Office 365: Bind and manipulate data in a SharePoint Access app

This project shows how to create an app for Office that binds to an Access table in a SharePoint Access app.

C# (3.9 MB)
 
 
 
 
 
5 Star
(1)
1,026 times
Add to favorites
7/18/2014
E-mail Twitter del.icio.us Digg Facebook

Solution explorer

C#

Type.registerNamespace("Strings");
Strings.OfficeOM = function()
{
};
Strings.OfficeOM.registerClass("Strings.OfficeOM");
Strings.OfficeOM.L_InvalidNamedItemForBindingType = "Den angitte bindingstypen er ikke kompatibel med angitt navngitt element.";
Strings.OfficeOM.L_EventHandlerNotExist = "Den angitte hendelsestypen støttes ikke for dette objektet.";
Strings.OfficeOM.L_UnknownBindingType = "Bindingstypen støttes ikke.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidNode = "Ugyldig node";
Strings.OfficeOM.L_NotImplemented = "Funksjonen {0} er ikke implementert.";
Strings.OfficeOM.L_NoCapability = "Du har ikke tilstrekkelige tillatelser for denne handlingen.";
Strings.OfficeOM.L_SettingsCannotSave = "Kan ikke lagre innstillingene.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidBinding = "Ugyldig binding";
Strings.OfficeOM.L_InvalidSetColumns = "De angitte kolonnene er ugyldige.";
Strings.OfficeOM.L_BindingCreationError = "Feil under oppretting av binding";
Strings.OfficeOM.L_FormatValueOutOfRange = "Verdien er utenfor det tillatte området.";
Strings.OfficeOM.L_SelectionNotSupportCoercionType = "Gjeldende utvalg er ikke kompatibelt med angitt rangeringstype.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidBindingError = "Feil på grunn av ugyldig binding";
Strings.OfficeOM.L_InvalidGetStartRowColumn = "De angitte verdiene for startRow/startColumn er ugyldige.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidSetRows = "De angitte radene er ugyldige.";
Strings.OfficeOM.L_CannotWriteToSelection = "Kan ikke skrive til gjeldende utvalg.";
Strings.OfficeOM.L_MissingParameter = "Mangler parameter";
Strings.OfficeOM.L_IndexOutOfRange = "Indeksen er utenfor området.";
Strings.OfficeOM.L_SettingsStaleError = "Feil for foreldede innstillinger";
Strings.OfficeOM.L_CannotNavigateTo = "Objektet er plassert på et sted der navigasjon ikke støttes.";
Strings.OfficeOM.L_ReadSettingsError = "Feil for leseinnstillinger";
Strings.OfficeOM.L_InvalidGetColumns = "De angitte kolonnene er ugyldige.";
Strings.OfficeOM.L_CoercionTypeNotSupported = "Den angitte konverteringstypen støttes ikke.";
Strings.OfficeOM.L_AppNotExistInitializeNotCalled = "Programmet {0} finnes ikke. Microsoft.Office.WebExtension.Initialize(årsak) er ikke kalt.";
Strings.OfficeOM.L_OverwriteWorksheetData = "Set-operasjonen mislyktes fordi det angitte dataobjektet vil overskrive eller flytte data.";
Strings.OfficeOM.L_RowIndexOutOfRange = "Indeksverdien for rad er utenfor det tillatte området. Bruk en verdi (0 eller høyere) som er lavere enn antall rader.";
Strings.OfficeOM.L_ColIndexOutOfRange = "Indeksverdien for kolonne er utenfor det tillatte området. Bruk en verdi (0 eller høyere) som er lavere enn antall kolonner.";
Strings.OfficeOM.L_UnsupportedEnumeration = "Opplisting som ikke støttes";
Strings.OfficeOM.L_InvalidParameters = "Funksjonen {0} har ugyldige parametere.";
Strings.OfficeOM.L_SetDataParametersConflict = "De angitte parameterne er i konflikt.";
Strings.OfficeOM.L_DataNotMatchCoercionType = "Typen for det angitte dataobjektet er ikke kompatibel med gjeldende utvalg.";
