Office 365: Bind and manipulate data in a SharePoint Access app

This project shows how to create an app for Office that binds to an Access table in a SharePoint Access app.

C# (3.9 MB)
 
 
 
 
 
5 Star
(1)
1,026 times
Add to favorites
7/18/2014
E-mail Twitter del.icio.us Digg Facebook

Solution explorer

C#
Type.registerNamespace("Strings");Strings.OfficeOM=function(){};Strings.OfficeOM.registerClass("Strings.OfficeOM");Strings.OfficeOM.L_InvalidNamedItemForBindingType="Den angivne bindingstype er ikke kompatibel med det navngivne element. ";Strings.OfficeOM.L_EventHandlerNotExist="Den angivne type hændelse understøttes ikke i dette objekt.";Strings.OfficeOM.L_UnknownBindingType="Bindingstypen understøttes ikke.";Strings.OfficeOM.L_InvalidNode="Ugyldig node";Strings.OfficeOM.L_NotImplemented="Funktion {0} er ikke implementeret.";Strings.OfficeOM.L_NoCapability="Du har ikke tilstrækkelige rettigheder til at udføre denne handling.";Strings.OfficeOM.L_SettingsCannotSave="Indstillingerne blev ikke gemt.";Strings.OfficeOM.L_InvalidBinding="Ugyldig binding";Strings.OfficeOM.L_InvalidSetColumns="De angivne kolonner er ugyldige.";Strings.OfficeOM.L_BindingCreationError="Fejl ved oprettelse af binding";Strings.OfficeOM.L_FormatValueOutOfRange="Værdien er uden for det tilladte interval.";Strings.OfficeOM.L_SelectionNotSupportCoercionType="Den aktuelle markering er ikke kompatibel med den angivne type tvangsforanstaltning.";Strings.OfficeOM.L_InvalidBindingError="Ugyldig bindingsfejl";Strings.OfficeOM.L_InvalidGetStartRowColumn="De angivne værdier for startRow eller startColumn er ugyldige.";Strings.OfficeOM.L_InvalidSetRows="De angivne rækker er ugyldige.";Strings.OfficeOM.L_CannotWriteToSelection="Der kan ikke skrives til det aktuelle valg.";Strings.OfficeOM.L_MissingParameter="Parameter mangler";Strings.OfficeOM.L_IndexOutOfRange="Indeks er uden for område.";Strings.OfficeOM.L_SettingsStaleError="Fejl pga. forældede indstillinger";Strings.OfficeOM.L_CannotNavigateTo="Objektet er placeret på et sted, hvor navigation ikke understøttes.";Strings.OfficeOM.L_ReadSettingsError="Fejl ved læsning af indstillinger";Strings.OfficeOM.L_InvalidGetColumns="De angivne kolonner er ugyldige.";Strings.OfficeOM.L_CoercionTypeNotSupported="Den angivne type tvangsforanstaltning understøttes ikke.";Strings.OfficeOM.L_AppNotExistInitializeNotCalled="Programmet {0} findes ikke. Microsoft.Office.WebExtension.initialize(reason) er ikke kaldt.";Strings.OfficeOM.L_OverwriteWorksheetData="Indstillingshandlingen mislykkedes, fordi det medfølgende dataobjekt vil overskrive eller skifte data.";Strings.OfficeOM.L_RowIndexOutOfRange="Rækkeindeksværdien ligger uden for det tilladte interval. Brug en værdi (0 eller højere), som er lavere end antallet af rækker.";Strings.OfficeOM.L_ColIndexOutOfRange="Kolonneindeksværdien ligger uden for det tilladte interval. Brug en værdi (0 eller højere), som er lavere end antallet af kolonner.";Strings.OfficeOM.L_UnsupportedEnumeration="Ikke-understøttet optælling";Strings.OfficeOM.L_InvalidParameters="Funktion {0} har ugyldige parametre.";Strings.OfficeOM.L_SetDataParametersConflict="De angivne parametre er i konflikt.";Strings.OfficeOM.L_DataNotMatchCoercionType="Typen for det angivne dataobjekt er ikke kompatibel med den aktuelle markering.";Strings.OfficeOM.L_UnsupportedEnumerationMessage="Optællingen understøttes