Office 365: Bind and manipulate data in a SharePoint Access app

This project shows how to create an app for Office that binds to an Access table in a SharePoint Access app.

C# (3.9 MB)
 
 
 
 
 
5 Star
(1)
1,026 times
Add to favorites
7/18/2014
E-mail Twitter del.icio.us Digg Facebook

Solution explorer

C#

Type.registerNamespace("_u");
_u.ExtensibilityStrings = function()
{
};
_u.ExtensibilityStrings.registerClass("_u.ExtensibilityStrings");
_u.ExtensibilityStrings.l_DeleteAttachmentDoesNotExist_Text = "Liitettä ei voi poistaa, koska liitettä ei löydy liitteen indeksin perusteella.";
_u.ExtensibilityStrings.l_EwsRequestOversized_Text = "Pyyntö ylittää yhden megatavun kokorajoituksen. Muokkaa EWS-pyyntöä.";
_u.ExtensibilityStrings.l_ElevatedPermissionNeededForMethod_Text = "Menetelmän kutsumiseen tarvitaan laajennetut oikeudet: {0}.";
_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentErrorName_Text = "Liitteen virhe";
_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidEventDates_Text = "Päättymispäivä on ennen alkamispäivää.";
_u.ExtensibilityStrings.l_DisplayNameTooLong_Text = "Vähintään yksi annettu näyttönimi on liian pitkä.";
_u.ExtensibilityStrings.l_NumberOfRecipientsExceeded_Text = "Tässä kentässä voi olla yhteensä enintään {0} vastaanottajaa.";
_u.ExtensibilityStrings.l_HtmlSanitizationFailure_Text = "HTML-koodin puhdistaminen epäonnistui.";
_u.ExtensibilityStrings.l_DataWriteErrorName_Text = "Virhe kirjoitettaessa tietoja";
_u.ExtensibilityStrings.l_ElevatedPermissionNeeded_Text = "Officen JavaScript-ohjelmointirajapinnan suojattujen jäsenten käyttämiseen tarvitaan laajennetut oikeudet.";
_u.ExtensibilityStrings.l_ExceededMaxNumberOfAttachments_Text = "Liitteitä ei voi lisätä, koska viestissä on jo suurin sallittu määrä liitteitä";
_u.ExtensibilityStrings.l_InternalProtocolError_Text = "Sisäinen protokollavirhe: {0}.";
_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentDeletedBeforeUploadCompletes_Text = "Käyttäjä poisti liitteen, ennen kuin lataus oli valmis.";
_u.ExtensibilityStrings.l_OffsetNotfound_Text = "Aikaleiman siirtymää ei löytynyt.";
_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentExceededSize_Text = "Liitettä ei voi lisätä, koska se on liian suuri.";
_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidEndTime_Text = "Päättymisaika ei voi olla ennen aloitusaikaa.";
_u.ExtensibilityStrings.l_ParametersNotAsExpected_Text = "Annetut parametrit eivät vastaa odotettua muotoa.";
_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentUploadGeneralFailure_Text = "Kohteeseen ei voi lisätä liitettä.";
_u.ExtensibilityStrings.l_NoValidRecipientsProvided_Text = "Kelvollisia vastaanottajia ei ole määritetty.";
_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidAttachmentId_Text = "Liitteen tunnus ei kelpaa.";
_u.ExtensibilityStrings.l_CannotAddAttachmentBeforeUpgrade_Text = "Liitteitä ei voi lisätä, kun koko vastaus tai edelleenlähetys noudetaan palvelimesta.";
_u.ExtensibilityStrings.l_EmailAddressTooLong_Text = "Vähintään yksi annettu sähköpostiosoite on liian pitkä.";
_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidAttachmentPath_Text = "Liitteen polku oli virheellinen.";
_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentDeleteGeneralFailure_Text = "Liitettä ei voi poistaa kohteesta.";
_u.ExtensibilityStrings.l_InternalFormatError_Text = "Virhe sisäisessä muodossa.";
_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidDate_Text = "Syöte ei tuota kelvollista päivämäärää.";
_u.ExtensibilityStrings.l_CursorPositionChanged_Text = "Käyttäjä muutti kohdistimen sijaintia tietojen lisäämisen aikana."