Office 365: Bind and manipulate data in a SharePoint Access app

This project shows how to create an app for Office that binds to an Access table in a SharePoint Access app.

C# (3.9 MB)
 
 
 
 
 
5 Star
(1)
1,024 times
Add to favorites
7/18/2014
E-mail Twitter del.icio.us Digg Facebook

Solution explorer

C#

Type.registerNamespace("_u");
_u.ExtensibilityStrings = function()
{
};
_u.ExtensibilityStrings.registerClass("_u.ExtensibilityStrings");
_u.ExtensibilityStrings.l_DeleteAttachmentDoesNotExist_Text = "Priedo panaikinti negalima, nes neįmanoma rasti priedo su priedų indeksu.";
_u.ExtensibilityStrings.l_EwsRequestOversized_Text = "Užklausa viršija 1 MB dydžio limitą. Modifikuokite EWS užklausą.";
_u.ExtensibilityStrings.l_ElevatedPermissionNeededForMethod_Text = "Norint iškviesti metodą, būtinos didesnės teisės: {0}.";
_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentErrorName_Text = "Priedo klaida";
_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidEventDates_Text = "Pabaigos data yra ankstesnė nei pradžios data.";
_u.ExtensibilityStrings.l_DisplayNameTooLong_Text = "Vienas ar keli pateikti rodomi vardai yra per ilgi.";
_u.ExtensibilityStrings.l_NumberOfRecipientsExceeded_Text = "Bendras gavėjų skaičius lauke negali viršyti {0}.";
_u.ExtensibilityStrings.l_HtmlSanitizationFailure_Text = "HTML valymas nepavyko.";
_u.ExtensibilityStrings.l_DataWriteErrorName_Text = "Duomenų rašymo klaida";
_u.ExtensibilityStrings.l_ElevatedPermissionNeeded_Text = "Norint pasiekti apsaugotus „Office“ skirtos „JavaScript“ API narius, būtinos didesnės teisės.";
_u.ExtensibilityStrings.l_ExceededMaxNumberOfAttachments_Text = "Priedų negalima įtraukti, nes laiškas jau turi maksimalų priedų skaičių";
_u.ExtensibilityStrings.l_InternalProtocolError_Text = "Vidinė protokolo klaida: '{0}'.";
_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentDeletedBeforeUploadCompletes_Text = "Vartotojas pašalino priedą nepasibaigus nusiuntimui.";
_u.ExtensibilityStrings.l_OffsetNotfound_Text = "Nepavyko rasti šios laiko žymės poslinkio.";
_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentExceededSize_Text = "Priedo įtraukti negalima, nes jis per didelis.";
_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidEndTime_Text = "Pabaigos laikas negali būti prieš pradžios laiką.";
_u.ExtensibilityStrings.l_ParametersNotAsExpected_Text = "Nurodyti parametrai neatitinka numatyto formato.";
_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentUploadGeneralFailure_Text = "Priedo negalima įtraukti į elementą.";
_u.ExtensibilityStrings.l_NoValidRecipientsProvided_Text = "Nepateikta tinkamų gavėjų.";
_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidAttachmentId_Text = "Priedo ID buvo neleistinas.";
_u.ExtensibilityStrings.l_CannotAddAttachmentBeforeUpgrade_Text = "Priedų negalima įtraukti, kol iš serverio gaunami visi atsakomi arba persiunčiami laiškai.";
_u.ExtensibilityStrings.l_EmailAddressTooLong_Text = "Vienas ar keli pateikti el. pašto adresai yra per ilgi.";
_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidAttachmentPath_Text = "Priedo kelias buvo neleistinas.";
_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentDeleteGeneralFailure_Text = "Priedo negalima panaikinti iš elemento.";
_u.ExtensibilityStrings.l_InternalFormatError_Text = "Įvyko vidinio formato klaida.";
_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidDate_Text = "Įvestis nėra paverčiama tinkama data.";
_u.ExtensibilityStrings.l_CursorPositionChanged_Text = "Vartotojas pakeitė žymiklio padėtį, kol duomenys buvo įtraukiami."