Office 365: Bind and manipulate data in a SharePoint Access app

This project shows how to create an app for Office that binds to an Access table in a SharePoint Access app.

C# (3.9 MB)
 
 
 
 
 
5 Star
(1)
1,031 times
Add to favorites
7/18/2014
E-mail Twitter del.icio.us Digg Facebook

Solution explorer

C#

Type.registerNamespace("Strings");
Strings.OfficeOM = function()
{
};
Strings.OfficeOM.registerClass("Strings.OfficeOM");
Strings.OfficeOM.L_InvalidNamedItemForBindingType = "Navedena vrsta vpenjanja ni združljiva s podanim imenovanim elementom.";
Strings.OfficeOM.L_EventHandlerNotExist = "Navedena vrsta dogodka ni podprta za ta predmet.";
Strings.OfficeOM.L_UnknownBindingType = "Vrsta vpenjanja ni podprta.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidNode = "Neveljavno vozlišče";
Strings.OfficeOM.L_NotImplemented = "Funkcija {0} ni izvedena.";
Strings.OfficeOM.L_NoCapability = "Nimate ustreznih dovoljenj za izvedbo tega dejanja.";
Strings.OfficeOM.L_SettingsCannotSave = "Nastavitev ni bilo mogoče shraniti.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidBinding = "Neveljavna vezava";
Strings.OfficeOM.L_InvalidSetColumns = "Navedeni stolpci niso veljavni.";
Strings.OfficeOM.L_BindingCreationError = "Napaka pri ustvarjanju vezave";
Strings.OfficeOM.L_FormatValueOutOfRange = "Vrednost je zunaj dovoljenega obsega.";
Strings.OfficeOM.L_SelectionNotSupportCoercionType = "Trenutna izbira ni združljiva z navedeno vrsto prisile.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidBindingError = "Napaka neveljavne vezave";
Strings.OfficeOM.L_InvalidGetStartRowColumn = "Navedeni vrednosti »startRow« ali »startColumn« nista veljavni.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidSetRows = "Navedene vrstice niso veljavne.";
Strings.OfficeOM.L_CannotWriteToSelection = "V trenutno izbiro ni mogoče pisati.";
Strings.OfficeOM.L_MissingParameter = "Manjkajoči parameter";
Strings.OfficeOM.L_IndexOutOfRange = "Indeks je zunaj obsega.";
Strings.OfficeOM.L_SettingsStaleError = "Napaka zaradi zastarelih nastavitev";
Strings.OfficeOM.L_CannotNavigateTo = "Predmet je na mestu, kjer krmarjenje ni podprto.";
Strings.OfficeOM.L_ReadSettingsError = "Napaka pri branju nastavitev";
Strings.OfficeOM.L_InvalidGetColumns = "Navedeni stolpci niso veljavni.";
Strings.OfficeOM.L_CoercionTypeNotSupported = "Navedena vrsta prisile ni podprta.";
Strings.OfficeOM.L_AppNotExistInitializeNotCalled = "Program {0} ne obstaja. Microsoft.Office.WebExtension.Inicializiraj(razlog) ni bil klican.";
Strings.OfficeOM.L_OverwriteWorksheetData = "Nastavljena operacija ni uspela, ker bo posredovani podatkovni predmet prepisal ali premaknil podatke.";
Strings.OfficeOM.L_RowIndexOutOfRange = "Vrednost indeksa vrstice je zunaj dovoljenega obsega. Uporabite vrednost (0 ali večjo), ki je manjša od števila vrstic.";
Strings.OfficeOM.L_ColIndexOutOfRange = "Vrednost indeksa stolpca je zunaj dovoljenega obsega. Uporabite vrednost (0 ali večjo), ki je manjša od števila stolpcev.";
Strings.OfficeOM.L_UnsupportedEnumeration = "Nepodprto naštevanje";
Strings.OfficeOM.L_InvalidParameters = "Parametri funkcije {0} so neveljavni.";
Strings.OfficeOM.L_SetDataParametersConflict = "Navedeni parametri so v sporu.";
Strings.OfficeOM.L_DataNotMatchCoercionType = "Vrsta navedenega podatkovnega predmeta ni združljiva s trenutno izbiro.";
Strings.OfficeOM.L_UnsupportedEnumerationMessage = "Oštevilčenje ni podprto v trenutnem gostiteljskem programu.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidCoercion = "Neveljavna vrsta pretvorbe";
