Office 365: Bind and manipulate data in a SharePoint Access app

This project shows how to create an app for Office that binds to an Access table in a SharePoint Access app.

C# (3.9 MB)
 
 
 
 
 
5 Star
(1)
1,026 times
Add to favorites
7/18/2014
E-mail Twitter del.icio.us Digg Facebook

Solution explorer

C#
Type.registerNamespace("_u");_u.ExtensibilityStrings=function(){};_u.ExtensibilityStrings.registerClass("_u.ExtensibilityStrings");_u.ExtensibilityStrings.l_DeleteAttachmentDoesNotExist_Text="Priloge ni mogoče izbrisati, ker ni mogoče najti priloge z indeksom priloge.";_u.ExtensibilityStrings.l_EwsRequestOversized_Text="Zahteva presega omejitev velikosti 1 MB. Spremenite zahtevo EWS.";_u.ExtensibilityStrings.l_ElevatedPermissionNeededForMethod_Text="Zahtevano je zvišano dovoljenje za klic načina: »{0}«.";_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentErrorName_Text="Napaka s prilogo";_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidEventDates_Text="Končni datum nastopi pred začetnim datumom.";_u.ExtensibilityStrings.l_DisplayNameTooLong_Text="Eno ali več vnesenih prikazanih imen je predolgo.";_u.ExtensibilityStrings.l_NumberOfRecipientsExceeded_Text="Skupno število prejemnikov v polju ne sme biti večje od {0}.";_u.ExtensibilityStrings.l_HtmlSanitizationFailure_Text="Kode HTML ni bilo mogoče sanirati.";_u.ExtensibilityStrings.l_DataWriteErrorName_Text="Napaka pri pisanju podatkov";_u.ExtensibilityStrings.l_ElevatedPermissionNeeded_Text="Za dostop do zaščitenih članov API skripta JavaScript za Office je zahtevano zvišano dovoljenje.";_u.ExtensibilityStrings.l_ExceededMaxNumberOfAttachments_Text="Prilog ni mogoče dodati, ker sporočilo že ima največje dovoljeno število prilog";_u.ExtensibilityStrings.l_InternalProtocolError_Text="Notranja napaka protokola: »{0}«.";_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentDeletedBeforeUploadCompletes_Text="Uporabnik je odstranil prilogo, preden je bil postopek prenosa dokončan.";_u.ExtensibilityStrings.l_OffsetNotfound_Text="Ni mogoče najti odmika za časovni žig.";_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentExceededSize_Text="Priloge ni mogoče dodati, ker je prevelika.";_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidEndTime_Text="Čas konca ne more biti pred časom začetka.";_u.ExtensibilityStrings.l_ParametersNotAsExpected_Text="Navedeni parametri se ne ujemajo s pričakovano obliko zapisa.";_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentUploadGeneralFailure_Text="Elementu ni mogoče dodati priloge.";_u.ExtensibilityStrings.l_NoValidRecipientsProvided_Text="Ni navedenih veljavnih prejemnikov.";_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidAttachmentId_Text="ID priloge ni veljaven.";_u.ExtensibilityStrings.l_CannotAddAttachmentBeforeUpgrade_Text="Prilog ni mogoče dodati, če sta iz strežnika dobljena poln odgovor ali posredovano sporočilo.";_u.ExtensibilityStrings.l_EmailAddressTooLong_Text="Eno ali več vnesenih e-poštnih naslovov je predolgih.";_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidAttachmentPath_Text="Pot priloge ni veljavna.";_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentDeleteGeneralFailure_Text="Priloge ni mogoče izbrisati iz elementa.";_u.ExtensibilityStrings.l_InternalFormatError_Text="Prišlo je do napake notranje oblike zapisa.";_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidDate_Text="Vnosa ni mogoče razrešiti v veljaven datum.";_u.ExtensibilityStrings.l_CursorPositionChanged_Text="Uporabnik je med postopkom vstavljanja podatkov spremenil položaj kazalca."