Strings.OfficeOM.L_UnsupportedEnumerationMessage = "Opplistingen støttes ikke i gjeldende vertsprogram.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidCoercion = "Ugyldig konverteringstype";
Strings.OfficeOM.L_NotSupportedEventType = "Den angitte hendelsestypen {0} støttes ikke.";
Strings.OfficeOM.L_UnsupportedDataObject = "Den angitte dataobjekttypen støttes ikke.";
Strings.OfficeOM.L_GetDataIsTooLarge = "Det forespurte datasettet er for stort.";
Strings.OfficeOM.L_AppNameNotExist = "AppName for {0} finnes ikke.";
Strings.OfficeOM.L_AddBindingFromPromptDefaultText = "Vennligst velg.";
Strings.OfficeOM.L_MultipleNamedItemFound = "Finner flere objekter med samme navn.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidCellsValue = "En eller flere av cellenes parametere har verdier som ikke er tillatt. Dobbeltsjekk verdiene, og prøv på nytt.";
Strings.OfficeOM.L_DataNotMatchBindingType = "Det angitte dataobjektet er ikke kompatibelt med bindingstypen.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidFormatValue = "En eller flere av formatparameterne har verdier som ikke er tillatt. Dobbeltsjekk verdiene, og prøv på nytt.";
Strings.OfficeOM.L_NotSupportedBindingType = "Den angitte bindingstypen {0} støttes ikke.";
Strings.OfficeOM.L_InitializeNotReady = "Office.js er ikke fullstendig lastet inn ennå. Prøv på nytt senere, eller kontroller at du legger til initialiseringskoden din i Office.initialize-funksjonen.";
Strings.OfficeOM.L_ShuttingDown = "Operasjonen mislyktes fordi dataene på serveren ikke er oppdaterte.";
Strings.OfficeOM.L_OperationNotSupported = "Operasjonen støttes ikke.";
Strings.OfficeOM.L_DocumentReadOnly = "Den forespurte operasjonen er ikke tillatt i gjeldende dokumentmodus.";
Strings.OfficeOM.L_NamedItemNotFound = "Det navngitte elementet finnes ikke.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidApiCallInContext = "Ugyldig API-kall i gjeldende kontekst.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidGetRows = "De angitte radene er ugyldige.";
Strings.OfficeOM.L_SetDataIsTooLarge = "Det angitte dataobjektet er for stort.";
Strings.OfficeOM.L_DataWriteError = "Dataskrivefeil";
Strings.OfficeOM.L_InvalidBindingOperation = "Ugyldig bindingsoperasjon";
Strings.OfficeOM.L_SpecifiedIdNotExist = "Den angitte IDen finnes ikke.";
Strings.OfficeOM.L_FunctionCallFailed = "Funksjonen {0} mislyktes, feilkode: {1}.";
Strings.OfficeOM.L_DataNotMatchBindingSize = "Det angitte dataobjektet samsvarer ikke med størrelsen på gjeldende utvalg.";
Strings.OfficeOM.L_SaveSettingsError = "Feil under lagring av innstillinger";
Strings.OfficeOM.L_InvalidSetStartRowColumn = "De angitte verdiene for startRow/startColumn er ugyldige.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidFormat = "Feil for ugyldig format";
Strings.OfficeOM.L_BindingNotExist = "Den angitte bindingen finnes ikke.";
Strings.OfficeOM.L_SettingNameNotExist = "Det angitte innstillingsnavnet finnes ikke.";
Strings.OfficeOM.L_EventHandlerAdditionFailed = "Kan ikke legge til hendelsesbehandlingen.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidAPICall = "Ugyldig API-kall";
Strings.OfficeOM.L_EventRegistrationError = "Feil under registrering av hendelsen";
Strings.OfficeOM.L_ElementMissing = "Vi kunne ikke formatere tabellcellen fordi det mangler noen parameterverdier. Dobbeltsjekk parameterne, og prøv på nytt.";
Strings.OfficeOM.L_NonUniformPartialSetNotSupported = "Koordinatparametere kan ikke brukes med rangeringstypetabell når tabellen inneholder sammenslåtte celler.";
Strings.OfficeOM.L_NavOutOfBound = "Operasjonen mislyktes fordi indeksen er utenfor området.";
