Office 365: Bind and manipulate data in a SharePoint Access app

This project shows how to create an app for Office that binds to an Access table in a SharePoint Access app.

C# (3.9 MB)
 
 
 
 
 
5 Star
(1)
1,026 times
Add to favorites
7/18/2014
E-mail Twitter del.icio.us Digg Facebook

Solution explorer

C#

Type.registerNamespace("Strings");
Strings.OfficeOM = function()
{
};
Strings.OfficeOM.registerClass("Strings.OfficeOM");
Strings.OfficeOM.L_InvalidNamedItemForBindingType = "A megadott kötési típus nem kompatibilis a megadott névvel ellátott elemmel.";
Strings.OfficeOM.L_EventHandlerNotExist = "A megadott eseménytípus nem támogatott ezen az objektumon.";
Strings.OfficeOM.L_UnknownBindingType = "A kötési típus nem támogatott.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidNode = "Érvénytelen csomópont";
Strings.OfficeOM.L_NotImplemented = "A(z) {0} függvény nincs implementálva.";
Strings.OfficeOM.L_NoCapability = "Nincs megfelelő engedélye a művelet végrehajtására.";
Strings.OfficeOM.L_SettingsCannotSave = "Nem sikerült menteni a beállításokat.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidBinding = "Érvénytelen kötés";
Strings.OfficeOM.L_InvalidSetColumns = "A megadott oszlopok érvénytelenek.";
Strings.OfficeOM.L_BindingCreationError = "Kötés-létrehozási hiba";
Strings.OfficeOM.L_FormatValueOutOfRange = "Az érték kívül esik a megengedett tartományon.";
Strings.OfficeOM.L_SelectionNotSupportCoercionType = "A jelenlegi kijelölés nem kompatibilis a megadott típuskonverzióval.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidBindingError = "Hiba: érvénytelen kötés";
Strings.OfficeOM.L_InvalidGetStartRowColumn = "A kezdő sorként vagy kezdő oszlopként megadott érték érvénytelen.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidSetRows = "A megadott sorok érvénytelenek.";
Strings.OfficeOM.L_CannotWriteToSelection = "A jelenlegi kijelölés nem írható.";
Strings.OfficeOM.L_MissingParameter = "Hiányzó paraméter";
Strings.OfficeOM.L_IndexOutOfRange = "Az index kívül esik az engedélyezett tartományon.";
Strings.OfficeOM.L_SettingsStaleError = "Hiba: elavult beállítások";
Strings.OfficeOM.L_CannotNavigateTo = "Az objektum olyan helyen található, ahol a navigálás nem támogatott.";
Strings.OfficeOM.L_ReadSettingsError = "Beállításolvasási hiba";
Strings.OfficeOM.L_InvalidGetColumns = "A megadott oszlopok érvénytelenek.";
Strings.OfficeOM.L_CoercionTypeNotSupported = "A megadott típuskonverzió nem támogatott.";
Strings.OfficeOM.L_AppNotExistInitializeNotCalled = "A(z) {0} alkalmazás nem létezik. A Microsoft.Office.WebExtension.initialize(reason) elem hívása nem történik meg.";
Strings.OfficeOM.L_OverwriteWorksheetData = "A beállítási művelet nem sikerült, mert a megadott adatobjektum felülírná vagy eltolná az adatokat.";
Strings.OfficeOM.L_RowIndexOutOfRange = "A sorindex értéke kívül esik a megengedett tartományon. Olyan értéket használjon (0-t vagy nagyobbat), amely kisebb, mint a sorok száma.";
Strings.OfficeOM.L_ColIndexOutOfRange = "Az oszlopindex értéke kívül esik a megengedett tartományon. Olyan értéket használjon (0-t vagy nagyobbat), amely kisebb, mint az oszlopok száma.";
Strings.OfficeOM.L_UnsupportedEnumeration = "Nem támogatott számbavétel";
Strings.OfficeOM.L_InvalidParameters = "A(z) {0} függvénynek érvénytelen paraméterei vannak.";
Strings.OfficeOM.L_SetDataParametersConflict = "A megadott paraméterek ütköznek.";
Strings.OfficeOM.L_DataNotMatchCoercionType = "A megadott adatobjektum típusa nem kompatibilis a jelenlegi kijelöléssel.";
