Office 365: Bind and manipulate data in a SharePoint Access app

This project shows how to create an app for Office that binds to an Access table in a SharePoint Access app.

C# (3.9 MB)
 
 
 
 
 
5 Star
(1)
1,026 times
Add to favorites
7/18/2014
E-mail Twitter del.icio.us Digg Facebook

Solution explorer

C#

Type.registerNamespace("Strings");
Strings.OfficeOM = function()
{
};
Strings.OfficeOM.registerClass("Strings.OfficeOM");
Strings.OfficeOM.L_InvalidNamedItemForBindingType = "Belirtilen bağlama türü sağlanan adlandırılmış öğe ile uyumlu değil.";
Strings.OfficeOM.L_EventHandlerNotExist = "Belirtilen olay türü bu nesne üzerinde desteklenmiyor.";
Strings.OfficeOM.L_UnknownBindingType = "Bağlama türü desteklenmiyor.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidNode = "Geçersiz Düğüm";
Strings.OfficeOM.L_NotImplemented = "{0} işlevi uygulanmadı.";
Strings.OfficeOM.L_NoCapability = "Bu eylem için yeterli izne sahip değilsiniz.";
Strings.OfficeOM.L_SettingsCannotSave = "Ayarlar kaydedilemedi.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidBinding = "Geçersiz Bağlama";
Strings.OfficeOM.L_InvalidSetColumns = "Belirtilen sütunlar geçersiz.";
Strings.OfficeOM.L_BindingCreationError = "Bağlama Oluşturma Hatası";
Strings.OfficeOM.L_FormatValueOutOfRange = "Değer izin verilen aralığın dışında.";
Strings.OfficeOM.L_SelectionNotSupportCoercionType = "Geçerli seçim belirtilen zorlama türüyle uyumlu değil.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidBindingError = "Geçersiz Bağlama Hatası";
Strings.OfficeOM.L_InvalidGetStartRowColumn = "Belirtilen satırBaşlat veya sütunBaşlat değerleri geçersiz.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidSetRows = "Belirtilen satırlar geçersiz.";
Strings.OfficeOM.L_CannotWriteToSelection = "Geçerli seçime yazılamıyor.";
Strings.OfficeOM.L_MissingParameter = "Eksik Parametre";
Strings.OfficeOM.L_IndexOutOfRange = "Dizin aralık dışında.";
Strings.OfficeOM.L_SettingsStaleError = "Eski Ayar Hatası";
Strings.OfficeOM.L_CannotNavigateTo = "Nesne, gezintinin desteklenmediği bir yerde bulunuyor.";
Strings.OfficeOM.L_ReadSettingsError = "Ayarları Oku Hatası";
Strings.OfficeOM.L_InvalidGetColumns = "Belirtilen sütunlar geçersiz.";
Strings.OfficeOM.L_CoercionTypeNotSupported = "Belirtilen zorlama türü desteklenmiyor.";
Strings.OfficeOM.L_AppNotExistInitializeNotCalled = "{0} uygulaması mevcut değil. Microsoft.Office.WebExtension.initialize(reason) çağrılamadı.";
Strings.OfficeOM.L_OverwriteWorksheetData = "Sağlanan veri nesnesi verilerin üzerine yazılacağından veya veriler değişeceğinden ayarlama işlemi başarısız oldu.";
Strings.OfficeOM.L_RowIndexOutOfRange = "Satır dizini değeri izin verilen aralığın dışında. Satır sayısından az bir değer (0 veya daha yüksek) kullanın.";
Strings.OfficeOM.L_ColIndexOutOfRange = "Sütun dizini değeri izin verilen aralığın dışında. Sütun sayısından az bir değer (0 veya daha yüksek) kullanın.";
Strings.OfficeOM.L_UnsupportedEnumeration = "Desteklenmeyen Listeleme";
Strings.OfficeOM.L_InvalidParameters = "{0} işlevi geçersiz parametrelere sahip.";
Strings.OfficeOM.L_SetDataParametersConflict = "Belirtilen parametreler çakışıyor.";
Strings.OfficeOM.L_DataNotMatchCoercionType = "Belirtilen veri nesnesi türü geçerli seçimle uyumlu değil.";
Strings.OfficeOM.L_UnsupportedEnumerationMessage = "Sabit listesi geçerli ana bilgisayar uygulamasında desteklenmiyor.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidCoercion = "Geçersiz Zorlama Türü";