Strings.OfficeOM.L_RedundantCallbackSpecification = "Tilbakekall kan ikke angis både i argumentlisten og valgfrie objektet.";
Strings.OfficeOM.L_CustomXmlError = "Egendefinerte XML-feil.";
Strings.OfficeOM.L_SettingsAreStale = "Innstillingene kan ikke lagres fordi de ikke er oppdaterte.";
Strings.OfficeOM.L_TooManyOptionalFunction = "flere valgfrie funksjoner i parameterliste";
Strings.OfficeOM.L_MissingRequiredArguments = "mangler noen nødvendige argumenter";
Strings.OfficeOM.L_NonUniformPartialGetNotSupported = "Koordinatparametere kan ikke brukes med rangeringstypetabell når tabellen inneholder sammenslåtte celler.";
Strings.OfficeOM.L_HostError = "Vertsfeil";
Strings.OfficeOM.L_OutOfRange = "Utenfor området";
Strings.OfficeOM.L_InvalidSelectionForBindingType = "Kan ikke opprette en binding med gjeldende utvalg og angitt bindingstype.";
Strings.OfficeOM.L_TooManyOptionalObjects = "flere valgfrie objekter i parameterliste";
Strings.OfficeOM.L_OperationNotSupportedOnMatrixData = "Merket innhold må være i tabellformat. Formater dataene som en tabell, og prøv på nytt.";
Strings.OfficeOM.L_EventHandlerRemovalFailed = "Kan ikke fjerne hendelsesbehandlingen.";
Strings.OfficeOM.L_BindingToMultipleSelection = "Ikke-sammenhengende utvalg støttes ikke.";
Strings.OfficeOM.L_DataReadError = "Datalesefeil";
Strings.OfficeOM.L_InternalErrorDescription = "Det har oppstått en intern feil";
Strings.OfficeOM.L_InvalidDataFormat = "Formatet på det angitte dataobjektet er ugyldig.";
Strings.OfficeOM.L_DataStale = "Dataene er ikke oppdaterte";
Strings.OfficeOM.L_GetSelectionNotSupported = "Gjeldende utvalg støttes ikke.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidTableOptionValue = "En eller flere av tableOptions-parameterne har verdier som ikke er tillatt. Dobbeltsjekk verdiene, og prøv på nytt.";
Strings.OfficeOM.L_PermissionDenied = "Ingen tilgang";
Strings.OfficeOM.L_InvalidDataObject = "Ugyldig dataobjekt";
Strings.OfficeOM.L_SelectionCannotBound = "Kan ikke binde til gjeldende utvalg.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidColumnsForBinding = "De angitte kolonnene er ugyldige.";
Strings.OfficeOM.L_BadSelectorString = "Strengen som ble sendt til velgeren, er feil formatert eller støttes ikke.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidGetRowColumnCounts = "De angitte verdiene for rowCount eller columnCount er ugyldige.";
Strings.OfficeOM.L_OsfControlTypeNotSupported = "OsfControl-typen støttes ikke.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidValue = "Ugyldig verdi";
Strings.OfficeOM.L_DataNotMatchSelection = "Det angitte dataobjektet er ikke kompatibelt med figuren eller dimensjonene for utvalget.";
Strings.OfficeOM.L_InternalError = "Intern feil";
Strings.OfficeOM.L_NotSupported = "Funksjonen {0} støttes ikke.";
Strings.OfficeOM.L_CustomXmlNodeNotFound = "Finner ikke den angitte noden.";
Strings.OfficeOM.L_CoercionTypeNotMatchBinding = "Den angitte konverteringstypen er ikke kompatibel med bindingstypen.";
Strings.OfficeOM.L_TooManyArguments = "for mange argumenter";
Strings.OfficeOM.L_OperationNotSupportedOnThisBindingType = "Operasjonen støttes ikke for denne bindingstypen.";
Strings.OfficeOM.L_InValidOptionalArgument = "ugyldig valgfritt argument";
Strings.OfficeOM.L_FileTypeNotSupported = "Den angitte filtypen støttes ikke.";
Strings.OfficeOM.L_GetDataParametersConflict = "De angitte parameterne er i konflikt.";
Strings.OfficeOM.L_CallbackNotAFunction = "Tilbakekall må være av typen function. Var av typen {0}."