadSettingsError = "Fejl ved læsning af indstillinger";
Strings.OfficeOM.L_InvalidGetColumns = "De angivne kolonner er ugyldige.";
Strings.OfficeOM.L_CoercionTypeNotSupported = "Den angivne type tvangsforanstaltning understøttes ikke.";
Strings.OfficeOM.L_AppNotExistInitializeNotCalled = "Programmet {0} findes ikke. Microsoft.Office.WebExtension.initialize(reason) er ikke kaldt.";
Strings.OfficeOM.L_OverwriteWorksheetData = "Indstillingshandlingen mislykkedes, fordi det medfølgende dataobjekt vil overskrive eller skifte data.";
Strings.OfficeOM.L_RowIndexOutOfRange = "Rækkeindeksværdien ligger uden for det tilladte interval. Brug en værdi (0 eller højere), som er lavere end antallet af rækker.";
Strings.OfficeOM.L_ColIndexOutOfRange = "Kolonneindeksværdien ligger uden for det tilladte interval. Brug en værdi (0 eller højere), som er lavere end antallet af kolonner.";
Strings.OfficeOM.L_UnsupportedEnumeration = "Ikke-understøttet optælling";
Strings.OfficeOM.L_InvalidParameters = "Funktion {0} har ugyldige parametre.";
Strings.OfficeOM.L_SetDataParametersConflict = "De angivne parametre er i konflikt.";
Strings.OfficeOM.L_DataNotMatchCoercionType = "Typen for det angivne dataobjekt er ikke kompatibel med den aktuelle markering.";
Strings.OfficeOM.L_UnsupportedEnumerationMessage = "Optællingen understøttes ikke i det aktuelle værtsprogram.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidCoercion = "Ugyldig type tvangsforanstaltning";
Strings.OfficeOM.L_NotSupportedEventType = "Den angivne hændelsestype {0} understøttes ikke.";
Strings.OfficeOM.L_UnsupportedDataObject = "Det angivne dataobjekt understøttes ikke.";
Strings.OfficeOM.L_GetDataIsTooLarge = "Det anmodede datasæt er for stort.";
Strings.OfficeOM.L_AppNameNotExist = "Programnavn til {0} findes ikke.";
Strings.OfficeOM.L_AddBindingFromPromptDefaultText = "Foretag en markering.";
Strings.OfficeOM.L_MultipleNamedItemFound = "Der er fundet flere objekter med samme navn.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidCellsValue = "Et eller flere af parametrene i cellerne har værdier, som ikke er tilladt. Dobbelttjek værdierne, og prøv igen.";
Strings.OfficeOM.L_DataNotMatchBindingType = "Det angivne dataobjekt er ikke kompatibelt med bindingstypen.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidFormatValue = "Et eller flere af formatparametrene har værdier, som ikke er tilladt. Dobbelttjek værdierne, og prøv igen.";
Strings.OfficeOM.L_NotSupportedBindingType = "Den angivne bindingstype {0} understøttes ikke.";
Strings.OfficeOM.L_InitializeNotReady = "Office.js er endnu ikke fuldt indlæst. Prøv igen senere, eller sørg for at tilføje din initialiseringskode i funktionen Office.initialize.";
Strings.OfficeOM.L_ShuttingDown = "Handlingen mislykkedes, fordi dataene ikke findes på serveren.";
Strings.OfficeOM.L_OperationNotSupported = "Handlingen understøttes ikke.";
Strings.OfficeOM.L_DocumentReadOnly = "Den ønskede handling er ikke tilladt i den aktuelle dokumenttilstand.";
Strings.OfficeOM.L_NamedItemNotFound = "Det navngivne element findes ikke.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidApiCallInContext = "Ugyldigt API-kald i den aktuelle kontekst.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidGetRows = "De angivne rækker er ugyldige.";
Strings.OfficeOM.L_SetDataIsTooLarge = "Det angivne dataobjekt er for stort.";
Strings.OfficeOM.L_DataWriteError = "Fejl i skrivning af data";
Strings.OfficeOM.L_InvalidBindingOperation = "Ugyldig bindingshandling";
Strings.OfficeOM.L_SpecifiedIdNotExist = "Det angivne id findes ikke.";
Strings.OfficeOM.L_FunctionCallFailed = "Funktionen {0} blev ikke kaldt, fejlkode: {1}.";
Strings.OfficeOM.L_DataNotMatchBindingSize = "Det angivne dataobjekt svarer ikke til størrelsen på den aktuelle markering.";
Strings.OfficeOM.L_SaveSettingsError = "Fejl ved lagring af indstillinger";
Strings.OfficeOM.L_InvalidSetStartRowColumn = "De angivne værdier for startRow eller startColumn er ugyldige.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidFormat = "Ugyldigt format-fejl";
Strings.OfficeOM.L_BindingNotExist = "Den angivne binding findes ikke.";
Strings.OfficeOM.L_SettingNameNotExist = "Navnet på den angivne indstilling findes ikke.";
