Office 365: Bind and manipulate data in a SharePoint Access app

This project shows how to create an app for Office that binds to an Access table in a SharePoint Access app.

C# (3.9 MB)
 
 
 
 
 
5 Star
(1)
1,026 times
Add to favorites
7/18/2014
E-mail Twitter del.icio.us Digg Facebook

Solution explorer

C#

Type.registerNamespace("Strings");
Strings.OfficeOM = function()
{
};
Strings.OfficeOM.registerClass("Strings.OfficeOM");
Strings.OfficeOM.L_InvalidNamedItemForBindingType = "Navedena vrsta povezivanja nije kompatibilna s priloženom imenovanom stavkom.";
Strings.OfficeOM.L_EventHandlerNotExist = "Navedena vrsta događaja nije podržana na tom objektu.";
Strings.OfficeOM.L_UnknownBindingType = "Ta vrsta povezivanja nije podržana.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidNode = "Čvor nije valjan";
Strings.OfficeOM.L_NotImplemented = "Funkcija {0} nije implementirana.";
Strings.OfficeOM.L_NoCapability = "Nemate dovoljno ovlasti za pokretanje tog postupka.";
Strings.OfficeOM.L_SettingsCannotSave = "Tu postavku nije moguće spremiti.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidBinding = "Povezivanje nije valjano";
Strings.OfficeOM.L_InvalidSetColumns = "Navedeni stupci nisu valjani.";
Strings.OfficeOM.L_BindingCreationError = "Pogreška pri stvaranju povezivanja";
Strings.OfficeOM.L_FormatValueOutOfRange = "Vrijednost je izvan dopuštenog raspona.";
Strings.OfficeOM.L_SelectionNotSupportCoercionType = "Trenutni odabir nije kompatibilan s navedenom vrstom prisile.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidBindingError = "Pogreška povezivanja koje nije valjano";
Strings.OfficeOM.L_InvalidGetStartRowColumn = "Navedene vrijednosti startRow ili startColumn nisu valjane.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidSetRows = "Navedeni reci nisu valjani.";
Strings.OfficeOM.L_CannotWriteToSelection = "Nije moguće pisanje u trenutni odabir.";
Strings.OfficeOM.L_MissingParameter = "Nema parametra";
Strings.OfficeOM.L_IndexOutOfRange = "Indeks je izvan raspona.";
Strings.OfficeOM.L_SettingsStaleError = "Pogreška zastarjelih postavki";
Strings.OfficeOM.L_CannotNavigateTo = "Objekt se nalazi na mjestu na kojem nije podržana navigacija.";
Strings.OfficeOM.L_ReadSettingsError = "Pogreška postavki čitanja";
Strings.OfficeOM.L_InvalidGetColumns = "Navedeni stupci nisu valjani.";
Strings.OfficeOM.L_CoercionTypeNotSupported = "Navedena vrsta prisile nije podržana.";
Strings.OfficeOM.L_AppNotExistInitializeNotCalled = "Aplikacija {0} ne postoji. Nije pozvan Microsoft.Office.WebExtension.initialize(razlog).";
Strings.OfficeOM.L_OverwriteWorksheetData = "Operacija skupa nije uspjela jer će priloženi podatkovni objekt prebrisati ili pomaknuti podatke.";
Strings.OfficeOM.L_RowIndexOutOfRange = "Vrijednost indeksa retka nije u dopuštenom rasponu. Koristite vrijednost (0 ili veću) koja je manja od broja redaka.";
Strings.OfficeOM.L_ColIndexOutOfRange = "Vrijednost indeksa stupca nije u dopuštenom rasponu. Koristite vrijednost (0 ili veću) koja je manja od broja stupaca.";
Strings.OfficeOM.L_UnsupportedEnumeration = "Nepodržano numeriranje";
Strings.OfficeOM.L_InvalidParameters = "Funkcija {0} ima parametre koji nisu valjani.";
Strings.OfficeOM.L_SetDataParametersConflict = "Navedeni su parametri u sukobu.";
Strings.OfficeOM.L_DataNotMatchCoercionType = "Vrsta navedenog podatkovnog objekta nije kompatibilna s navedenim odabirom.";
Strings.OfficeOM.L_UnsupportedEnumerationMessage = "Numeriranje nije podržano u aktualnoj glavnoj aplikaciji.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidCoercion = "Vrsta prisile nije valjana";