Strings.OfficeOM.L_NotSupportedEventType = "Navedena vrsta dogodka {0} ni podprta. ";
Strings.OfficeOM.L_UnsupportedDataObject = "Posredovana vrsta podatkovnega predmeta ni podprta.";
Strings.OfficeOM.L_GetDataIsTooLarge = "Zahtevani nabor podatkov je prevelik.";
Strings.OfficeOM.L_AppNameNotExist = "Ime_programa za {0} ne obstaja.";
Strings.OfficeOM.L_AddBindingFromPromptDefaultText = "Izberite želeno možnost.";
Strings.OfficeOM.L_MultipleNamedItemFound = "Najdenih je bilo več predmetov z istim imenom.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidCellsValue = "V enem parametru ali več parametrih »cells« so vrednosti, ki niso dovoljene. Znova preverite vrednosti in poskusite znova.";
Strings.OfficeOM.L_DataNotMatchBindingType = "Navedeni podatkovni predmet ni združljiv z vrsto vpenjanja.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidFormatValue = "V enem parametru ali več parametrih »format« so vrednosti, ki niso dovoljene. Znova preverite vrednosti in poskusite znova.";
Strings.OfficeOM.L_NotSupportedBindingType = "Navedena vrsta vezave {0} ni podprta. ";
Strings.OfficeOM.L_InitializeNotReady = "Office.js se še ni v celoti naložil. Poskusite znova kasneje ali dodajte svojo inicializacijsko kodo funkciji »Office.initialize«.";
Strings.OfficeOM.L_ShuttingDown = "Postopek ni uspel, ker podatki v strežniku niso ažurni.";
Strings.OfficeOM.L_OperationNotSupported = "Postopek ni podprt.";
Strings.OfficeOM.L_DocumentReadOnly = "Zahtevan postopek ni dovoljen v trenutnem načinu dokumenta.";
Strings.OfficeOM.L_NamedItemNotFound = "Imenovani element ne obstaja.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidApiCallInContext = "Neveljaven klic API v trenutnem kontekstu.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidGetRows = "Navedene vrstice niso veljavne.";
Strings.OfficeOM.L_SetDataIsTooLarge = "Navedeni podatkovni predmet je prevelik.";
Strings.OfficeOM.L_DataWriteError = "Napaka pri pisanju podatkov";
Strings.OfficeOM.L_InvalidBindingOperation = "Neveljaven postopek vezave.";
Strings.OfficeOM.L_SpecifiedIdNotExist = "Navedeni ID ne obstaja.";
Strings.OfficeOM.L_FunctionCallFailed = "Klic funkcije {0} ni uspel, koda napake: {1}.";
Strings.OfficeOM.L_DataNotMatchBindingSize = "Posredovani podatkovni predmet se ne ujema z velikostjo trenutne izbire.";
Strings.OfficeOM.L_SaveSettingsError = "Napaka pri shranjevanju nastavitev";
Strings.OfficeOM.L_InvalidSetStartRowColumn = "Navedeni vrednosti »startRow« ali »startColumn« nista veljavni.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidFormat = "Neveljavna napaka pri oblikovanju";
Strings.OfficeOM.L_BindingNotExist = "Navedena vrsta vezave ne obstaja.";
Strings.OfficeOM.L_SettingNameNotExist = "Navedeno ime nastavitve ne obstaja.";
Strings.OfficeOM.L_EventHandlerAdditionFailed = "Rutine za obravnavo dogodkov ni bilo mogoče dodati.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidAPICall = "Neveljaven klic API";
Strings.OfficeOM.L_EventRegistrationError = "Napaka pri prijavi na dogodek";
Strings.OfficeOM.L_ElementMissing = "Celice tabele ni mogoče oblikovati, ker manjkajo nekatere vrednosti parametrov. Znova preverite parametre in poskusite znova.";
Strings.OfficeOM.L_NonUniformPartialSetNotSupported = "Koordinatnih parametrov ni mogoče uporabiti s pretvorbeno tabelo, ko tabela vsebuje spojene celice.";
Strings.OfficeOM.L_NavOutOfBound = "Postopek ni uspel, ker je kazalo zunaj obsega.";