Strings.OfficeOM.L_EventHandlerAdditionFailed = "Hændelseshandleren blev ikke tilføjet.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidAPICall = "Ugyldigt API-kald";
Strings.OfficeOM.L_EventRegistrationError = "Fejl ved registrering af hændelse";
Strings.OfficeOM.L_ElementMissing = "Vi kunne ikke formatere tabelcellen, fordi der mangler nogle parameterværdier. Dobbelttjek parametrene, og prøv igen.";
Strings.OfficeOM.L_NonUniformPartialSetNotSupported = "Koordinatparametre kan ikke bruges med tvangsforanstaltningen af typen Tabel, hvis tabellen indeholder flettede celler.";
Strings.OfficeOM.L_NavOutOfBound = "Handlingen mislykkedes, fordi indekset er uden for området.";
Strings.OfficeOM.L_RedundantCallbackSpecification = "Der kan ikke specificeres tilbagekald både i argumentlisten og i valgfrit objekt.";
Strings.OfficeOM.L_CustomXmlError = "Brugerdefineret XML-fejl.";
Strings.OfficeOM.L_SettingsAreStale = "Indstillingerne kunne ikke gemmes, fordi de ikke er aktuelle.";
Strings.OfficeOM.L_TooManyOptionalFunction = "flere valgfrie funktioner på parameterliste";
Strings.OfficeOM.L_MissingRequiredArguments = "en række obligatoriske argumenter mangler";
Strings.OfficeOM.L_NonUniformPartialGetNotSupported = "Koordinatparametre kan ikke bruges med tvangsforanstaltningen af typen Tabel, hvis tabellen indeholder flettede celler.";
Strings.OfficeOM.L_HostError = "Værtsfejl";
Strings.OfficeOM.L_OutOfRange = "Uden for intervallet";
Strings.OfficeOM.L_InvalidSelectionForBindingType = "Der kan ikke oprettes en binding med den aktuelle markering og den angivne bindingstype.";
Strings.OfficeOM.L_TooManyOptionalObjects = "flere valgfrie objekter på parameterliste";
Strings.OfficeOM.L_OperationNotSupportedOnMatrixData = "Markeret indhold skal være i tabelformat. Formatér dataene som en tabel, og prøv igen.";
Strings.OfficeOM.L_EventHandlerRemovalFailed = "Hændelseshandleren blev ikke fjernet.";
Strings.OfficeOM.L_BindingToMultipleSelection = "Ikke-sammenhængende markeringer understøttes ikke.";
Strings.OfficeOM.L_DataReadError = "Fejl i læsning af data";
Strings.OfficeOM.L_InternalErrorDescription = "Der opstod en intern fejl.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidDataFormat = "Formatet for det angivne dataobjekt er ugyldigt.";
Strings.OfficeOM.L_DataStale = "Data er ikke aktuelle";
Strings.OfficeOM.L_GetSelectionNotSupported = "Den aktuelle markering understøttes ikke.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidTableOptionValue = "Et eller flere af parametrene for tableOptions har værdier, som ikke er tilladt. Dobbelttjek værdierne, og prøv igen.";
Strings.OfficeOM.L_PermissionDenied = "Tilladelse nægtet";
Strings.OfficeOM.L_InvalidDataObject = "Ugyldigt dataobjekt";
Strings.OfficeOM.L_SelectionCannotBound = "Den aktuelle markering kan ikke bindes.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidColumnsForBinding = "De angivne kolonner er ugyldige.";
Strings.OfficeOM.L_BadSelectorString = "Den streng, der er overført til vælgeren, er formateret forkert eller understøttes ikke.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidGetRowColumnCounts = "De angivne værdier for wowCount eller columnCount er ugyldige.";
Strings.OfficeOM.L_OsfControlTypeNotSupported = "Typen OsfControl understøttes ikke.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidValue = "Ugyldig værdi";
Strings.OfficeOM.L_DataNotMatchSelection = "Det angivne dataobjekt er ikke kompatibelt med figuren eller målene i den aktuelle markering.";
Strings.OfficeOM.L_InternalError = "Intern fejl";
Strings.OfficeOM.L_NotSupported = "Funktionen {0} understøttes ikke.";
Strings.OfficeOM.L_CustomXmlNodeNotFound = "Den angivne node blev ikke fundet.";
Strings.OfficeOM.L_CoercionTypeNotMatchBinding = "Den angivne type tvangsforanstaltning er ikke kompatibel med denne bindingstype.";
Strings.OfficeOM.L_TooManyArguments = "for mange argumenter";
Strings.OfficeOM.L_OperationNotSupportedOnThisBindingType = "Handlingen understøttes ikke på denne bindende type.";
Strings.OfficeOM.L_InValidOptionalArgument = "ugyldigt valgfrit argument";
Strings.OfficeOM.L_FileTypeNotSupported = "Den angivne filtype understøttes ikke.";
Strings.OfficeOM.L_GetDataParametersConflict = "De angivne parametre er i konflikt.";
Strings.OfficeOM.L_CallbackNotAFunction = "Tilbagekald skal være af typen funktion, men var af typen {0}."