Strings.OfficeOM.L_NotSupportedEventType = "Navedena vrsta događaja {0} nije podržana.";
Strings.OfficeOM.L_UnsupportedDataObject = "Priložena vrsta podatkovnog objekta nije podržana.";
Strings.OfficeOM.L_GetDataIsTooLarge = "Zatraženi je skup podataka prevelik.";
Strings.OfficeOM.L_AppNameNotExist = "NazivAplikacije za {0} ne postoji.";
Strings.OfficeOM.L_AddBindingFromPromptDefaultText = "Odaberite nešto.";
Strings.OfficeOM.L_MultipleNamedItemFound = "Pronađen je veći broj objekata istog naziva.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidCellsValue = "Jedan od parametara ćelije ili više njih sadrže nedopuštene vrijednosti. Provjerite vrijednosti i pokušajte ponovno.";
Strings.OfficeOM.L_DataNotMatchBindingType = "Navedeni podatkovni objekt nije kompatibilan s tom vrstom prisile.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidFormatValue = "Jedan od parametara oblika ili više njih sadrže nedopuštene vrijednosti. Provjerite vrijednosti i pokušajte ponovno.";
Strings.OfficeOM.L_NotSupportedBindingType = "Navedena vrsta povezivanja {0} nije podržana.";
Strings.OfficeOM.L_InitializeNotReady = "Office.js još nije posve učitan. Pokušajte ponovno kasnije ili pazite da svoj kod za pokretanje dodate funkciji Office.initialize.";
Strings.OfficeOM.L_ShuttingDown = "Operacija nije uspjela jer su podaci na poslužitelju zastarjeli.";
Strings.OfficeOM.L_OperationNotSupported = "Ta operacija nije podržana.";
Strings.OfficeOM.L_DocumentReadOnly = "Zatražena operacija nije dopuštena u trenutnom načinu rada dokumenta.";
Strings.OfficeOM.L_NamedItemNotFound = "Stavka s tim nazivom ne postoji.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidApiCallInContext = "Poziv API-ja nije valjan u trenutnom kontekstu.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidGetRows = "Navedeni reci nisu valjani.";
Strings.OfficeOM.L_SetDataIsTooLarge = "Navedeni je podatkovni objekt prevelik.";
Strings.OfficeOM.L_DataWriteError = "Pogreška pri zapisivanju podataka";
Strings.OfficeOM.L_InvalidBindingOperation = "Operacija povezivanja koje nije valjano";
Strings.OfficeOM.L_SpecifiedIdNotExist = "Navedeni ID ne postoji.";
Strings.OfficeOM.L_FunctionCallFailed = "Nije uspio poziv funkcije {0}, kod pogreške: {1}.";
Strings.OfficeOM.L_DataNotMatchBindingSize = "Priloženi podatkovni objekt ne odgovara veličini trenutnog odabira.";
Strings.OfficeOM.L_SaveSettingsError = "Pogreška postavki spremanja";
Strings.OfficeOM.L_InvalidSetStartRowColumn = "Navedene vrijednosti startRow ili startColumn nisu valjane.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidFormat = "Pogreška oblika koji nije valjan";
Strings.OfficeOM.L_BindingNotExist = "Navedeno povezivanje ne postoji.";
Strings.OfficeOM.L_SettingNameNotExist = "Naziv navedene postavke ne postoji.";
Strings.OfficeOM.L_EventHandlerAdditionFailed = "Nije uspjelo dodavanje rukovatelja događaja.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidAPICall = "Poziv API-ja nije valjan";
Strings.OfficeOM.L_EventRegistrationError = "Pogreška pri registraciji događaja";
Strings.OfficeOM.L_ElementMissing = "Nismo mogli oblikovati ćeliju tablice jer nema nekih vrijednosti parametara. Provjerite parametre i pokušajte ponovno.";
Strings.OfficeOM.L_NonUniformPartialSetNotSupported = "Parametre koordinata nije moguće koristiti uz vrstu prisile Tablica ako tablica sadrži spojene ćelije.";
Strings.OfficeOM.L_NavOutOfBound = "Operacija nije uspjela jer je indeks izvan raspona.";
