Office 365: Bind and manipulate data in a SharePoint Access app

This project shows how to create an app for Office that binds to an Access table in a SharePoint Access app.

C# (3.9 MB)
 
 
 
 
 
5 Star
(1)
1,026 times
Add to favorites
7/18/2014
E-mail Twitter del.icio.us Digg Facebook

Solution explorer

C#
Type.registerNamespace("_u");_u.ExtensibilityStrings=function(){};_u.ExtensibilityStrings.registerClass("_u.ExtensibilityStrings");_u.ExtensibilityStrings.l_DeleteAttachmentDoesNotExist_Text="A melléklet nem törölhető, mert nem található a megadott indexű melléklet.";_u.ExtensibilityStrings.l_EwsRequestOversized_Text="A kérés túllépi az 1 MB-os méretkorlátot. Módosítsa az EWS-kérést.";_u.ExtensibilityStrings.l_ElevatedPermissionNeededForMethod_Text="Emelt szintű engedély szükséges a következő metódus hívásához: {0}.";_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentErrorName_Text="Melléklethiba";_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidEventDates_Text="A befejezési időpont megelőzi a kezdési időpontot.";_u.ExtensibilityStrings.l_DisplayNameTooLong_Text="Egy vagy több megadott megjelenítendő név túl hosszú.";_u.ExtensibilityStrings.l_NumberOfRecipientsExceeded_Text="A címzettek teljes száma a mezőben nem lehet több, mint {0}.";_u.ExtensibilityStrings.l_HtmlSanitizationFailure_Text="Nem sikerült a HTML-tisztítás.";_u.ExtensibilityStrings.l_DataWriteErrorName_Text="Adatírási hiba";_u.ExtensibilityStrings.l_ElevatedPermissionNeeded_Text="Emelt szintű engedély szükséges az Office JavaScript API védett tagjainak eléréséhez.";_u.ExtensibilityStrings.l_ExceededMaxNumberOfAttachments_Text="Nem vehetők fel mellékletek, mert az üzenethez már a maximális számú melléklet van csatolva";_u.ExtensibilityStrings.l_InternalProtocolError_Text="Belső protokollhiba: {0}.";_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentDeletedBeforeUploadCompletes_Text="A felhasználó eltávolította a mellékletet, mielőtt a feltöltés befejeződött volna.";_u.ExtensibilityStrings.l_OffsetNotfound_Text="Nem található eltérési érték az időbélyeghez.";_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentExceededSize_Text="A melléklet nem vehető fel, mert túl nagy a mérete.";_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidEndTime_Text="A záró időpont nem lehet korábbi a kezdő időpontnál.";_u.ExtensibilityStrings.l_ParametersNotAsExpected_Text="A megadott paraméterek nem felelnek meg a várt formátumnak.";_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentUploadGeneralFailure_Text="A melléklet nem vehető fel az elembe.";_u.ExtensibilityStrings.l_NoValidRecipientsProvided_Text="Nincs érvényes címzett megadva.";_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidAttachmentId_Text="Érvénytelen a mellékletazonosító.";_u.ExtensibilityStrings.l_CannotAddAttachmentBeforeUpgrade_Text="Nem vehetők fel mellékletek, amíg a válaszok vagy továbbított üzenetek teljes készletének lekérése folyik a kiszolgálóról.";_u.ExtensibilityStrings.l_EmailAddressTooLong_Text="Egy vagy több megadott e-mail cím túl hosszú.";_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidAttachmentPath_Text="Érvénytelen a melléklet elérési útja.";_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentDeleteGeneralFailure_Text="A melléklet nem törölhető az elemből.";_u.ExtensibilityStrings.l_InternalFormatError_Text="Belső formátumhiba történt.";_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidDate_Text="A beírt adat nem értelmezhető érvényes dátumként.";_u.ExtensibilityStrings.l_CursorPositionChanged_Text="A felhasználó az adatok beszúrása közben megváltoztatta a kurzor pozícióját."