ikke i det aktuelle værtsprogram.";Strings.OfficeOM.L_InvalidCoercion="Ugyldig type tvangsforanstaltning";Strings.OfficeOM.L_NotSupportedEventType="Den angivne hændelsestype {0} understøttes ikke.";Strings.OfficeOM.L_UnsupportedDataObject="Det angivne dataobjekt understøttes ikke.";Strings.OfficeOM.L_GetDataIsTooLarge="Det anmodede datasæt er for stort.";Strings.OfficeOM.L_AppNameNotExist="Programnavn til {0} findes ikke.";Strings.OfficeOM.L_AddBindingFromPromptDefaultText="Foretag en markering.";Strings.OfficeOM.L_MultipleNamedItemFound="Der er fundet flere objekter med samme navn.";Strings.OfficeOM.L_InvalidCellsValue="Et eller flere af parametrene i cellerne har værdier, som ikke er tilladt. Dobbelttjek værdierne, og prøv igen.";Strings.OfficeOM.L_DataNotMatchBindingType="Det angivne dataobjekt er ikke kompatibelt med bindingstypen.";Strings.OfficeOM.L_InvalidFormatValue="Et eller flere af formatparametrene har værdier, som ikke er tilladt. Dobbelttjek værdierne, og prøv igen.";Strings.OfficeOM.L_NotSupportedBindingType="Den angivne bindingstype {0} understøttes ikke.";Strings.OfficeOM.L_InitializeNotReady="Office.js er endnu ikke fuldt indlæst. Prøv igen senere, eller sørg for at tilføje din initialiseringskode i funktionen Office.initialize.";Strings.OfficeOM.L_ShuttingDown="Handlingen mislykkedes, fordi dataene ikke findes på serveren.";Strings.OfficeOM.L_OperationNotSupported="Handlingen understøttes ikke.";Strings.OfficeOM.L_DocumentReadOnly="Den ønskede handling er ikke tilladt i den aktuelle dokumenttilstand.";Strings.OfficeOM.L_NamedItemNotFound="Det navngivne element findes ikke.";Strings.OfficeOM.L_InvalidApiCallInContext="Ugyldigt API-kald i den aktuelle kontekst.";Strings.OfficeOM.L_InvalidGetRows="De angivne rækker er ugyldige.";Strings.OfficeOM.L_SetDataIsTooLarge="Det angivne dataobjekt er for stort.";Strings.OfficeOM.L_DataWriteError="Fejl i skrivning af data";Strings.OfficeOM.L_InvalidBindingOperation="Ugyldig bindingshandling";Strings.OfficeOM.L_SpecifiedIdNotExist="Det angivne id findes ikke.";Strings.OfficeOM.L_FunctionCallFailed="Funktionen {0} blev ikke kaldt, fejlkode: {1}.";Strings.OfficeOM.L_DataNotMatchBindingSize="Det angivne dataobjekt svarer ikke til størrelsen på den aktuelle markering.";Strings.OfficeOM.L_SaveSettingsError="Fejl ved lagring af indstillinger";Strings.OfficeOM.L_InvalidSetStartRowColumn="De angivne værdier for startRow eller startColumn er ugyldige.";Strings.OfficeOM.L_InvalidFormat="Ugyldigt format-fejl";Strings.OfficeOM.L_BindingNotExist="Den angivne binding findes ikke.";Strings.OfficeOM.L_SettingNameNotExist="Navnet på den angivne indstilling findes ikke.";Strings.OfficeOM.L_EventHandlerAdditionFailed="Hændelseshandleren blev ikke tilføjet.";Strings.OfficeOM.L_InvalidAPICall="Ugyldigt API-kald";Strings.OfficeOM.L_EventRegistrationError="Fejl ved registrering af hændelse";Strings.OfficeOM.L_ElementMissing="Vi kunne ikke formatere tabelcellen, fordi der mangler nogle parameterværdier. Dobbelttjek parametrene, og prøv igen.";Strings.OfficeOM.L_NonUniformPartialSetNotSupported="Koordinatparametre kan ikke bruges med tvangsforanstaltningen af typen Tabel, hvis tabellen indeholder flettede celler.";Strings.OfficeOM.L_NavOutOfBound="Handlingen mislykkedes, fordi indekset er uden for området.";Strings.OfficeOM.L_RedundantCallbackSpecification="Der kan ikke