Strings.OfficeOM.L_NotSupportedEventType = "Belirtilen olay türü {0} desteklenmiyor.";
Strings.OfficeOM.L_UnsupportedDataObject = "Sağlanan veri nesnesi türü desteklenmiyor.";
Strings.OfficeOM.L_GetDataIsTooLarge = "İstenen veri kümesi çok büyük.";
Strings.OfficeOM.L_AppNameNotExist = "{0} için Uygulama Adı mevcut değil.";
Strings.OfficeOM.L_AddBindingFromPromptDefaultText = "Lütfen seçim yapın.";
Strings.OfficeOM.L_MultipleNamedItemFound = "Aynı ada sahip birden çok nesne bulundu.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidCellsValue = "Bir veya daha fazla hücre parametresi izin verilmeyen değerler içeriyor. Değerleri bir daha kontrol edin ve yeniden deneyin.";
Strings.OfficeOM.L_DataNotMatchBindingType = "Belirtilen veri nesnesi bağlama türü ile uyumlu değil.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidFormatValue = "Bir veya daha fazla biçim parametresi izin verilmeyen değerler içeriyor. Değerleri bir daha kontrol edin ve yeniden deneyin.";
Strings.OfficeOM.L_NotSupportedBindingType = "Belirtilen bağlama türü {0} desteklenmiyor.";
Strings.OfficeOM.L_InitializeNotReady = "Office.js henüz tam olarak yüklenmedi. Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya Office.initialize işlevine başlatma kodunuzu eklediğinizden emin olun.";
Strings.OfficeOM.L_ShuttingDown = "Sunucudaki veriler güncel olmadığından, işlem başarısız oldu.";
Strings.OfficeOM.L_OperationNotSupported = "İşlem desteklenmiyor.";
Strings.OfficeOM.L_DocumentReadOnly = "Geçerli belge modunda istenen işleme izin verilmiyor.";
Strings.OfficeOM.L_NamedItemNotFound = "Adlandırılmış öğe mevcut değil.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidApiCallInContext = "Geçerli bağlamda geçersiz API çağrısı.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidGetRows = "Belirtilen satırlar geçersiz.";
Strings.OfficeOM.L_SetDataIsTooLarge = "Belirtilen veri nesnesi çok büyük.";
Strings.OfficeOM.L_DataWriteError = "Veri Yazma Hatası";
Strings.OfficeOM.L_InvalidBindingOperation = "Geçersiz Bağlama İşlemi";
Strings.OfficeOM.L_SpecifiedIdNotExist = "Belirtilen kimlik yok.";
Strings.OfficeOM.L_FunctionCallFailed = "{0} işlev çağrısı başarısız oldu, hata kodu: {1}.";
Strings.OfficeOM.L_DataNotMatchBindingSize = "Sağlanan veri nesnesi geçerli seçim boyutuyla eşleşmiyor.";
Strings.OfficeOM.L_SaveSettingsError = "Ayarları Kaydet Hatası";
Strings.OfficeOM.L_InvalidSetStartRowColumn = "Belirtilen satırBaşlat veya sütunBaşlat değerleri geçersiz.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidFormat = "Geçersiz Biçim Hatası";
Strings.OfficeOM.L_BindingNotExist = "Belirtilen bağlama mevcut değil.";
Strings.OfficeOM.L_SettingNameNotExist = "Belirtilen ayar adı mevcut değil.";
Strings.OfficeOM.L_EventHandlerAdditionFailed = "Olay işleyicisi eklenemedi.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidAPICall = "Geçersiz API Çağrısı";
Strings.OfficeOM.L_EventRegistrationError = "Olay Kayıt Hatası";
Strings.OfficeOM.L_ElementMissing = "Bazı parametre değerleri eksik olduğu için tablo hücresini biçimlendiremedik. Parametreleri bir daha kontrol edin ve yeniden deneyin.";
Strings.OfficeOM.L_NonUniformPartialSetNotSupported = "Tablo birleştirilmiş hücreler içerdiğinde koordinasyon parametreleri, zorlama türü Tablo ile kullanılamaz.";
Strings.OfficeOM.L_NavOutOfBound = "Dizin aralık dışında olduğundan işlem başarısız oldu.";
Strings.OfficeOM.L_RedundantCallbackSpecification = "Geri arama, hem değişken listesinde hem de isteğe bağlı nesnede belirtilemiyor.";