Strings.OfficeOM.L_RedundantCallbackSpecification = "Povratnega klica ni mogoče navesti hkrati v seznamu argumentov in v izbirnem predmetu.";
Strings.OfficeOM.L_CustomXmlError = "Napaka XML po meri.";
Strings.OfficeOM.L_SettingsAreStale = "Nastavitev ni mogoče shraniti, ker niso ažurne.";
Strings.OfficeOM.L_TooManyOptionalFunction = "na seznamu parametrov je več izbirnih funkcij";
Strings.OfficeOM.L_MissingRequiredArguments = "Manjka nekaj zahtevanih argumentov";
Strings.OfficeOM.L_NonUniformPartialGetNotSupported = "Koordinatnih parametrov ni mogoče uporabiti s pretvorbeno tabelo, ko tabela vsebuje spojene celice.";
Strings.OfficeOM.L_HostError = "Napaka gostitelja";
Strings.OfficeOM.L_OutOfRange = "Zunaj obsega";
Strings.OfficeOM.L_InvalidSelectionForBindingType = "Vezi ni mogoče ustvariti s trenutno izbiro in z navedeno vrsto vezave.";
Strings.OfficeOM.L_TooManyOptionalObjects = "na seznamu parametrov je več izbirnih predmetov";
Strings.OfficeOM.L_OperationNotSupportedOnMatrixData = "Izbrana vsebina mora biti v obliki tabele. Oblikujte podatke v obliki tabele in poskusite znova.";
Strings.OfficeOM.L_EventHandlerRemovalFailed = "Rutine za obravnavo dogodkov ni bilo mogoče odstraniti.";
Strings.OfficeOM.L_BindingToMultipleSelection = "Nestični izbori niso podprti.";
Strings.OfficeOM.L_DataReadError = "Napaka pri branju podatkov";
Strings.OfficeOM.L_InternalErrorDescription = "Prišlo je do notranje napake.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidDataFormat = "Oblika navedenega podatkovnega predmeta je neveljavna.";
Strings.OfficeOM.L_DataStale = "Podatki niso ažurni";
Strings.OfficeOM.L_GetSelectionNotSupported = "Trenutna izbira ni podprta.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidTableOptionValue = "V enem parametru ali več parametrih »tableOptions« so vrednosti, ki niso dovoljene. Znova preverite vrednosti in poskusite znova.";
Strings.OfficeOM.L_PermissionDenied = "Dovoljenje je zavrnjeno";
Strings.OfficeOM.L_InvalidDataObject = "Neveljaven podatkovni predmet";
Strings.OfficeOM.L_SelectionCannotBound = "Na trenutno izbiro ni mogoče vezati.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidColumnsForBinding = "Navedeni stolpci niso veljavni.";
Strings.OfficeOM.L_BadSelectorString = "Niz, posredovan v izbirnik, ni pravilno oblikovana ali pa ni podprt.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidGetRowColumnCounts = "Navedeni vrednosti »rowCount« ali »columnCount« nista veljavni.";
Strings.OfficeOM.L_OsfControlTypeNotSupported = "Vrsta »OsfControl« ni podprta.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidValue = "Neveljavna vrednost";
Strings.OfficeOM.L_DataNotMatchSelection = "Posredovani podatkovni predmet ni združljiv z obliko ali dimenzijami trenutne izbire.";
Strings.OfficeOM.L_InternalError = "Notranja napaka";
Strings.OfficeOM.L_NotSupported = "Funkcija {0} ni podprta.";
Strings.OfficeOM.L_CustomXmlNodeNotFound = "Navedenega vozlišča ni bilo mogoče najti.";
Strings.OfficeOM.L_CoercionTypeNotMatchBinding = "Navedena vrsta prisile ni združljiva s to vrsto vpenjanja.";
Strings.OfficeOM.L_TooManyArguments = "preveč argumentov";
Strings.OfficeOM.L_OperationNotSupportedOnThisBindingType = "Postopek ni podprt v tej vrsti vezave.";
Strings.OfficeOM.L_InValidOptionalArgument = "neveljaven izbirni argument";
Strings.OfficeOM.L_FileTypeNotSupported = "Navedena vrsta datoteke ni podprta.";
Strings.OfficeOM.L_GetDataParametersConflict = "Navedeni parametri so v sporu.";
Strings.OfficeOM.L_CallbackNotAFunction = "Povratni klic mora biti vrste funkcija. Bil je vrste {0}."