Strings.OfficeOM.L_RedundantCallbackSpecification = "Povratni poziv nije moguće navesti i na popisu argumenata i u neobaveznom objektu.";
Strings.OfficeOM.L_CustomXmlError = "Pogreška prilagođenog XML-a.";
Strings.OfficeOM.L_SettingsAreStale = "Postavke se ne mogu spremiti jer su zastarjele.";
Strings.OfficeOM.L_TooManyOptionalFunction = "veći broj neobaveznih funkcija na popisu parametara";
Strings.OfficeOM.L_MissingRequiredArguments = "nema zatraženih argumenata";
Strings.OfficeOM.L_NonUniformPartialGetNotSupported = "Parametre koordinata nije moguće koristiti uz vrstu prisile Tablica ako tablica sadrži spojene ćelije.";
Strings.OfficeOM.L_HostError = "Pogreška na glavnom računalu";
Strings.OfficeOM.L_OutOfRange = "Izvan raspona";
Strings.OfficeOM.L_InvalidSelectionForBindingType = "Nije moguće stvoriti povezivanje s trenutnim odabirom i navedenom vrstom povezivanja.";
Strings.OfficeOM.L_TooManyOptionalObjects = "veći broj neobaveznih objekata na popisu parametara";
Strings.OfficeOM.L_OperationNotSupportedOnMatrixData = "Odabrani sadržaj mora biti u obliku tablice. Oblikujte podatke kao tablicu pa pokušajte ponovno.";
Strings.OfficeOM.L_EventHandlerRemovalFailed = "Nije uspjelo uklanjanje rukovatelja događanja.";
Strings.OfficeOM.L_BindingToMultipleSelection = "Odabiri koji nisu susjedni nisu podržani.";
Strings.OfficeOM.L_DataReadError = "Pogreška pri čitanju podataka";
Strings.OfficeOM.L_InternalErrorDescription = "Došlo je do unutarnje pogreške.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidDataFormat = "Oblik navedenog podatkovnog objekta nije valjan.";
Strings.OfficeOM.L_DataStale = "Zastarjeli podaci";
Strings.OfficeOM.L_GetSelectionNotSupported = "Trenutni odabir nije podržan.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidTableOptionValue = "Jedan od parametara tableOptions ili više njih sadrže nedopuštene vrijednosti. Provjerite vrijednosti i pokušajte ponovno.";
Strings.OfficeOM.L_PermissionDenied = "Dozvola je odbijena";
Strings.OfficeOM.L_InvalidDataObject = "Podatkovni objekt nije valjan";
Strings.OfficeOM.L_SelectionCannotBound = "Nije moguće povezivanje s trenutnim odabirom.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidColumnsForBinding = "Navedeni stupci nisu valjani.";
Strings.OfficeOM.L_BadSelectorString = "Niz koji je ušao u odabiratelj nije pravilno oblikovan ili nije podržan.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidGetRowColumnCounts = "Navedene vrijednosti rowCount ili columnCount nisu valjane.";
Strings.OfficeOM.L_OsfControlTypeNotSupported = "Nje podržana vrsta OsfControl.";
Strings.OfficeOM.L_InvalidValue = "Vrijednost nije valjana";
Strings.OfficeOM.L_DataNotMatchSelection = "Priloženi podatkovni objekt nije kompatibilan s tim oblikom ili dimenzijama trenutnog odabira.";
Strings.OfficeOM.L_InternalError = "Interna pogreška";
Strings.OfficeOM.L_NotSupported = "Funkcija {0} nije podržana.";
Strings.OfficeOM.L_CustomXmlNodeNotFound = "Navedeni čvor nije pronađen.";
Strings.OfficeOM.L_CoercionTypeNotMatchBinding = "Navedena vrsta prisile nije kompatibilna s tom vrstom povezivanja.";
Strings.OfficeOM.L_TooManyArguments = "previše argumenata";
Strings.OfficeOM.L_OperationNotSupportedOnThisBindingType = "Postupak nije podržan na ovoj vrsti povezivanja.";
Strings.OfficeOM.L_InValidOptionalArgument = "neobavezni argument nije valjan";
Strings.OfficeOM.L_FileTypeNotSupported = "Navedena vrsta datoteke nije podržana.";
Strings.OfficeOM.L_GetDataParametersConflict = "Navedeni su parametri u sukobu.";
Strings.OfficeOM.L_CallbackNotAFunction = "Povratni poziv mora biti vrste funkcija, a sada je vrsta {0}."