Strings.OfficeOM.L_UnsupportedEnumerationMessage = "A számbavétel nem támogatott az aktuális gazdaalkalmazásban.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidCoercion = "Érvénytelen típuskonverzió";
Strings.OfficeOM.L_NotSupportedEventType = "A megadott eseménytípus ({0}) nem támogatott.";
Strings.OfficeOM.L_UnsupportedDataObject = "A megadott adatobjektum típusa nem támogatott.";
Strings.OfficeOM.L_GetDataIsTooLarge = "A kért adatkészlet túl nagy.";
Strings.OfficeOM.L_AppNameNotExist = "A(z) {0} alkalmazásneve nem létezik.";
Strings.OfficeOM.L_AddBindingFromPromptDefaultText = "Válasszon a lehetőségek közül.";
Strings.OfficeOM.L_MultipleNamedItemFound = "Több azonos nevű objektum található.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidCellsValue = "Legalább egy cellaparaméterhez érvénytelen értéket adott meg. Ellenőrizze az értékeket, és próbálkozzon újra.";
Strings.OfficeOM.L_DataNotMatchBindingType = "A megadott adatobjektum nem kompatibilis a kötéstípussal.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidFormatValue = "Legalább egy formátumparaméterhez érvénytelen értéket adott meg. Ellenőrizze az értékeket, és próbálkozzon újra.";
Strings.OfficeOM.L_NotSupportedBindingType = "A megadott kötéstípus ({0}) nem támogatott.";
Strings.OfficeOM.L_InitializeNotReady = "Az Office.js fájl betöltése még nem fejeződött be. Próbálkozzon újra később, vagy ellenőrizze, hogy hozzáadta-e az inicializálási kódot az Office.initialize függvényhez.";
Strings.OfficeOM.L_ShuttingDown = "A művelet nem sikerült, mert a kiszolgálón lévő adatok nem naprakészek.";
Strings.OfficeOM.L_OperationNotSupported = "A művelet nem támogatott.";
Strings.OfficeOM.L_DocumentReadOnly = "A kért művelet nem engedélyezett a jelenlegi dokumentummódban.";
Strings.OfficeOM.L_NamedItemNotFound = "A névvel ellátott elem nem létezik.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidApiCallInContext = "Érvénytelen API-hívás az aktuális környezetben.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidGetRows = "A megadott sorok érvénytelenek.";
Strings.OfficeOM.L_SetDataIsTooLarge = "A megadott adatobjektum túl nagy.";
Strings.OfficeOM.L_DataWriteError = "Adatírási hiba";
Strings.OfficeOM.L_InvalidBindingOperation = "Érvénytelen kötési művelet";
Strings.OfficeOM.L_SpecifiedIdNotExist = "A megadott azonosító nem létezik.";
Strings.OfficeOM.L_FunctionCallFailed = "A(z) {0} függvény hívása sikertelen, hibakód: {1}.";
Strings.OfficeOM.L_DataNotMatchBindingSize = "A megadott adatobjektum nem egyezik a jelenlegi kijelölés méretével.";
Strings.OfficeOM.L_SaveSettingsError = "Beállításmentési hiba";
Strings.OfficeOM.L_InvalidSetStartRowColumn = "A kezdő sorként vagy kezdő oszlopként megadott érték érvénytelen.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidFormat = "Hiba: érvénytelen formátum";
Strings.OfficeOM.L_BindingNotExist = "A megadott kötés nem létezik.";
Strings.OfficeOM.L_SettingNameNotExist = "A megadott beállításnév nem létezik.";
Strings.OfficeOM.L_EventHandlerAdditionFailed = "Nem sikerült hozzáadni az eseménykezelőt.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidAPICall = "Érvénytelen API-hívás";
Strings.OfficeOM.L_EventRegistrationError = "Eseményregisztrációs hiba";
Strings.OfficeOM.L_ElementMissing = "Nem sikerült a táblázatcella formázása, mert hiányzik néhány paraméterérték. Ellenőrizze a paramétereket, és próbálkozzon újra.";
Strings.OfficeOM.L_NonUniformPartialSetNotSupported = "Koordinátaparaméterek nem használhatók a Táblázat fajtájú típuskonverzióhoz, ha a táblázat egyesített cellákat tartalmaz.";
Strings.OfficeOM.L_NavOutOfBound = "A művelet megszakadt, mert az index a tartományon kívülre esik.";