Strings.OfficeOM.L_CustomXmlError = "Özel XML Hatası.";
Strings.OfficeOM.L_SettingsAreStale = "Ayarlar güncel olmadığından kaydedilemedi.";
Strings.OfficeOM.L_TooManyOptionalFunction = "parametre listesinde birden fazla isteğe bağlı nesne";
Strings.OfficeOM.L_MissingRequiredArguments = "gerekli olan bazı bağımsız değişkenler eksik";
Strings.OfficeOM.L_NonUniformPartialGetNotSupported = "Tablo birleştirilmiş hücreler içerdiğinde koordinasyon parametreleri, zorlama türü Tablo ile kullanılamaz.";
Strings.OfficeOM.L_HostError = "Ana Bilgisayar Hatası";
Strings.OfficeOM.L_OutOfRange = "Aralık Dışında";
Strings.OfficeOM.L_InvalidSelectionForBindingType = "Bağlama, geçerli seçim ve belirtilen bağlama türüyle oluşturulamıyor.";
Strings.OfficeOM.L_TooManyOptionalObjects = "parametre listesinde birden fazla isteğe bağlı nesne";
Strings.OfficeOM.L_OperationNotSupportedOnMatrixData = "Seçili içeriğin tablo biçiminde olması gerekir. Verileri tablo olarak biçimlendirin ve yeniden deneyin.";
Strings.OfficeOM.L_EventHandlerRemovalFailed = "Olay işleyicisi kaldırılamadı.";
Strings.OfficeOM.L_BindingToMultipleSelection = "Bitişik olmayan seçimler desteklenmiyor.";
Strings.OfficeOM.L_DataReadError = "Veri Okuma Hatası";
Strings.OfficeOM.L_InternalErrorDescription = "Dahili bir hata oluştu.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidDataFormat = "Belirtilen veri nesnesi biçimi geçerli değil.";
Strings.OfficeOM.L_DataStale = "Veriler Güncel Değil";
Strings.OfficeOM.L_GetSelectionNotSupported = "Geçerli seçim desteklenmiyor.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidTableOptionValue = "Bir veya daha fazla tableOptions parametresi izin verilmeyen değerler içeriyor. Değerleri bir daha kontrol edin ve yeniden deneyin.";
Strings.OfficeOM.L_PermissionDenied = "İzin Reddedildi";
Strings.OfficeOM.L_InvalidDataObject = "Geçersiz Veri Nesnesi";
Strings.OfficeOM.L_SelectionCannotBound = "Geçerli seçime bağlanılamıyor.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidColumnsForBinding = "Belirtilen sütunlar geçersiz.";
Strings.OfficeOM.L_BadSelectorString = "Seçiciye iletilen dize yanlış biçimlendirilmiş veya desteklenmiyor.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidGetRowColumnCounts = "Belirtilen satırSayısı veya sütunSayısı değerleri geçersiz.";
Strings.OfficeOM.L_OsfControlTypeNotSupported = "OsfControl türü desteklenmiyor.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidValue = "Geçersiz Değer";
Strings.OfficeOM.L_DataNotMatchSelection = "Sağlanan veri nesnesi geçerli seçimin şekil ve boyutlarıyla uyumlu değil.";
Strings.OfficeOM.L_InternalError = "İç Hata";
Strings.OfficeOM.L_NotSupported = "{0} işlevi desteklenmiyor.";
Strings.OfficeOM.L_CustomXmlNodeNotFound = "Belirtilen düğüm bulunamadı.";
Strings.OfficeOM.L_CoercionTypeNotMatchBinding = "Belirtilen zorlama türü bu bağlama türü ile uyumlu değil.";
Strings.OfficeOM.L_TooManyArguments = "çok fazla bağımsız değişken";
Strings.OfficeOM.L_OperationNotSupportedOnThisBindingType = "İşlem bu bağlama türünde desteklenmiyor.";
Strings.OfficeOM.L_InValidOptionalArgument = "geçersiz isteğe bağlı bağımsız değişken";
Strings.OfficeOM.L_FileTypeNotSupported = "Belirtilen dosya türü desteklenmiyor.";
Strings.OfficeOM.L_GetDataParametersConflict = "Belirtilen parametreler çakışıyor.";
Strings.OfficeOM.L_CallbackNotAFunction = "{0} türünde olan geri arama, işlev türünde olmalıdır."