specificeres tilbagekald både i argumentlisten og i valgfrit objekt.";Strings.OfficeOM.L_CustomXmlError="Brugerdefineret XML-fejl.";Strings.OfficeOM.L_SettingsAreStale="Indstillingerne kunne ikke gemmes, fordi de ikke er aktuelle.";Strings.OfficeOM.L_TooManyOptionalFunction="flere valgfrie funktioner på parameterliste";Strings.OfficeOM.L_MissingRequiredArguments="en række obligatoriske argumenter mangler";Strings.OfficeOM.L_NonUniformPartialGetNotSupported="Koordinatparametre kan ikke bruges med tvangsforanstaltningen af typen Tabel, hvis tabellen indeholder flettede celler.";Strings.OfficeOM.L_HostError="Værtsfejl";Strings.OfficeOM.L_OutOfRange="Uden for intervallet";Strings.OfficeOM.L_InvalidSelectionForBindingType="Der kan ikke oprettes en binding med den aktuelle markering og den angivne bindingstype.";Strings.OfficeOM.L_TooManyOptionalObjects="flere valgfrie objekter på parameterliste";Strings.OfficeOM.L_OperationNotSupportedOnMatrixData="Markeret indhold skal være i tabelformat. Formatér dataene som en tabel, og prøv igen.";Strings.OfficeOM.L_EventHandlerRemovalFailed="Hændelseshandleren blev ikke fjernet.";Strings.OfficeOM.L_BindingToMultipleSelection="Ikke-sammenhængende markeringer understøttes ikke.";Strings.OfficeOM.L_DataReadError="Fejl i læsning af data";Strings.OfficeOM.L_InternalErrorDescription="Der opstod en intern fejl.";Strings.OfficeOM.L_InvalidDataFormat="Formatet for det angivne dataobjekt er ugyldigt.";Strings.OfficeOM.L_DataStale="Data er ikke aktuelle";Strings.OfficeOM.L_GetSelectionNotSupported="Den aktuelle markering understøttes ikke.";Strings.OfficeOM.L_InvalidTableOptionValue="Et eller flere af parametrene for tableOptions har værdier, som ikke er tilladt. Dobbelttjek værdierne, og prøv igen.";Strings.OfficeOM.L_PermissionDenied="Tilladelse nægtet";Strings.OfficeOM.L_InvalidDataObject="Ugyldigt dataobjekt";Strings.OfficeOM.L_SelectionCannotBound="Den aktuelle markering kan ikke bindes.";Strings.OfficeOM.L_InvalidColumnsForBinding="De angivne kolonner er ugyldige.";Strings.OfficeOM.L_BadSelectorString="Den streng, der er overført til vælgeren, er formateret forkert eller understøttes ikke.";Strings.OfficeOM.L_InvalidGetRowColumnCounts="De angivne værdier for wowCount eller columnCount er ugyldige.";Strings.OfficeOM.L_OsfControlTypeNotSupported="Typen OsfControl understøttes ikke.";Strings.OfficeOM.L_InvalidValue="Ugyldig værdi";Strings.OfficeOM.L_DataNotMatchSelection="Det angivne dataobjekt er ikke kompatibelt med figuren eller målene i den aktuelle markering.";Strings.OfficeOM.L_InternalError="Intern fejl";Strings.OfficeOM.L_NotSupported="Funktionen {0} understøttes ikke.";Strings.OfficeOM.L_CustomXmlNodeNotFound="Den angivne node blev ikke fundet.";Strings.OfficeOM.L_CoercionTypeNotMatchBinding="Den angivne type tvangsforanstaltning er ikke kompatibel med denne bindingstype.";Strings.OfficeOM.L_TooManyArguments="for mange argumenter";Strings.OfficeOM.L_OperationNotSupportedOnThisBindingType="Handlingen understøttes ikke på denne bindende type.";Strings.OfficeOM.L_InValidOptionalArgument="ugyldigt valgfrit argument";Strings.OfficeOM.L_FileTypeNotSupported="Den angivne filtype understøttes ikke.";Strings.OfficeOM.L_GetDataParametersConflict="De angivne parametre er i konflikt.";Strings.OfficeOM.L_CallbackNotAFunction="Tilbagekald skal være af typen funktion, men var af typen {0}."