Strings.OfficeOM.L_RedundantCallbackSpecification = "A visszahívás nem adható meg az argumentumlistában és a választható objektumban is.";
Strings.OfficeOM.L_CustomXmlError = "Egyéni XML-hiba.";
Strings.OfficeOM.L_SettingsAreStale = "Nem sikerült menteni a beállításokat, mert nem naprakészek.";
Strings.OfficeOM.L_TooManyOptionalFunction = "több választható függvény van a paraméterlistában";
Strings.OfficeOM.L_MissingRequiredArguments = "hiányzik néhány kötelező argumentum";
Strings.OfficeOM.L_NonUniformPartialGetNotSupported = "Koordinátaparaméterek nem használhatók a Táblázat fajtájú típuskonverzióhoz, ha a táblázat egyesített cellákat tartalmaz.";
Strings.OfficeOM.L_HostError = "Állomáshiba";
Strings.OfficeOM.L_OutOfRange = "Tartományon kívüli érték";
Strings.OfficeOM.L_InvalidSelectionForBindingType = "A jelenlegi kijelöléssel és a megadott kötéstípussal nem hozható létre kötés.";
Strings.OfficeOM.L_TooManyOptionalObjects = "több választható objektum van a paraméterlistában";
Strings.OfficeOM.L_OperationNotSupportedOnMatrixData = "A kijelölt tartalomnak táblázatformátumúnak kell lennie. Formázza az adatokat táblázatként, és próbálkozzon újra.";
Strings.OfficeOM.L_EventHandlerRemovalFailed = "Nem sikerült eltávolítani az eseménykezelőt.";
Strings.OfficeOM.L_BindingToMultipleSelection = "A nem összefüggő kijelölések használata nem támogatott.";
Strings.OfficeOM.L_DataReadError = "Adatolvasási hiba";
Strings.OfficeOM.L_InternalErrorDescription = "Belső hiba történt.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidDataFormat = "A megadott adatobjektum formátuma érvénytelen.";
Strings.OfficeOM.L_DataStale = "Az adatok nem naprakészek";
Strings.OfficeOM.L_GetSelectionNotSupported = "A jelenlegi kijelölés nem támogatott.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidTableOptionValue = "Legalább egy tableOptions paraméterhez érvénytelen értéket adott meg. Ellenőrizze az értékeket, és próbálkozzon újra.";
Strings.OfficeOM.L_PermissionDenied = "Engedély megtagadva";
Strings.OfficeOM.L_InvalidDataObject = "Érvénytelen adatobjektum";
Strings.OfficeOM.L_SelectionCannotBound = "A jelenlegi kijelöléshez nem lehet kötni.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidColumnsForBinding = "A megadott oszlopok érvénytelenek.";
Strings.OfficeOM.L_BadSelectorString = "A választónak átadott karakterlánc helytelenül van formázva vagy nem támogatott.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidGetRowColumnCounts = "A sorok vagy oszlopok számának megadott értéke érvénytelen.";
Strings.OfficeOM.L_OsfControlTypeNotSupported = "Az OsfControl típus nem támogatott.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidValue = "Érvénytelen érték";
Strings.OfficeOM.L_DataNotMatchSelection = "A megadott adatobjektum nem kompatibilis a jelenlegi kijelölés alakjával vagy méreteivel.";
Strings.OfficeOM.L_InternalError = "Belső hiba";
Strings.OfficeOM.L_NotSupported = "A(z) {0} függvény nem támogatott.";
Strings.OfficeOM.L_CustomXmlNodeNotFound = "A megadott csomópont nem található.";
Strings.OfficeOM.L_CoercionTypeNotMatchBinding = "A megadott típuskonverzió nem kompatibilis ezzel a kötéstípussal.";
Strings.OfficeOM.L_TooManyArguments = "túl sok argumentum";
Strings.OfficeOM.L_OperationNotSupportedOnThisBindingType = "Ezen a kötéstípuson nem támogatott a művelet.";
Strings.OfficeOM.L_InValidOptionalArgument = "érvénytelen választható argumentum";
Strings.OfficeOM.L_FileTypeNotSupported = "A megadott fájltípus nem támogatott.";
Strings.OfficeOM.L_GetDataParametersConflict = "A megadott paraméterek ütköznek.";
Strings.OfficeOM.L_CallbackNotAFunction = "A visszahívás típusa csak függvény lehet, de ehelyett {0} típusú volt."