Office 365: Bind and manipulate data in a SharePoint Access app

This project shows how to create an app for Office that binds to an Access table in a SharePoint Access app.

C# (3.9 MB)
 
 
 
 
 
5 Star
(1)
1,026 times
Add to favorites
7/18/2014
E-mail Twitter del.icio.us Digg Facebook

Solution explorer

C#
Type.registerNamespace("_u");_u.ExtensibilityStrings=function(){};_u.ExtensibilityStrings.registerClass("_u.ExtensibilityStrings");_u.ExtensibilityStrings.l_DeleteAttachmentDoesNotExist_Text="Nije moguće izbrisati prilog zato što nije moguće naći prilog sa indeksom priloga.";_u.ExtensibilityStrings.l_EwsRequestOversized_Text="Zahtev premašuje ograničenje veličine od 1 MB. Izmenite EWS zahtev.";_u.ExtensibilityStrings.l_ElevatedPermissionNeededForMethod_Text="Puna dozvola je potrebna za pozivanje ovog metoda: '{0}'.";_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentErrorName_Text="Greška u prilogu";_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidEventDates_Text="Datum završetka je pre datuma početka.";_u.ExtensibilityStrings.l_DisplayNameTooLong_Text="Neka od datih imena za prikaz su predugačka.";_u.ExtensibilityStrings.l_NumberOfRecipientsExceeded_Text="Ukupan broj primalaca u polju ne sme da premaši {0}.";_u.ExtensibilityStrings.l_HtmlSanitizationFailure_Text="HTML čišćenje nije uspelo.";_u.ExtensibilityStrings.l_DataWriteErrorName_Text="Greška u pisanju podataka";_u.ExtensibilityStrings.l_ElevatedPermissionNeeded_Text="Puna dozvola je potrebna za pristup zaštićenim članovima aplikacije JavaScript API za Office.";_u.ExtensibilityStrings.l_ExceededMaxNumberOfAttachments_Text="Nije moguće dodati priloge zato što poruka već ima maksimalan broj priloga";_u.ExtensibilityStrings.l_InternalProtocolError_Text="Interna greška protokola: '{0}'.";_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentDeletedBeforeUploadCompletes_Text="Korisnik je uklonio prilog pre nego što je otpremanje dovršeno.";_u.ExtensibilityStrings.l_OffsetNotfound_Text="Nije moguće pronaći pomak za ovu vremensku oznaku.";_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentExceededSize_Text="Nije moguće dodati prilog zato što je prevelik.";_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidEndTime_Text="Vreme završetka ne može biti pre vremena početka.";_u.ExtensibilityStrings.l_ParametersNotAsExpected_Text="Dati parametri ne odgovaraju očekivanom formatu.";_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentUploadGeneralFailure_Text="Nije moguće dodati prilog stavci.";_u.ExtensibilityStrings.l_NoValidRecipientsProvided_Text="Nisu dati važeći primaoci.";_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidAttachmentId_Text="ID priloga je nevažeći.";_u.ExtensibilityStrings.l_CannotAddAttachmentBeforeUpgrade_Text="Nije moguće dodati priloge dok se pun odgovor preuzima sa servera.";_u.ExtensibilityStrings.l_EmailAddressTooLong_Text="Neke od datih e-adresa su predugačke.";_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidAttachmentPath_Text="Putanja priloga je nevažeća.";_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentDeleteGeneralFailure_Text="Nije moguće izbrisati prilog iz stavke.";_u.ExtensibilityStrings.l_InternalFormatError_Text="Došlo je do interne greške u formatiranju.";_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidDate_Text="Unos se ne razrešava na važeći datum.";_u.ExtensibilityStrings.l_CursorPositionChanged_Text="Korisnik je promenio poziciju kursora dok je trajalo umetanje podataka."